Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Гидрогеология


Закономірності зміни гідрогеологічних умов у гірничовидобувних регіонах (на прикладі Західного Донбасу) Код дисциплины диссертации: 04.00.06Євграшкіна Галина Петрівна2006
Закономерности изменения гидрогеологических условий в горнодобывающих регионах (на примере Западного Донбасса) Код дисциплины диссертации: 04.00.06Евграшкина Галина Петровна2005
Умови забруднення підземних вод нафтопродуктами в зоні водозаборів (на прикладі Херсонського вузла водозаборів) Код дисциплины диссертации: 04.00.06Шпак Олена Миколаївна2005
Методологічні основи вирішення гідрогеологічних задач при освоєнні вугільних родовищ Код дисциплины диссертации: 04.00.06Руднєв Євген Миколайович2002
Методологические основы решения гидрогеологических задач при освоении угольных месторождений Код дисциплины диссертации: 04.00.06Руднев Евгений Николаевич2001
Закономірності формування підземних вод на ділянках водозаборів Придонців'я Код дисциплины диссертации: 04.00.06Чомко Дмитро Федорович2001
Застосування експресних біологічніх методів в еколого-гідрогеологічніх дослідженнях Код дисциплины диссертации: 04.00.06Єрмакова Наталія Юріївна2001
Применение экспрессных биологических методов в эколого-гидрогеологических исследованиях Код дисциплины диссертации: 04.00.06Ермакова Наталья Юрьевна2000
Гiдрогеологiчнi умови розвитку i генезис карстових порожнин в неогенових сульфатних вiдкладах Волино-Подiльского артезiанського басейну Код дисциплины диссертации: 04.00.06Климчук Олександр Борисович1999
Поровi розчини слабопроникних порiд платформних артезiанських басейнiв Украєни Код дисциплины диссертации: 04.00.06Сухоребрий Арнольд Олексiйович1999
Поровые растворы слабопроницаемых пород платформенных артезианских бассейнов Украины Код дисциплины диссертации: 04.00.06Сухоребрый Арнольд Алексеевич1999
Гидрогеологические условия развития и генезис карстовых полостей в неогеновых сульфатных отложениях Волыно- Подольского артезианского бассейна Код дисциплины диссертации: 04.00.06Климчук Александр Борисович1998
Прогноз влияния глубины залегания горных пород на их фильтрационные свойства /на примере Индского /Пакистан/ и Днепровско- Донецкого /Украина/ артезианских бассейнов/ Код дисциплины диссертации: 04.00.06Балуч Мухаммед Ибрагим1997
Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого- геохімічний аспект) Код дисциплины диссертации: 04.00.06Люта Наталія Георгіївна1997
Геолого- гидрогеологическое прогнозирование формирования пресных подземных вод в малых артезианских бассейнах Северо- Западного Донбасса в условиях техногенеза Код дисциплины диссертации: 04.00.06Решетов Иван Константинович1995
Методология гидрогеологической подготовки месторождений серы к эксплуатации Код дисциплины диссертации: 04.00.06Кузьменко Эдуард Дмитриевич1994
Гидрогеологические основы оценки сейсмической опасности техногенно освоенных территорий Крумско- Карпатского региона Код дисциплины диссертации: 04.00.06Лущик Анатолий Васильевич1992


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины