Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Гидробиология


Просторово-часовий розподіл каланоїдних копепод родини Eucalanidae в Аравійському морі Код дисциплины диссертации: 03.00.17Прусова Ірина Юріївна2007
Фітопланктон різнотипних водойм м.Києва Код дисциплины диссертации: 03.00.17Семенюк Наталія Євгенівна2007
Алелопатичний вплив вищих водяних рослин на функціональну активність планктонних синьозелених водоростей Код дисциплины диссертации: 03.00.17Усенко Олег Михайлович2007
Формування мікрофітобентосу верхньої частини Канівського водосховища за умов антропогенного впливу Код дисциплины диссертации: 03.00.17Ярмошенко Людмила Петрівна2007
Резистентність гетеротрофних морських бактерій Одеського прибережжя до важких металів Код дисциплины диссертации: 03.00.17БУХТІЯРОВ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ2006
Устойчивость гетеротрофных морских бактерий Одесского прибрежья к тяжелым металлам Код дисциплины диссертации: 03.00.17Бухтияров Андрей Евгеньевич2006
Рост мидии Mytilus galloprovincialis Lam. в донных поселениях Северо- Западной части Черного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Варигин Александр Юрьевич2006
Ріст мідій Mytilus galloprovincialis Lam. в донних поселеннях північно-західної частини Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Варігін Олександр Юрійович2006
Условия формирования первичной продукции в водоемах Северо-Западного Причерноморья Код дисциплины диссертации: 03.00.17Гончаров Александр Юрьевич2006
Умови формування первинної продукції в водоймах північно-західного Причорномор'я Код дисциплины диссертации: 03.00.17Гончаров Олександр Юрійович2006
Структурна характеристика та закономірності формування зоопланктону річкової системи Десни Код дисциплины диссертации: 03.00.17Гулейкова Людмила Володимирівна2006
Фітопланктон Тернопільського водосховища та його роль у формуванні фітостоку річки Серет Код дисциплины диссертации: 03.00.17Дворак Оксана Василівна2006
Формування поселень Mytilus galloprovincialis Lam. на штучних субстратах бiля пiвденних та пiвденно-захiдних берегiв Криму Код дисциплины диссертации: 03.00.17Казанкова Iрина Iванiвна2006
Формирование поселений Mytilus galloprovincialis Lam. на искусственных субстратах у южных и юго-западных берегов Крыма Код дисциплины диссертации: 03.00.17Казанкова Ирина Ивановна2006
Содержание и распределение хлорорганических ксенобиотиков в компонентах экосистем Черного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Малахова Людмила Васильевна2006
Вміст і розподіл хлорорганічних ксенобіотиків у компонентах екосистем Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Малахова Людмила Василівна2006
Фітопланктон малих річок урбанізованих територій Код дисциплины диссертации: 03.00.17Мантурова Оксана Василівна2006
Біологічні показники гідробіонтів за умов іонізуючого опромінення та забруднення іонами свинцю (II) водного середовища Код дисциплины диссертации: 03.00.17Мардаревич Мирослав Григорович2006
Eкологiя, фiтоценологiя i культивування чорноморських водоростей роду Gracilaria Код дисциплины диссертации: 03.00.17Миронова Наталiя Всеволодівна2006
Вплив іонів важких металів водного середовища на ріст, розмноження і розвиток ставковика озерного (Mollusca, Pulmonata) Код дисциплины диссертации: 03.00.17Пінкіна Тетяна Василівна2006
Алкалоїди водяних рослин та їх вплив на функціональну активність гідробіонтів Код дисциплины диссертации: 03.00.17Баланда Оксана Володимирівна2005
Макрозообентос літоралі верхів'я Каховського водосховища в умовах антропогенного впливу Код дисциплины диссертации: 03.00.17Домбровський Костянтин Олегович2005
Влияние условий минерального питания на рост и химический состав Spirulina platensis (Nordst.)Geitler Код дисциплины диссертации: 03.00.17Дробецкая Ирина Викторовна2005
Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад Spirulina platensis (Nordst.)Geitler Код дисциплины диссертации: 03.00.17Дробецька Ірина Вікторівна2005
Показатели поверхности одноклеточных водорослей и их использование для структурно-функциональной оценки фитопланктона Код дисциплины диссертации: 03.00.17Зотов Андрей Борисович2005
Показники поверхні одноклітинних водоростей та їх використання для структурно-функціональної оцінки фітопланктону Код дисциплины диссертации: 03.00.17Зотов Андрій Борисович2005
Динамика содержания гликогена и суммарных липидов у мидий Mytilus galloprovincialis Lam. Одесского залива Код дисциплины диссертации: 03.00.17Иванович Галина Валентиновна2005
Динамика потребления неорганических соединений азота микропланктоном в Черном море Код дисциплины диссертации: 03.00.17Кривенко Ольга Валериевна2005
Динаміка витрачання неорганічних сполук азоту мікропланктоном у Чорному морі Код дисциплины диссертации: 03.00.17Кривенко Ольга Валеріївна2005
Инфузории планктона прибрежной зоны и лиманов Северо-Западной части Черного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.17Курилов Александр Викторович2005

[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама



2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины