Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Молекулярная генетика


Молекулярно-генетичний поліморфізм грибів роду Fusarium Link, що вражають кукурудзу. Код дисциплины диссертации: 03.00.22Захарова Ольга Олександрівна2009
Алельний поліморфізм генів INHa, FSHR та FMR1 у пацієнтів з порушенням функції яєчників Код дисциплины диссертации: 03.00.22Лівшиць Ганна Борисівна2009
Гени, які контролюють глікозилювання та експорт ландоміцинів у Streptomyces globisporus 1912 та Streptomyces cyanogenus S136 Код дисциплины диссертации: 03.00.22Осташ Ірина Степанівна2009
Мутації гена TGFBI у хворих із спадковими дистрофіями строми рогівки Код дисциплины диссертации: 03.00.22Пампуха Володимир Миколайович2009
Молекулярно-генетичний аналіз генофонду озимої м'якої пшениці України. Код дисциплины диссертации: 03.00.22Чеботар Сабіна Віталіївна2009
Молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу у модельного об'єкта Drosophila melanogaster Код дисциплины диссертации: 03.00.22Яценко Андрій Сергійович2009
Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців трансгена аполіпопротеїну А-1 людини Код дисциплины диссертации: 03.00.22Гільчук Юлія Миколаївна2008
Вплив умов вирощування на стабільність геному клітинних штамів Rauwolfia serpentina Benth. Код дисциплины диссертации: 03.00.22Даніель Адноф Мунір2008
Молекулярні маркери в дослідженні геному кукурудзи (Zea mays L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.22Кожухова Наталія Едуардівна2008
Роль деяких вуглеводзв'язувальних білків у спонтанному та індукованому мутагенезі соматичних клітин ссавців in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.22Півень Оксана Олександрівна2008
Ідентифікація генотипів соняшника за допомогою ДНК-маркерів Код дисциплины диссертации: 03.00.22Трояновська Аліна В'ячеславівна2008
Особливості спонтанної каріотипічної еволюції ембріональних гермінативних клітин миші in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.22Яцишина Анна Петрівна2008
Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика Код дисциплины диссертации: 03.00.22Дибков Михайло Васильович2007
Поліморфізм ДНК у популяціях пінгвінів Pygoscelis papua Код дисциплины диссертации: 03.00.22Драницина Алевтина Сергіївна2007
Изменчивость генома пшеницы Triticum aestivum при отдаленной гибридизации ее с Aegilops cylindrica Код дисциплины диссертации: 03.00.22Галаев Алексей Владимирович2006
Мінливість геному пшениці Triticum aestivum при віддаленій гібридизації її з Aegilops cylindrica Код дисциплины диссертации: 03.00.22Галаєв Олексій Володимирович2006
Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес Код дисциплины диссертации: 03.00.22Вороніна Олена Костянтинівна2005
Генетичні механізми регуляції біосинтезу ландоміцину Е у штаму Streptomyces globisporus 1912 Код дисциплины диссертации: 03.00.22Ребець Юрій Васильович2005
ДНК-маркери локусів кількісних ознак кукурудзи Код дисциплины диссертации: 03.00.22Доменюк Валерій Петрович2003
Клонування та аналіз структури і особливостей експресії гена екзопектатліази ендофітної бактерії Klebsiella oxytoca VN13 Код дисциплины диссертации: 03.00.22Лар Олена Василівна2003
Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкодистрофії Код дисциплины диссертации: 03.00.22Ольхович Наталія Вікторівна2003
Клонування та аналіз структури і функцій гена екзополігалактуронази ендофітної бактерії Klebsiella oxytoca VN13 Код дисциплины диссертации: 03.00.22Ковтунович Геннадій Леонідович2002
Генетичний поліморфізм свиней породи велика біла за молекулярними і цитогенетичними маркерами Код дисциплины диссертации: 03.00.22Коновал Оксана Миколаївна2000
Гравічутливість одноклітинних організмів Код дисциплины диссертации: 03.00.22Попова Антоніна Федорівна2000
Подвійна трансформація як ефективний засіб для отримання трансгенних рослин гороху посівного (Pisum sativum L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.22Симоненко Юрій Вікторович2000
Вплив зміненої сили тяжіння на цитоскелет рослинних клітин з верхівковим ростом Код дисциплины диссертации: 03.00.22Шевченко Галина Валеріївна2000
Введение в культуру in vitro тисса ягодного (Taxus baccata L.) и получение таксолпродуцирующих каллусных линий Код дисциплины диссертации: 03.00.22Филонова Лада Генриевна1999
Введення в культуру in vitro тису ягідного (Taxus baccata L.) і отримання таксол-продукуючих калюсних ліній Код дисциплины диссертации: 03.00.22Філонова Лада Генріївна1999
Роль ионов кальция в механизме гравирецепции у растений и в эффектах микрогравитации на клеточном уровне Код дисциплины диссертации: 03.00.22Белявская Нинель Александровна1998
Использование приемов генетической инженерии и клеточной биологии для получения новых форм у видов из семейства бобовых и у некоторых других растений Код дисциплины диссертации: 03.00.22Кучук Николай Викторович1998

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины