Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Генетика


Генетичні відміни у порід і гібридів шовковичного шовкопряда за стійкістю до хвороб, клітинний імунітет і гетерозис Код дисциплины диссертации: 03.00.15Суханова Ірина Прохорівна2001
Генетичний аналіз репродуктивних ознак медичної п'явки Код дисциплины диссертации: 03.00.15Утєвська Ольга Михайлівна2001
Влияние He-Ne лазера на проявление адаптивных количественных признаков и биоэлектрические свойства клеточных ядер у инбредных линий и гибридов Drosophila melanoqaster Код дисциплины диссертации: 03.00.15Аленина Светлана Борисовна2000
Вплив He-Ne лазера на прояв адаптивних кількісних ознак і біоелектричні властивості клітинних ядер у інбредних ліній і гібридів Drosophila melanogaster Код дисциплины диссертации: 03.00.15Аленіна Світлана Борисівна2000
Вплив мікрохірургічних маніпуляцій на цитогенетичні особливості запліднення та доімплантаційного розвитку in vitro у великої рогатої худоби Код дисциплины диссертации: 03.00.15Басовський Дмитро Миколайович2000
Вплив генотипу на особливості мікроклонального розмноження представників підродини Prunoidae Код дисциплины диссертации: 03.00.15Бленда Анна Вікторівна2000
Кариотипическое разнообразие некоторых видов рода Crepis L. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Гостева Елена Викторовна2000
Каріотипова різноманітність деяких видів роду Crepis L." Код дисциплины диссертации: 03.00.15Гостєва Олена Вікторівна2000
Партеноклонування шовковичного шовкопряда шляхом культивування яєчника донора в порожнині тіла самця Код дисциплины диссертации: 03.00.15Забеліна Валерія Юріївна2000
Значение генетических различий в реактивности модельных объектов и клеток человека при действии электромагнитных излучений разных частот и биологически активных веществ Код дисциплины диссертации: 03.00.15Кам Давид2000
Цитогенетические нарушения у линейных мышей и их связь с возрастом, сезоном исследования и хроническим низкодозовым ионизирующим облучением Код дисциплины диссертации: 03.00.15Ковалева Оксана Анатольевна2000
Цитогенетичні порушення у лінійних мишей та їх зв'язок з віком, сезоном дос-лідження та хронічним низькодозовим іонізуючим опроміненням. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Ковальова Оксана Анатоліївна2000
Цитогенетичні та морфологічні дослідження раннього ембріогенезу при одержанні зародків великої рогатої худоби in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.15Ковтун Світлана Іванівна2000
Нейрогенний локус Delta та особливості генетичних взаємодій при формуванні крила у Drosophila virilis Код дисциплины диссертации: 03.00.15Козерецька Ірина Анатоліївна2000
Дисліпопротеїдемія, ХbaI рестрикціний поліморфізм і структура 3'-гіперваріабельної області гена апоВ. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Кравченко Ніна Олексіївна2000
Пристосованість генотипів Drosophila melanogaster за штучного заміщення хромосом Код дисциплины диссертации: 03.00.15Левчук Людмила Володимирівна2000
Синдром Ніймеген (NBS) у Західному регіоні України. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Маркевич Наталія Володимирівна2000
Генетична мінливість симбіотичних ознак люцерни посівної Код дисциплины диссертации: 03.00.15Пазюк Олег Анатолійович2000
Клонування генів формальдегіддегідрогенази FLD1 і формальдегідредуктази ADH1 дріжджів Hansenula polymorpha та генно-інженерне конструювання продуцентів дегідрогенази та редуктази формальдегіду. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Парижак Соломія Ярославівна2000
Генетична база селекцiє декоративного соняшнику Код дисциплины диссертации: 03.00.15Першина Iрина Михайлiвна2000
Генетическая база селекции декоративного подсолнечника Код дисциплины диссертации: 03.00.15Першина Ирина Михайловна2000
Генетична трансформація хрестоцвітних генами біосинтезу лантибіотику нізину з метою їх ефективного комбінування у трансгенних рослинах Код дисциплины диссертации: 03.00.15Радчук Володимир Володимирович2000
Особенности проявления хромосомной нестабильности при культивировании лимфоцитов периферической крови человека Код дисциплины диссертации: 03.00.15Рушковский Станислав Ричардович2000
Вивчення особливостей геномної мінливості культивованих клітин раувольфії зміїної Rauwolfia serpentina Benth Код дисциплины диссертации: 03.00.15Спірідонова Катерина Василівна2000
Роль генотипу та температури у визначеннi неспецифiчної стiйкостi i продуктивностi шовковичного шовкопряда Код дисциплины диссертации: 03.00.15Суханов Святослав Всеволодович2000
Імуногенетичні маркери формування анеуплоїдного потомства Код дисциплины диссертации: 03.00.15Терпиляк Ореста Ігорівна2000
Распространенность и клинико- генетическая характеристика некоторых моногенных заболеваний у детей Автономной Республики Крым Код дисциплины диссертации: 03.00.15Афанасьева Наталья Алексеевна1999
Розповсюдженість та клініко-генетична характеристика деяких моногених хвороб у дітей Автономної Республіки Крим Код дисциплины диссертации: 03.00.15Афанасьєва Наталя Олексіївна1999
Клінічний поліморфізм та генетична гетерогенність синдрому Мартіна-Бела Код дисциплины диссертации: 03.00.15Бичкова Ганна Марківна1999
Спонтанний та індукований рентгенівським опроміненням мутагенез у ліній lozenge Drosophila melanogaster та характеристика фенолоксидази у одержаних мутантів Код дисциплины диссертации: 03.00.15Бобак Ярослав Петрович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины