Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Палеонтология и стратиграфия


Стратиграфія і молюски силурійських відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи. Код дисциплины диссертации: 04.00.09Данилів Андрій Ярославович2009
Особливості будови та палеобіоседиментологія олігоцену Українських Карпат Код дисциплины диссертации: 04.00.09Мачальський Дмитро Вікторович2009
Пізньокайнозойські Viviparoidea південного заходу Східно-Європейської платформи. Код дисциплины диссертации: 04.00.09Даценко Людмила Миколаївна2008
ВІзейські водорості Донбасу (систематика, стратиграфічне значення, фаціальна приуроченість) Код дисциплины диссертации: 04.00.09Сухов Олег Анатолійович2008
Біостратиграфія середньо- та верхньоміоценових відкладів Південної України за остракодами Код дисциплины диссертации: 04.00.09Бондар Олеся Вікторівна2007
Нанопланктон палеоцен-еоцену південної периферії Східно-Європейської платформи Код дисциплины диссертации: 04.00.09Вага Денніс Даніель Одіємбо2007
Мікрофітофосилії вендських відкладів Волині та їх стратиграфічне значення Код дисциплины диссертации: 04.00.09Іванченко Катерина Володимирівна2007
Черевоногі молюски крейдових відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи та їх стратиграфічне значення Код дисциплины диссертации: 04.00.09Бакаєва Софія Геннадіївна2006
Безскелетні Metazoa та іхнофосилії опорного розрізу венду Поділля і їх стратиграфічне значення Код дисциплины диссертации: 04.00.09Мєнасова Анжеліна Шевкетівна2006
Безскелетні Mетаzоа та іхнофосилії опорного розрізу венду Поділля і їх стратиграфічне значення Код дисциплины диссертации: 04.00.09Мєнасова Анжеліна Шевкетівна2006
Палеобіогеохімічний аналіз геоісторичних подій (на прикладі кайнозою півдня та південного заходу Східно-Європейської платформи) Код дисциплины диссертации: 04.00.09Васильєв Олександр Миколайович2005
Остракоди верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля Код дисциплины диссертации: 04.00.09Діденко Юлія Володимирівна2005
Верхньоюрський рифогенний комплекс Українського Передкарпаття: біолітомікрофації та стратиграфія Код дисциплины диссертации: 04.00.09Анікеєва Олена Володимирівна2004
Палеобиогеохимический анализ геоисторических событий (на примере кайнозоя юга и юго-запада Восточно-Европейской платформы) Код дисциплины диссертации: 04.00.09Васильев Александр Николаевич2004
Молюски і стратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат Код дисциплины диссертации: 04.00.09Гоцанюк Галина Іванівна2004
Четвертинні остракоди України Код дисциплины диссертации: 04.00.09Дикань Наталія Іванівна2004
Четвертинні остракоди України Код дисциплины диссертации: 04.00.09Дыкань Наталья Ивановна2004
Хітинозої лудловських відкладів силуру Волино-Поділля та їх стратиграфічне значення Код дисциплины диссертации: 04.00.09Корінний Володимир Іванович2004
Молюски і стратиграфія середньоюрських відкладів Зовнішьої (Більче- Волицької) зони Передкарпатського прогину Код дисциплины диссертации: 04.00.09Шайнога Ігор Володимирович2004
Фітостратиграфія нижньокрейдових відкладів та палеоландшафти ранньокрейдового часу Причорноморської западини Код дисциплины диссертации: 04.00.09Шевчук Олена Андріївна2003
Бентосные фораминиферы Гвинейского шельфа тропической Атлантики, их экология и биостратиграфическое значение Код дисциплины диссертации: 04.00.09Вернигорова Юлия Валентиновна2002
Бентосні форамініфери Гвінейського шельфу тропічної Атлантики, їх екологія та біостратиграфічне значення Код дисциплины диссертации: 04.00.09Вернигорова Юлія Валентинівна2002
Позднемеловые Cancellothyridoidea (Brachiopoda, Terebratulida) Украины и некоторых прилежащих к ней областей Код дисциплины диссертации: 04.00.09Ищенко Игорь Иванович2002
Бадений-раннесарматский этап эволюции растительного покрова и климата Закарпатья Код дисциплины диссертации: 04.00.09Молчанов Сергей Александрович2002
Баденій ранньосарматський етап еволюції рослинного покриву і клімату Закарпаття Код дисциплины диссертации: 04.00.09Молчанов Сергій Олександрович2002
Мікротеріофауна сучасного руслового алювію Дніпра Код дисциплины диссертации: 04.00.09Попова Лілія Вікторівна2002
Антропогенові уніоніди південно-західної частини Східно-Європейської платформи Код дисциплины диссертации: 04.00.09Рудюк Вікторія Валеріївна2002
Микрофитофоссилии (диноцисты) позднего палеогена украинского щита и их стратиграфическое значение Код дисциплины диссертации: 04.00.09Шевченко Татьяна Владимировна2002
Мікрофітофосилії (диноцисти) пізнього палеогену Українського щита та їх стратиграфічне значення Код дисциплины диссертации: 04.00.09Шевченко Тетяна Володимирівна2002
Вапняковий нанопланктон верхньої крейди Південної України Код дисциплины диссертации: 04.00.09Шумник Анатолій Васильович2002

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины