Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биотехнология


Биотехнологические основы получения гаплоидов, отдаленных гибридов и соматических регенерантов зерновых и бобовых культур в различных системах in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.20Игнатова Светлана Александровна2004
Розробка біотехнології одержання кормового білка на основі нетрадиційної рослинної сировини Код дисциплины диссертации: 03.00.20Килименчук Олена Олександрівна2004
Особливості індукції морфогенезу в культурі протопластів in vitro капусти білоголової (Brassica L. oleracea var. capitata L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.20Кондратенко Сергій Іванович2004
Розробка біотехнології очистки стічних вод харчових виробництв із застосуванням сполук заліза Код дисциплины диссертации: 03.00.20Красінько Вікторія Олегівна2004
Біотехнологія отримання пробіотика споробак та його застосування при відлучці поросят Код дисциплины диссертации: 03.00.20Кушнір Ігор Михайлович2004
Биотехнологические приемы оздоровления и клонального микроразмножения вишни (Cerasus vulgaris Mill.) и сливы (Prunus domestica L.) в Крыму Код дисциплины диссертации: 03.00.20Лукичева Любовь Алексеевна2004
Біотехнологічні прийоми оздоровлення і клонального мікророзмноження вишні (Cerasus vulgaris Mill.) і сливи (Prunus domestica L.) у Криму Код дисциплины диссертации: 03.00.20Лукічова Любов Олексіївна2004
Ранній ембріональний розвиток тварин in vivo і in vitro та біотехнологічні фактори його регуляції Код дисциплины диссертации: 03.00.20Мадіч Алла Всеволодівна2004
Корекція параметрів біотехнології вермикультивування та регламентація використання біомаси черв'яків і сапоніту у виробництві м'яса курчат- бройлерів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Мерзлов Сергій Віталійович2004
Розробка модельної системи отримання транспластомних рослин на прикладі представників родини пасльонових Код дисциплины диссертации: 03.00.20Ситник Катерина Сергіївна2004
Отримання та фітохімічний аналіз трансгенної кореневої культури Rauvolfia serpentina як джерела нових індольних алкалоїдів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Шелудько Юрій Всеволодович2004
Біотехнологічні основи одержання гаплоїдів, віддалених гібридів і соматичних регенерантів зернових і бобових культур в різних системах in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.20Ігнатова Світлана Олександрівна2004
Біотехногічні основи одержання гаплоїдів, віддалених гібридів і соматичних регенерантів зернових і бобових культур в різних системах in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.20Ігнатова Світлана Олександрівна2004
Сахарная свекла (Beta vulgaris L.) в культуе in vitro: регенерация, морфогенез и генетическая трансформация Код дисциплины диссертации: 03.00.20Головко Андрей Эрастович2003
Цукровий буряк (Beta vulgaris L.) в культурі in vitro: регенерація, морфогенез і генетична трансформація Код дисциплины диссертации: 03.00.20Головко Андрій Ерастович2003
Разработка биотехнологии получения кормового белка на основе нетрадиционного растительного сырья Код дисциплины диссертации: 03.00.20Килименчук Елена Александровна2003
Створення біологічно-активних продуктів на основі стабілізованого каротину біотехнологічного походження Код дисциплины диссертации: 03.00.20Кричковська Лідія Василівна2003
Технології бактеріальних препаратів для функціональних продуктів і біологічно активних добавок Код дисциплины диссертации: 03.00.20Кігель Наталя Федорівна2003
Генотипические особенности морфогенетических реакций в культуре тканей ячменя Код дисциплины диссертации: 03.00.20Литовкин Кирилл Валентинович2003
Розробка біотехнології очистки стічних вод і виробництва біогазу на відходах молочних заводів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Лукашевич Євген Анатолійович2003
Генотипові особливості морфогенетичних реакцій в культурі тканин ячменю Код дисциплины диссертации: 03.00.20Літовкін Кирило Валентинович2003
Розробка технології комплексного ферментного препарату бета- фруктофуранозидази з біомаси дріжджів роду Saccharomyces Код дисциплины диссертации: 03.00.20Малінова Наталія Яковлівна2003
Окислювальна конверсія етанолу в ацетальдегід клітинами метилотрофних дріжджів Код дисциплины диссертации: 03.00.20Мороз Оксана Михайлівна2003
Особенности культивирования стеноспермокарпических семян винограда в селекции на бессемянность Код дисциплины диссертации: 03.00.20Павлова Ирина Александровна2003
Особливості культивування стеноспермокарпічного насіння винограду в селекції на безнасінність Код дисциплины диссертации: 03.00.20Павлова Ірина Олександрівна2003
Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з альфа-галактозидазною активністю Код дисциплины диссертации: 03.00.20Петросьянц Арсен Педросович2003
Трансгеномні (Brassica napus+B.nigra) та трансгенні (Orychophragmus violaceus) рослини родини хрестоцвітих Код дисциплины диссертации: 03.00.20Сахно Людмила Олександрівна2003
Разработка технологии денитрификации подземной воды в реакторе с фиксированной биопленкой Код дисциплины диссертации: 03.00.20Уланов Михаил Николаевич2003
Розробка технології денітрифікації підземної води у реакторі з фіксованою біоплівкою Код дисциплины диссертации: 03.00.20Уланов Михайло Миколайович2003
Розробка біотехнології переробки зернової сировини в харчові добавки Код дисциплины диссертации: 03.00.20Шпирко Тетяна Василівна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины