Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Гидробиология


Морськи клещі (Halacaridae: acari) північно-західної частини Чорного моря: відове різноманіття та екологія Код дисциплины диссертации: 03.00.17Гельмбольдт Марія Володимирівна2003
Морські кліщі (Halacaridae: Acari) північно-західної частини Чорного моря: видова різноманітність та екологія Код дисциплины диссертации: 03.00.17Гельмбольт Марія Володимирівна2003
Особливості накопичення стронцію-90 і цезію-137 в гідробіонтах і абіотичних компонентах водойм зони відчуження ЧАЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.17Каглян Олександр Євгенійович2003
Метаболізм азоту у прісноводних водоростей та його роль у формуванні їх угруповань і якості води Код дисциплины диссертации: 03.00.17Клоченко Петро Дмитрович2003
Сукцесія фітопланктону Канівського водосховища Код дисциплины диссертации: 03.00.17Майстрова Надія Володимирівна2003
Самоочищение морской среды от углеводородов нефти в прибойной зоне Севастополя Код дисциплины диссертации: 03.00.17Рубцова Светлана Ивановна2003
Самоочищення морського середовища від вуглеводнів нафти у прибійній зоні Севастополя Код дисциплины диссертации: 03.00.17Рубцова Світлана Іванівна2003
Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Александров Борис Георгиевич2002
Зоопланктон малих річок в умовах трансформованих русел Код дисциплины диссертации: 03.00.17Громова Юлія Федорівна2002
Метаболизм азота у пресноводных водорослей и его роль в формировании их сообществ и качества воды Код дисциплины диссертации: 03.00.17Клоченко Петр Дмитриевич2002
Особенности распределения свободноживущих нематод северо-западной части Черного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Кулакова Ирина Ивановна2002
Особливості розповсюдження вільноіснуючих нематод північно-західної частини Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Кулакова Ірина Іванівна2002
Накопление и выведение цезия-137 из организма гидробионтов Код дисциплины диссертации: 03.00.17Беляев Владимир Владимирович2001
Вплив стрес-факторів водного середовища на адаптивні функції нервової системи коропа Код дисциплины диссертации: 03.00.17Кривопиша Вікторія Вікторівна2001
Фітонейстон літоралі Азовського моря та перспективи його використання у біомоніторингу Код дисциплины диссертации: 03.00.17Лялюк Наталія Михайлівна2001
Зональний розподіл мейобентосу і його найважливішого компоненту - вільноіснуючих нематод у Чорному морі Код дисциплины диссертации: 03.00.17Сергеєва Неллі Григорівна2001
Біофізичні аспекти екології пелагіалі Код дисциплины диссертации: 03.00.17Токарєв Юрій Миколайович2001
Біогеохімічний підхід у вивченні обростання і завданнях конструювання штучних рифів Код дисциплины диссертации: 03.00.17Юрченко Юрій Юрійович2001
Мiнливiсть структурних характеристик фiтопланктону у Чорному морi Код дисциплины диссертации: 03.00.17Брянцева Юлiя Валентинiвна2000
Изменчивость структурных характеристик фитопланктона в Черном море Код дисциплины диссертации: 03.00.17Брянцева Юлия Валентиновна2000
Мейобентос Черного и Азовского морей Код дисциплины диссертации: 03.00.17Воробьева Людмила Викторовна2000
Мейобентос Чорного та Азовського морів Код дисциплины диссертации: 03.00.17Воробьйова Людмила Вікторівна2000
Особенности энергетического и азотистого метаболизма неполовозрелых черноморских мидий Mytilus galloprovincialis Lam. в условиях эксперимента Код дисциплины диссертации: 03.00.17Вялова Оксана Юрьевна2000
Особливості енергетичного та азотистого метаболізму статевонезрілих чорноморьких мідій Mytilus galloprovincialis Lam. в умовах експерименту Код дисциплины диссертации: 03.00.17Вялова Оксана Юріївна2000
Влияние концентрации кислорода на особенности метаболизма и локомоции планктонных ракообразных Moina micrura Hellich (Cladocera) и Calanus euxinus Hulsemann (Copepoda) Код дисциплины диссертации: 03.00.17Губарева Елена Сергеевна2000
Вплив концентрації кисню на особливості метаболізму і локомоції планктонних ракоподібних Moina micrura Hellich (Cladocera) та Calanus euxinus Hulsemann (Copepoda) Код дисциплины диссертации: 03.00.17Губарева Олена Сергіївна2000
Аналіз структури та екологічного стану угруповань водяних рослин із застосуванням дистанційного моніторингу та системних методів Код дисциплины диссертации: 03.00.17Звенигородський Едуард Леонідович2000
Війчасті найпростіші епіфітону в умовах вищої водної рослинності різних екологічних груп та їх роль у продукційно- деструкційних процесах Код дисциплины диссертации: 03.00.17Кузьміна Тетяна Миколаївна2000
Биотестирование морской воды и донных отложений северо-западной части Черного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Петросян Анна Георгиевна2000
Біотестування морської води і донних відкладів північно-західної частини Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Петросян Анна Георгіївна2000

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины