Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Геологические науки / Геохимия


Геохімічні пошуки металічних корисних копалин за вторинними сольовими ореолами на території Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Крюченко Наталія Олегівна2008
Геохімія розшарованих магматичних порід Олександрівської інтрузії (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита) Код дисциплины диссертации: 04.00.02Самборська Ірина Анатоліївна2008
Геохімія та мінералогія мідного і золото-поліметалічного зруденіння в геологічних структурах Передсудеття та обрамлення Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Ємець Олександр Вікторович2008
Хімічний склад океанічної води пермського періоду за результатами дослідження включень у галіті морських евапоритів Центрально- та Східноєвропейського басейнів Код дисциплины диссертации: 04.00.02Вовнюк Сергій Вікторович2007
Возрастная корреляция высокометаморфизованных осадочных толщ и гранитоидов Среднеприднепровского и Приазовского мегаблоков Украинского щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Демедюк Валентина Валентиновна2006
Вікова кореляція високометаморфізованих осадових товщ і гранітоїдів Середньопридніпровського і Приазовського мегаблоків Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Демедюк Валентина валентинівна2006
Геохімія процесів формування метасоматитів Сущано-Пержанської зони та їх найбільш розповсюджених акцесорних мінералів (Український щит) Код дисциплины диссертации: 04.00.02Лазарева Ірина Іванівна2006
Геохімічні особливості цирконів та монацитів з льодовикових та алювіальних відкладів, як індикатори петрофонду провінцій постачання (на прикладі Східно- Європейської платформи і Західної Антарктиди) Код дисциплины диссертации: 04.00.02Савенок Сергій Петрович2006
Уран и плутоний в почвах ближней зоны Чернобыльской АЭС Код дисциплины диссертации: 04.00.02Чебаненко Сергей Иванович2006
Уран і плутоній у ґрунтах ближньої зони Чорнобильської АЕС Код дисциплины диссертации: 04.00.02Чебаненко Сергій Іванович2006
Геохімія та рудоносність зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини з Приазовським мегаблоком Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Донський Микола Олександрович2005
Флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів України (за включеннями у мінералах типових парагенезисів) Код дисциплины диссертации: 04.00.02Наумко Ігор Михайлович2005
Фізико-хімічні характеристики грунтів нафтогазоносних ділянок центральної частини Північного борту Дніпровсько-Донецької западини: зональність, пошукове значення Код дисциплины диссертации: 04.00.02Бужук Леся Олександрівна2004
Геохімія хрому природних та техногенних об'єктів лісостепової зони Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Кулик Сергій Миколайович2004
Геохімія мінералоутворюючих розчинів золото-поліметалевих рудопроявів Центрального Донбасу (за включеннями у мінералах) Код дисциплины диссертации: 04.00.02Зінчук Ігор Миколайович2003
Уран-свинцовая геохронология раннего докембрия Украинского щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Пономаренко Александр Николаевич2003
Уран-свинцева геохронологія раннього докембрію Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Пономаренко Олександр Миколайович2003
Уран-свинцовый возраст гранитоидов в обрамлении зеленокаменных поясов Приазовского мегаблока Код дисциплины диссертации: 04.00.02Татаринова Елена Александровна2003
Уран-свинцевий вік гранітоїдів в обрамленні зеленокам'яних поясів Приазовського мегаблоку Код дисциплины диссертации: 04.00.02Татарінова Олена Олександрівна2003
Геохимия элементов-примесей в наиболее распространенных акцессорных минералах Код дисциплины диссертации: 04.00.02Шнюков Сергей Евгеньевич2003
Геохімія елементів-домішок в найбільш розповсюджених акцесорних мінералах Код дисциплины диссертации: 04.00.02Шнюков Сергій Євгенович2003
Изотопный возраст и условия локализации золотого оруденения в Кировоградском блоке Украинского щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Белевцев Александр Рудольфович2002
Ізотопний вік та умови локалізації золотого зруденіння в Кіровоградському блоці Українського щита. Код дисциплины диссертации: 04.00.02Бєлєвцев Олександр Рудольфович2002
Геохімія техногенезу нафтогазоносних площ Бориславсько-Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладі Південностинавського та Блажівського родовищ) Код дисциплины диссертации: 04.00.02Карабин Василь Васильович2002
Донні відклади верхньо-середньої частини р.Дністер (еколого-геохімічний аспект) Код дисциплины диссертации: 04.00.02Кошіль Мирослава Богданівна2002
Геохимия фтора питьевых вод Украины Код дисциплины диссертации: 04.00.02Крюченко Наталия Олеговна2002
Геохімія фтору питиних вод України Код дисциплины диссертации: 04.00.02Крюченко Наталія Олегівна2002
Геохімія рідкіснометалевого рудоутворення в докембрійських лужних породах та карбонатитах Приазовського блоку Українського щита Код дисциплины диссертации: 04.00.02Матвійчук Марина Василівна2002
Літолого-геохімічні особливості і умовини утворення родовищ сірки північно- західної частини Передкарпатського сірконосного басейну (на прикладі Язівського родовища) Код дисциплины диссертации: 04.00.02Паньків Роман Павлович2002
Фізико-хімічні умови формування покладів калійних солей пермських галогенних відкладів Східноєвропейської платформи (на прикладі Верхньокамського родовища) Код дисциплины диссертации: 04.00.02Сидор Дарія Василівна2002

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины