Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Криобиология


Кріоконсервовані органні культури щитовидної залози при ало- та ксенотрансплантації Код дисциплины диссертации: 03.00.19Волкова Наталія Олександрівна2004
Особенности липидного обмена у кроликов с экспериментальной гиперхолестеринемией при аллотрансплантации криоконсервированных гепатоцитов и клеток плодовой печени Код дисциплины диссертации: 03.00.19Лебединский Александр Сергеевич2004
Особливості ліпідного обміну у кролів з експериментальною гіперхолестеринемією при алотрансплантації кріоконсервованих гепатоцитів та клітин плодової печінки Код дисциплины диссертации: 03.00.19Лебединський Олександр Сергійович2004
Низкотемпературная консервация эмбрионов мыши при высоких и сверхвысоких скоростях охлаждения-нагрева Код дисциплины диссертации: 03.00.19Морозова Инна Анатольевна2004
Низькотемпературна консервація ембріонів миші при високих та надвисоких швидкостях охолодження-нагрівання Код дисциплины диссертации: 03.00.19Морозова Інна Анатоліївна2004
Вплив загального помірного охолодження на перебіг і результативність навчання та вміст біоелементів у головному мозку тварин різного віку Код дисциплины диссертации: 03.00.19Нікішкова Ірина Миколаївна2004
Влияние ингибиторов анионного транспорта и модификаторов мембраны на постгипертонический лизис эритроцитов Код дисциплины диссертации: 03.00.19Олейник Ольга Александровна2004
Вплив інгібіторів аніонного траспорту і модифікаторів мембрани на постгіпертонічний лізис еритроцитів Код дисциплины диссертации: 03.00.19Олійник Ольга Олександрівна2004
Зберігання сперміїв в умовах гіпотермії для використання в програмі екстракорпорального запліднення ооцитів людини Код дисциплины диссертации: 03.00.19Терпяча Ірина Василівна2004
Хранение спермиев в условиях гипотермии для использования в программе экстракорпорального оплодотворения ооцитов человека Код дисциплины диссертации: 03.00.19Терпячая Ирина Васильевна2004
Вплив температури та складу середовища на фетальний гемоглобін і гемоглобін донорської крові Код дисциплины диссертации: 03.00.19Тимченко Наталія Миколаївна2004
Температурна та хімічна модифікація чутливості еритроцитів до гіпертонічного шоку і гіпертонічного кріогемолізу Код дисциплины диссертации: 03.00.19Фірас М. М. Абу Аль Асал2004
Цитогенетичний аналіз ембріонів ссавців при дії різних факторів кріоконсервування Код дисциплины диссертации: 03.00.19Хроменкова Ольга Борисівна2004
Дія цитозольних фракцій ембріональних тканин на стан печінки під час гіпотермічного зберігання та токсичного ураження Код дисциплины диссертации: 03.00.19Черкашина Дар'я Вікторівна2004
Действие цитозольных фракций эмбриональных тканей на состояние печени при гипотермическом хранении и токсическом поражении Код дисциплины диссертации: 03.00.19Черкашина Дарья Викторовна2004
Термпературна та хімічна модифікація чутливості еритроцитів до гіпертонічного шоку і гіпертонічного кріогемолізу Код дисциплины диссертации: 03.00.19Абу Аль-Асаль Фірас2003
Влияние различных режимов криоконсервирования на структурно-функциональные свойства эмбриональных нервных клеток in vivo и in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.19Бабенко Наталья Николаевна2003
Вплив різних режимів кріоконсервування на структурно-функціональні властивості ембріональних нервових клітин in vivo та in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.19Бабенко Наталя Миколаївна2003
Механізми температурно-осмотичної стабілізації еритроцитів при охолодженні й заморожуванні у присутності непроникаючого кріопротектора Код дисциплины диссертации: 03.00.19Бабійчук Любов Олександрівна2003
Свободноживущие и фитопаразитические нематоды овощных культур северо- востока Казахстана Код дисциплины диссертации: 03.00.19Базарбеков Каирбай Уразамбекович2003
Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів Код дисциплины диссертации: 03.00.19Гальченко Катерина Сергіївна2003
Физико-химические факторы криоповреждений и криозащиты сперматозоидов петухов в цикле низкотемпературного консервирования Код дисциплины диссертации: 03.00.19Линник Тамара Павловна2003
Фізико-хімічні фактори кріопошкоджень і кріозахисту сперматозоїдів півнів у циклі низькотемпературного консервування Код дисциплины диссертации: 03.00.19Лінник Тамара Павлівна2003
Фізико-хімічні фактори кріопошкоджень і кріозахисту сперматозоїдів півнів у циклі низькотемпературного консервування Код дисциплины диссертации: 03.00.19Ліннік Тамара Павлівна2003
Регенерация печени крыс после частичной гепатэктомии и трансплантации эмбриональных и дифференцированных клеток печени, подвергнутых действию низких температур Код дисциплины диссертации: 03.00.19Моисеева Наталья Николаевна2003
Регенерація печінки щурів після часткової гепатектомії та трансплантації ембріональних і диференційованих клітин печінки, які зазнали впливу низьких температур Код дисциплины диссертации: 03.00.19Моісєєва Наталія Миколаївна2003
Влияние трансплантации криоконсервированных клеток эмбриональной печени на перекисное окисление липидов и восстановительные процессы у крыс с печеночной недостаточностью Код дисциплины диссертации: 03.00.19Оченашко Ольга Вадимовна2003
Вплив трансплантації кріоконсервованих клітин ембріональної печінки на перекисне окислення ліпідів та відновні процеси у щурів з печінковою недостатністю Код дисциплины диссертации: 03.00.19Оченашко Ольга Вадимівна2003
Влияние криоконсервирования и условий обработки на функциональное состояние ксенографтов и органных культур надпочечников IN VITRO Код дисциплины диссертации: 03.00.19Самченко Ирина Игоревна2003
Вплив кріоконсервування і умов обробки на функціональний стан ксенографтів і органних культур надниркових залоз in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.19Самченко Ірина Ігорівна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины