Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биотехнология


Разработка биотехнологии переработки зернового сырья в пищевые добавки Код дисциплины диссертации: 03.00.20Шпырко Татьяна Васильевна2003
Низькотемпературна консервація статевих і ембріональних клітин птиці Код дисциплины диссертации: 03.00.20Артеменко Олексій Борисович2002
Рістрегулюючий та елісіторний вплив фукозовмісних олігосахаринів на рослинні об'єкти в умовах in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.20Волкова Людмила Львівна2002
Биоаккумуляция ионов металлов клетками зеленых водорослей и получение биомассы, обогащенной микроэлементами Код дисциплины диссертации: 03.00.20Голтвянский Анатолий Владимирович2002
Біоакумуляція іонів металів клітинами зелених водоростей та одержання біомаси, багатої на мікроелементи. Код дисциплины диссертации: 03.00.20Голтвянський Анатолій Володимирович2002
Вплив різних культураальних середовищ на мейотичне дозрівання ооцит-кумулюсних комплексів свиноматок з наступним їх заплідненням in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.20Гончарук Оксана Петрівна2002
Одержання, характеристика та застосування ферментів з отрути щитомордника звичайного (Agkistrodon halys halys) Код дисциплины диссертации: 03.00.20Горницька Ольга Володимирівна2002
Одержання, характеристика і використання ферментів отрути щитомордника звичайного (Agkistrodon halys halys) Код дисциплины диссертации: 03.00.20Горницька Ольга Володимирівна2002
Розробка біотехнології отримання кормового білкового продукту з виноградних вичавок Код дисциплины диссертации: 03.00.20Гіашвілі Малхаз Давидович2002
Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод Код дисциплины диссертации: 03.00.20Дичко Аліна Олегівна2002
Розробка нової технології виготовлення антигену сибіркового стандартного Код дисциплины диссертации: 03.00.20Завірюха Ганна Анатоліївна2002
Биотехнологические основы получения полиплоидных растений котовника (Nepeta sp.) с применением антимикротрубочковых соединений для целей селекции Код дисциплины диссертации: 03.00.20Зильберварг Ирина Руслановна2002
Біотехнологічні основи одержання поліплоїдних рослин м'яти котячої (Nepeta sp.) із застосуванням антимікротрубочкових сполук для цілей селекції Код дисциплины диссертации: 03.00.20Зільберварг Ірина Русланівна2002
Розробка та вивчення робочих характеристик ензимних сенсорів для визначення рівня фосфорорганічних пестицидів та іонів важких металів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Канюк Микола Ігорович2002
Міграція важких металів у біотехнологічній системі з виробництва м'яса курчат-бройлерів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Куркіна Світлана Василівна2002
Біотехнологія отримання та використання йодбілкового препарату в годівлі сільськогосподарських тварин Код дисциплины диссертации: 03.00.20Левицький Тарас Романович2002
Вивчення ролі фосфоглюкомутази у метаболізмі картоплі (Solanum tuberosum L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.20Литовченко Анна Володимирівна2002
Розробка біотехнології ферментованих соєпродуктів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Невмиваний Сергій Леонідович2002
Разработка биотехнологии ферментированных соепродуктов Код дисциплины диссертации: 03.00.20Невмываный Сергей Леонидович2002
Розробка біосенсорів на основі композицій мономер-олігомерного типу, що здатні фотополімеризуватись Код дисциплины диссертации: 03.00.20Ребрієв Андрій Вікторович2002
Біотехнологія одержання та застосування провіту в годівлі свиней та курчат- бройлерів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Ривак Галина Петрівна2002
Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.20Сатарова Тетяна Миколаївна2002
Кріоконервування ооцит-кумулюсних комплексів корів на різних стадіях мейотичного дозрівання та оцінка їх життєздатності після деконсервування Код дисциплины диссертации: 03.00.20Троцький Петро Анатолійович2002
Розробка технології отримання сухого концентрату молочнокислих бактерій. Код дисциплины диссертации: 03.00.20Ямборко Ганна Валентинівна2002
Разработка биотехнологии получения модифицированных растительных фосфолипидов Код дисциплины диссертации: 03.00.20Губаренко Павел Сергеевич2001
Розробка біотехнології одержання модифікованих рослинних фосфоліпідів. Код дисциплины диссертации: 03.00.20Губаренко Павло Сергійович2001
Біотехнологічні аспекти бактеріальної деструкції аніонних поверхнево- активних речовин Код дисциплины диссертации: 03.00.20Дибкова Світлана Миколаївна2001
Біотехнологія отримання молочної кислоти і її солей на основі вторинних продуктів переробки зерна. Код дисциплины диссертации: 03.00.20Дишкантюк Оксана Володимирівна2001
Ефективність використання різних білкових добавок при одержанні in vitro ембріонів великої рогатої худоби Код дисциплины диссертации: 03.00.20Жернокльов Галина Василівна2001
Розробка технології одержання йодованої біомаси спіруліни в закритих умовах культивування Код дисциплины диссертации: 03.00.20Котинський Андрій Валерійович2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины