Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Криобиология


Структурно-функціональний стан популяцій клітин кордової крові після кріоконсервування з непроникаючим кріопротектором ПЕО-1500 Код дисциплины диссертации: 03.00.19Зубова Оксана Леонідівна2009
Аналіз процесів заморожування дріжджоподібних грибів Sacharomyces cerevisiae з урахуванням розкиду умов охолодження в зразку Код дисциплины диссертации: 03.00.19Марущенко Володимир Васильович2009
Аналіз ефективності кріоконсервування клітинних суспензій з постійною та змінною швидкістю охолодження Код дисциплины диссертации: 03.00.19Сакун Олександр Валерійович2009
Кріоконсервування ооцитів миші і корови з використанням повільних, швидких і надшвидких режимів заморожування Код дисциплины диссертации: 03.00.19Саліна Алла Сергіївна2009
Нейробіологічні механізми корекції емоційних розладів у осіб з аутоагресивною спрямованістю впливом краніоцеребральної гіпотермії Код дисциплины диссертации: 03.00.19Ткаченко Тетяна Володимирівна2009
Функціональні властивості надниркових залоз новонароджених поросят при дії різних режимів заморожування Код дисциплины диссертации: 03.00.19Устиченко Вікторія Дмитрівна2009
Застосування озону для підвищення ефективності кріоконсервування еритроцитів людини та дріжджів Saccharomyces cerevisiae Код дисциплины диссертации: 03.00.19Буряк Ірина Алімівна2008
Вплив кріопротекторів та заморожування-відігріву на клітини кісткового мозку собак Код дисциплины диссертации: 03.00.19Водоп'янова Лариса Анатоліївна2008
Кріоконсервування культивованих фібробластоподібних клітин шляхом повільного заморожування і вітрифікації Код дисциплины диссертации: 03.00.19Горохова Наталя Анатоліївна2008
МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ МЕМБРАНО–ЦИТОСКЕЛЕТНОГО КОМПЛЕКСА И ЛИПИДНОЙ АСИММЕТРИИ В ЭРИТРОЦИТАХ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ И ЗАМОРАЖИВАНИИ В ПРИСУТСТВИИ КРИОПРОТЕКТОРА ПЭО–1500 Код дисциплины диссертации: 03.00.19ЗУБОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ2008
Модифікація білків мембрано-цитоскелетного комплексу та ліпідної асиметрії в еритроцитах при охолодженні та заморожуванні у присутності кріопротектора ПЕО-1500 Код дисциплины диссертации: 03.00.19Зубов Павло Михайлович2008
Вплив кріопротекторві і режимів заморожування на механічне пошкодження клітин в області субевтектичних температур Код дисциплины диссертации: 03.00.19Кирилюк Ганна Леонідівна2008
Вплив кріоконсервованих фетальних клітин на прояви хронічного отруєння алкоголем (експериментальне дослідження)" Код дисциплины диссертации: 03.00.19Ковальов Геннадій Олександрович2008
Морфофункціональні характеристики клітин інтерстицію сім'яників статевозрілих щурів при кріоконсервуванні Код дисциплины диссертации: 03.00.19Пахомов Олександр Віталійович2008
Енергетичний та прооксидантно-антиоксидантний стан печінки щурів після гіпотермічного зберігання та реперфузії Код дисциплины диссертации: 03.00.19Ткачова Олена Миколаївна2008
Динамика изменения плотности распределения эритроцитов по индексу сферичности в гипертонических растворах хлорида натрия Код дисциплины диссертации: 03.00.19Алексеева Людмила Ивановна2007
Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію Код дисциплины диссертации: 03.00.19Алексєєва Людмила Іванівна2007
Влияние криопротекторов и низких температур на термодинамические параметры и структурное состояние компонентов кордовой крови и плаценты человека Код дисциплины диссертации: 03.00.19Боброва Елена Николаевна2007
Вплив кріопротекторів і низьких температур на термодинамічні параметри та структурний стан компонентів кордової крові і плаценти людини Код дисциплины диссертации: 03.00.19Боброва Олена Миколаївна2007
Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів Код дисциплины диссертации: 03.00.19Гальченко Сергій Євгенович2007
Модификация активности Са2+ -АТФази и мембрано-цитоскелетного комплекса эритроцитов под влиянием глицерина и криоконсервирования Код дисциплины диссертации: 03.00.19Кофанова Ольга Алексеевна2007
Модифікація функціональної активності Са2+-АТФази і мембрано-цитоскелетного комплексу еритроцитів під впливом гліцерину та кріоконсервування Код дисциплины диссертации: 03.00.19Кофанова Ольга Олексіївна2007
Влияние анестетиков и ингибиторов анионного транспорта на устойчивость эритроцитов к изменениям температурных и осмотических факторов среды Код дисциплины диссертации: 03.00.19Прокопенко Наталья Викторовна2007
Вплив анестетиків і інгібіторів аніонного транспорту на стійкість еритроцитів до змін температурних і осмотичних факторів середовища Код дисциплины диссертации: 03.00.19Прокопенко Наталія Вікторівна2007
Влияние криоконсервированных эмбриональных соматических клеток на состояние кожи и хряща крыс после травматического повреждения Код дисциплины диссертации: 03.00.19Ревенко Елена Борисовна2007
Вплив кріоконсервованих ембріональних соматичних клітин на стан шкіри і хряща щурів після травматичного пошкодження Код дисциплины диссертации: 03.00.19Ревенко Олена Борисівна2007
Криоконсервирование фибробластоподобных клеток-предшественников эмбриональной печени человека Код дисциплины диссертации: 03.00.19Скоробогатова Наталья Григорьевна2007
Кріоконсервування фібробластоподібних клітин-попередників ембріональної печінки людини Код дисциплины диссертации: 03.00.19Скоробогатова Наталія Григорівна2007
Влияние криоконсервированного экстракта плаценты на сердечно-сосудистую систему лабораторных животных в условиях общего острого охлаждения Код дисциплины диссертации: 03.00.19Черемской Антон Константинович2007
Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на серцево-судинну систему лабораторних тварин в умовах загального охолодження. Код дисциплины диссертации: 03.00.19Черемський Антон Костянтинович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины