Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Гидробиология


Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів Код дисциплины диссертации: 03.00.17Боднар Оксана Ігорівна2009
"Вплив зливових стоків на нафтове забруднення і бактеріологічний стан бухти Козачої (Чорне море)" Код дисциплины диссертации: 03.00.17Бєляєва Ольга Іванівна2009
Мікрофлора систем гідробіологічного очищення морських вод Код дисциплины диссертации: 03.00.17Дорошенко Юлія Валеріївна2009
Фітофільна макрофауна водойм та водотоків пониззя Дунаю як індикатор їх екологічного стану Код дисциплины диссертации: 03.00.17Зоріна-Сахарова Катерина Євгенівна2009
Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів північно-західного регіону Чорного моря. Код дисциплины диссертации: 03.00.17Копитіна Надія Іванівна2009
Стан популяцій китоподібних у водах України Код дисциплины диссертации: 03.00.17Кривохижин Сергій Васильович2009
Моделювання росту та біосинтезу морських мікроводоростей у квазібезперервній культурі Код дисциплины диссертации: 03.00.17Лелеков Олександр Сергійович2009
Екологічні особливості Gastropoda (Mollusca) верхньої субліторалі Криму (Чорне море) Код дисциплины диссертации: 03.00.17Макаров Михайло Валерійович2009
Структура і функціонування бактеріопланктону та бактеріобентосу у водоймах, забруднених мінеральним азотом. Код дисциплины диссертации: 03.00.17Старосила Євгенія Василівна2009
Фітоепіфітон і його функціональна активність у водоймах урбанізованих територій Код дисциплины диссертации: 03.00.17Харченко Галина Валентинівна2009
Зоопланктон Дніпровського водосховища в умовах антропогенного пресу Код дисциплины диссертации: 03.00.17Яковенко Володимир Олександрович2009
Динаміка пігментів і росту морських мікроводоростей у хемостаті на прикладі Dunaliella salina Teod. Код дисциплины диссертации: 03.00.17Боровков Андрій Борисович2008
ТЕХНОГЕННІ РАДІОНУКЛІДИ У ГІДРОБІОНТАХ ВОДОЙМ РІЗНОГО ТИПУ Код дисциплины диссертации: 03.00.17ВОЛКОВА Олена Миколаївна2008
Анатомічна структура морських трав Азово-Чорноморського басейну в різних екологічних умовах Код дисциплины диссертации: 03.00.17Кирєєва Олена Володимирівна2008
Трансформація азотвмісних сполук та їх вплив на життєдіяльність гідробіонтів в штучних системах Код дисциплины диссертации: 03.00.17Леконцева Тетяна Іванівна2008
Теплопродукція піко і фемтопланктону Код дисциплины диссертации: 03.00.17Муханов Володимир Сергійович2008
Розподіл і міграція Sr-90 у компонентах екосистем басейну Дніпра і Чорного моря після аварії на ЧАЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.17Мірзоєва Наталя Юріївна2008
Елементи балансу каротиноїдів, а-токоферолу і деяких металів в системі "зависла речовина - мідії - біовідкладення" Код дисциплины диссертации: 03.00.17Поспелова Наталія Валеріївна2008
Фітопланктон Десни як показник стану річкової екосистеми Код дисциплины диссертации: 03.00.17СЕРЕДА Тетяна Миколаївна2008
Вплив гідротехнічних споруд на процеси самоочищення в прибережній зоні Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Соловйова Ольга Вікторівна2008
Ангідробіоз мікроводоростей як спосіб збереження їхньої життєздатності Код дисциплины диссертации: 03.00.17Харчук Ірина Олексіївна2008
Сукцесії донної рослинності шельфу південно-східного Криму Код дисциплины диссертации: 03.00.17Дикий Євген Олександрович2007
Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів) Код дисциплины диссертации: 03.00.17Корнійчук Наталія Миколаївна2007
Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра Код дисциплины диссертации: 03.00.17Кузьмінчук Юлія Святославівна2007
Мікроводорості як кормові об'єкти личинок мідій і устриць Код дисциплины диссертации: 03.00.17Ладигіна Людмила Володимирівна2007
Микроводоросли как кормовые объекты личинок мидий и устриц Код дисциплины диссертации: 03.00.17Ладыгина Людмила Владимировна2007
Эколого-физиологические основы формирования фитопланктона пресноводных экосистем Код дисциплины диссертации: 03.00.17Лищук Алефтина Викторовна2007
Еколого-фізіологічні основи формування фітопланктону прісноводних екосистем Код дисциплины диссертации: 03.00.17Ліщук Алефтіна Вікторівна2007
Теплопродукция пико- и фемтопланктона Код дисциплины диссертации: 03.00.17Муханов Владимир Сергеевич2007
Пространственно-временное распределение каланоидных копепод семейства Eucalanidae в Аравийском море Код дисциплины диссертации: 03.00.17Прусова Ирина Юрьевна2007

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины