Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Криобиология


Вплив амфіфільних сполук на гіпертонічний гемоліз еритроцитів Код дисциплины диссертации: 03.00.19Синчикова Ольга Петрівна2003
Влияние локальных криоповреждений на микрогемоциркуляцию нормальной и цирротически измененной печени Код дисциплины диссертации: 03.00.19Слета Ирина Вадимовна2003
Вплив локальних кріопошкоджень на мікрогемоциркуляцію нормальної і циротично зміненої печінки Код дисциплины диссертации: 03.00.19Слета Ірина Вадимівна2003
Влияние амфифильных соединений на гипертонической гемолиз эритроцитов Код дисциплины диссертации: 03.00.19Сынчикова Ольга Петровна2003
Чутливість кровотворних клітин-попередників ембріональної печінки людини до дії факторів низькотемпературного консервування Код дисциплины диссертации: 03.00.19Тарасов Андрій Ігорович2003
Влияние температуры и состава среды на фетальный гемоглобин и гемоглобин донорской крови Код дисциплины диссертации: 03.00.19Тимченко Наталья Николаевна2003
Температурная и химическая модификация чувствительности эритроцитов к гипертоническому шоку и гипертоническому криогемолизу Код дисциплины диссертации: 03.00.19Фирас Мустафа М. Абуаласал2003
Вивчення процесів, що відбуваються на різних етапах низькотемпературного консервування в суспензіях ядерних клітин кісткового мозку і кордової крові Код дисциплины диссертации: 03.00.19Холодний Віталій Сергійович2003
Изучение процессов, происходящих на различных этапах низкотемпературного консервирования в суспензиях ядросодержащих клеток костного мозга и кордовой крови Код дисциплины диссертации: 03.00.19Холодный Виталий Сергеевич2003
Механизмы температурно-осмотической стабилизации эритроцитов при охлаждении и замораживании в присутствии непроникающего криопротектора Код дисциплины диссертации: 03.00.19Бабийчук Любовь Александровна2002
Функциональные характеристики органной культуры надпочечников при криоконсервировании и ксенотрансплантации Код дисциплины диссертации: 03.00.19Геращенко Анна Владимировна2002
Функціональні характеристики органної культури надниркових залоз при кріоконсервуванні та ксенотрансплантації Код дисциплины диссертации: 03.00.19Геращенко Ганна Володимирівна2002
Вплив амфіфільних сполук на осмотичну і температурну чутливість еритроцитів. Код дисциплины диссертации: 03.00.19Орлова Наталія Вікторівна2002
Теоретичне обгрунтовування та експериментальна перевірка ефективності швидкого двоступінчастого заморожування Код дисциплины диссертации: 03.00.19Останков Максим Вадимович2002
Чувствительность кроветворных клеток-предшественников эмбриональной печени человека к действию факторов низкотемпературного консервирования Код дисциплины диссертации: 03.00.19Тарасов Андрей Игоревич2002
Влияние высоких скоростей охлаждения на морфофункциональные свойства спермиев человека при нормо- и олигоастеноспермии Код дисциплины диссертации: 03.00.19Дунаевская Алина Владимировна2001
Вплив високих швидкостей охоло-дження на морфофункціональні властивос-ті сперміїв людини при нормо- та олігоас-теноспермії. Код дисциплины диссертации: 03.00.19Дунаєвська Аліна Володимирівна2001
Криоконсервирование фетотекстулярной ткани человека Код дисциплины диссертации: 03.00.19Керос Виктория Анатольевна2001
1. Кріоконсервування фетотестикулярної тканини людини Код дисциплины диссертации: 03.00.19Керос Вікторія Анатоліївна2001
Функцiональнi i бiохiмiчнi характеристики спермiїв людини при крiоконсервацiї в умовах понадшвидкого охолодження Код дисциплины диссертации: 03.00.19Кучков Iгор Миколайович2001
Влияние амфифильных соединений на осмотическую и температурную чувствительность эритроцитов Код дисциплины диссертации: 03.00.19Орлова Наталья Викторовна2001
Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности быстрого двухступенчатого замораживания Код дисциплины диссертации: 03.00.19Останков Максим Вадимович2001
Влияние криоконсервированных фетальных препаратов на функциональное состояние гепатоцитов крыс in vitro и in vivo Код дисциплины диссертации: 03.00.19Пашинский Павел Петрович2001
"Вплив кріоконсервованих фетальних препаратів на функціональний стан гепатоцитів пацюків in vitro і in vivo" Код дисциплины диссертации: 03.00.19Пашинський Павло Петрович2001
Виділення та зберігання біологічно активної низькомолекулярної фракції (до 5 кДа) з кордової крові за допомогою низьких температур Код дисциплины диссертации: 03.00.19Абакумова Олена Сергіївна2000
Вікові особливості емоційно-больового стресу та вмісту мікро- і макроелементів у щурів під впливом загального охолодження Код дисциплины диссертации: 03.00.19Кутіков Олександр Євгенович2000
Функциональные и биохимические характеристики спермиев человека при криоконсервировании в условиях сверхбыстрого охлаждения Код дисциплины диссертации: 03.00.19Кучков Игорь Николаевич2000
Влияние факторов криоконсервирования на сохранность фрагментов селезенки свиней Код дисциплины диссертации: 03.00.19Мамонтова Антонина Васильевна2000
Вплив факторів кріоконсервування на збереження фрагментів селезінки свиней. Код дисциплины диссертации: 03.00.19Мамонтова Антоніна Василівна2000
Вплив температури і осмотичних факторів середовища на транспорт аніонів в еритроцитах Код дисциплины диссертации: 03.00.19Мельник Едуард Станіславович2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины