Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Гидробиология


Інфузорії планктону прибережної зони та лиманів північно-західної частини Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Курілов Олександр Вікторович2005
Меропланктон прибрежных вод Крыма (Черноморский сектор) Код дисциплины диссертации: 03.00.17Лисицкая Елена Васильевна2005
Меропланктон прибережних вод Криму (чорноморський сектор) Код дисциплины диссертации: 03.00.17Лисицька Олена Василівна2005
Экология, фитоценология и культивирование черноморских водорослей рода Gracilaria Код дисциплины диссертации: 03.00.17Миронова Наталия Всеволодовна2005
Екологія, фітоценологія і культивування чорноморських водоростей роду Gracilaria Код дисциплины диссертации: 03.00.17Миронова Наталія Всеволодівна2005
Життєдіяльність гіллястовусих ракоподібних в умовах впливу біологічно активних речовин Код дисциплины диссертации: 03.00.17Платонов Микола Олексійович2005
Жизнедеятельность ветвистоусых ракообразных в условиях воздействия биологически активных веществ Код дисциплины диссертации: 03.00.17Платонов Николай Алексеевич2005
Тонкая структура поля биолюминесценции как показатель агрегированности планктонных организмов и ее связь с динамическим режимом водных масс Код дисциплины диссертации: 03.00.17Серикова Ирина Михайловна2005
Продукционные свойства массовых видов двустворчатых моллюсков Черного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Стадниченко Светлана Валентиновна2005
Продукційні властивості масових видів двостулкових молюсків Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Стадніченко Світлана Валентинівна2005
Продукційнй властивості масових видів двостулкових молюсків Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Стадніченко Світлана Валентинівна2005
Тонка структура поля біолюмінесценції як показник агрегованості планктонних організмів та її зв'язок з динамічним режимом водних мас Код дисциплины диссертации: 03.00.17Сєрікова Ірина Михайлівна2005
Динофлагелляты Северо-Западного Причерноморья: видовое разнообразие и экология Код дисциплины диссертации: 03.00.17Теренько Людмила Михайловна2005
Дінофлагеляти північно-західного Причорномор'я: видове різноманіття та екологія Код дисциплины диссертации: 03.00.17Теренько Людмила Михайлівна2005
Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської затоки Код дисциплины диссертации: 03.00.17Іванович Галина Валентинівна2005
Фітоперифітон прибережних ділянок Таганрозької затоки Азовського моря та його біоіндикаційні особливості Код дисциплины диссертации: 03.00.17Борисюк Марина Володимирівна2004
Структура та функції макрозообентосу екотонних систем в умовах комплексного використання водойм (на прикладі придунайських озер) Код дисциплины диссертации: 03.00.17Воліков Юрій Миколайович2004
Багаторічні зміни угруповання мезозоопланктону Севастопольської бухти Код дисциплины диссертации: 03.00.17Губанова Олександра Дмитрівна2004
Биологические основы культивирования промысловых двустворчатых моллюсков (Bivalvia, Mytiliformes) в Черном море Код дисциплины диссертации: 03.00.17Золотницкий Александр Петрович2004
Біологічні основи культивування промислових двостулкових молюсків (Bivalvia, Mytiliformes) у Чорному морі Код дисциплины диссертации: 03.00.17Золотницький Олександр Петрович2004
Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді(ІІ) і марганцю(ІІ) водного середовища Код дисциплины диссертации: 03.00.17Пасічна Олена Олександрівна2004
Современное состояние прибрежного фитопланктона Северо-Западной части Черного моря и роль в нем динофитовых водорослей Код дисциплины диссертации: 03.00.17Теренько Галина Викторовна2004
Сучасний стан прибережного фітопланктону північно-західної частини Чорного моря та роль в ньому дінофітових водоростей Код дисциплины диссертации: 03.00.17Теренько Галина Вікторівна2004
Літофільні угруповання Криворізького залізорудного басейну: екологія, типологія, динаміка Код дисциплины диссертации: 03.00.17Хлизіна Наталія Володимирівна2004
Активность антиоксидантной системы некоторых черноморских гидробионтов в прибрежной акватории Севастополя Код дисциплины диссертации: 03.00.17Шахматова Ольга Александровна2004
Активність антиоксидантної системи деяких чорноморських гідробіонтів у прибрежній акваторії Севастополя Код дисциплины диссертации: 03.00.17Шахматова Ольга Олександрівна2004
Гідробіологічні основи управління станом прибережних екосистем Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Александров Борис Георгійович2003
Морфофункціональні характеристики ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linne, 1758) за дії важких металів водного середовища Код дисциплины диссертации: 03.00.17Вискушенко Дмитро Андрійович2003
Структура и функции макрозообентоса экотонных систем в условиях комплексного использования водоемов (на примере придунайских озер) Код дисциплины диссертации: 03.00.17Воликов Юрий Николаевич2003
Морские клещи (Halacaridae: Acari) северо-западной части Черного моря: видовое разнообразие и экология Код дисциплины диссертации: 03.00.17Гельмбольдт Мария Владимировна2003

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины