Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биотехнология


Ціанінові барвники як флуоресцентні зонди для детекції фібрилярного альфа-синуклеїну Код дисциплины диссертации: 03.00.20Волкова Катерина Дмитрівна2009
Особливості індукції морфогенезу і синтезу антоціанів в калусній культурі сортів винограду, ідентифікованих за мікросателітними маркерами Код дисциплины диссертации: 03.00.20Гориславець Світлана Михайлівна2009
Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М Код дисциплины диссертации: 03.00.20Григор'єва Марина Анатоліївна2009
Особливості відбору пробіотичних культур роду Lactobacillus для створення препаратів і продуктів різного призначення Код дисциплины диссертации: 03.00.20Дехтяренко Наталія Віталіївна2009
Фізіолого-біохімічні та генетичні основи біотехнології видів роду Gentiana L. Код дисциплины диссертации: 03.00.20Дробик Надія Михайлівна2009
Оптимізація технології отримання подвоєних гаплоїдів генотипів м'якої пшениці, що різняться за генами фотоперіодичної чутливості (Ppd) та тривалості яровизації (Vrd) Код дисциплины диссертации: 03.00.20Жосонар Марина Василівна2009
Модифікація мінерального живлення рослин за допомогою консорціуму бактерій Код дисциплины диссертации: 03.00.20Заєць Ірина Євгеніївна2009
Одержання, характеристика та біологічна активність кореневих екзометаболітів проростків пешниці Код дисциплины диссертации: 03.00.20Кузнецова Юлія Олександрівна2009
Технологія БАД, які містять інгібітори амілолітичних ферментів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Кушнір Надія Анатоліївна2009
Регенерація рослин в культурі пиляків м'якої пшениці, шляхи її підвищення Код дисциплины диссертации: 03.00.20Лобанова Катерина Іванівна2009
Створення генетично модифікованих рослин родин Compositae та Solanaceae Код дисциплины диссертации: 03.00.20Матвєєва Надія Анатоліївна2009
1.Теоретичні і практичні аспекти біотехнології виробництва мінерально - вітамінних препаратів та вивчення їх впливу на гомеостаз і продуктивність молодняку сільськогосподарських тварин. Код дисциплины диссертации: 03.00.20Мельниченко Олександр Миколайович2009
Технологія одержання рослинно-вуглеводної білкової добавки методом вермікультивування Код дисциплины диссертации: 03.00.20Мітіна Наталія Борисівна2009
Виділення та характеристика ферментного комплексу міцеліальних грибів з дріжджелітичною активністю Код дисциплины диссертации: 03.00.20Облак Вікторія Ігорівна2009
Молекулярна діагностика латентного вірусу та SSR-ПЛР ідентифікація сортів хмелю (Humulus lupulus L.) української селекції Код дисциплины диссертации: 03.00.20Оверченко Віталій Віталійович2009
Поліморфізм Wx-генів і розробка біотехнології оцінки та контролю вмісту амілози в процесі селекції пшениці Код дисциплины диссертации: 03.00.20Петрова Ірина Володимирівна2009
Удосконалення технології виробництва функціональних інгредієнтів з сої. Код дисциплины диссертации: 03.00.20Пожіткова Ліля Георгіївна2009
Розробка біоселективних елементів моно- та мультисенсорів для екологічного моніторингу Код дисциплины диссертации: 03.00.20Солдаткін Олександр Олексійович2009
Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія генів рекомбінантних білків (GFP, бета-глюкуронідази та інтерферону альфа 2b) в рослинах роду Nicotiana L. Код дисциплины диссертации: 03.00.20Сіндаровська Яна Рудольфівна2009
Удосконалення способу виділення рослинних ліпаз та їх застосування в технологіях харчових продуктів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Хассан ЕА Рамадан2009
Технологія функціональних харчових інгредієнтів з антиліполітичною активністю на основі насіння ріпаку (Сanola) Код дисциплины диссертации: 03.00.20Яшкіна Вероніка Володимирівна2009
Особливості морфогенезу та клональне мікророзмноження деяких квітково-декоративних культур Код дисциплины диссертации: 03.00.20Іванова Наталія Миколаївна2009
Біотехнологічні аспекти молекулярної діагостики латентної вірусної інфекції картоплі (Solanum tuberosum L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.20Антіпов Ігор Олександрович2008
Біотехнологія Т-2 токсину та обгрунтування максимально допустимого рівня його в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі Код дисциплины диссертации: 03.00.20Васянович Ольга Миколаївна2008
Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями Код дисциплины диссертации: 03.00.20Волошина Ірина Миколаївна2008
Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі Код дисциплины диссертации: 03.00.20Гойко Ірина Юріївна2008
Розробка імунних біосенсорів для визначення нонілфенолу. Код дисциплины диссертации: 03.00.20Гордієнко Анна Валеріївна2008
Розробка технологій функціональних інгредієнтів з про- і пребіотичними властивостями Код дисциплины диссертации: 03.00.20Гоцуленко Марія Ігорівна2008
Технологія отримання біологічно активних речовин із ракоподібних Код дисциплины диссертации: 03.00.20Гураль Лариса Сергіївна2008
Властивості клонових ліній сортів кар-топлі після оздоровлення та культивуван-ня in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.20Демчук Інга Володимирівна2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины