Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Генетика


Анализ генетического разнообразия и наследственности хозяйственных признаков сортов разных типов озимого тритикале Код дисциплины диссертации: 03.00.15Крайнов Олег Александрович2002
Використання молекулярно-генетичних маркерів в генетико-селекційних дослідженнях соняшнику. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Попов Віталій Миколайович2002
Закономерности формообразовательного процесса при гибридизации гексаплоидных форм тритикале с мягкой пшеницей Код дисциплины диссертации: 03.00.15Суворова Екатерина Юрьевна2002
Закономірності формоутворення при гібридизації гексаплоїдних форм тритикале з м'якою пшеницею. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Суворова Катерина Юріївна2002
Фрагментація і метилування ДНК листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.) при запрограмованій загибелі клітин Код дисциплины диссертации: 03.00.15Топчій Наталія Миколаївна2002
Генетический анализ репродуктивных признаков медицинской пиявки Код дисциплины диссертации: 03.00.15Утевская Ольга Михайловна2002
Природжена та спадково детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика Код дисциплины диссертации: 03.00.15Фоменко Надія Миколаївна2002
Генетичні основи адаптивної селекції сої Код дисциплины диссертации: 03.00.15Шерепітко Валентин Васильович2002
Віддалені генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС (на прикладі озимої пшениці) Код дисциплины диссертации: 03.00.15Якимчук Руслан Андрійович2002
Використання електромагнітних полів для підвищення неспецифічної стійкості і продуктивності різних генотипів шовковичного і дубового шовкопрядів Код дисциплины диссертации: 03.00.15Бойко Олена Андріївна2001
Генетико-демографические процессы в популяциях малых городов и сел Восточной Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.15Вилькер Артур Леонидович2001
Вплив мікрогаметофітного добору в F1 на структуру популяцій F2 у рицини Код дисциплины диссертации: 03.00.15Войтович Олена Миколаївна2001
Генетико-демографічні процеси в популяціях малих міст та сіл Східної України. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Вількер Артур Леонідович2001
Дослідження антимутагенних властивостей екстрактів біомаси культивованих клітин деяких лікарських рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.15Дворник Анжела Степанівна2001
Значення специфічності генетичного матеріалу для успішної інтрогресії у геном м'якої пшениці (на прикладі інтрогресивних ліній Triticum aestivum L./T. miguschovae Zhirov) Код дисциплины диссертации: 03.00.15Злацька Анастасія Вікторівна2001
Значення генетичних відмінностей в реактивності модельных об'єктів і клітин людини до дії електромагнитних випромінювань різних частот і біологічно активных речовин Код дисциплины диссертации: 03.00.15Кам Давід2001
Цитогенетическая изменчивость у крупного рогатого скота в связи с разными факторами отбора Код дисциплины диссертации: 03.00.15Кобозева Надежда Анатольевна2001
Цитогенетична мінливість у великої рогатої худоби в зв'язку з різними факторами добору Код дисциплины диссертации: 03.00.15Кобозєва Надія Анатоліївна2001
Соматический мутагенез у мышевидных грызунов как индикатор экологического загрязнения Код дисциплины диссертации: 03.00.15Костенко Светлана Алексеевна2001
Соматичний мутагенез у мишовидних гризунів як індикатор екологічного забруднення Код дисциплины диссертации: 03.00.15Костенко Світалана Олексіївна2001
Аналіз мутацій гена CFTR (ТРБМ) у хворих високого ризику муковісцидозу із Західного регіону України Код дисциплины диссертации: 03.00.15Макух Галина Василівна2001
Застосування молекулярно-генетичних маркерів різних класів при визначенні внутрішньо- та міжпородної мінливості свиней Код дисциплины диссертации: 03.00.15Метлицька Олена Іванівна2001
Популяционно-генетическая изменчивость трех коренных видов рода Pinus L. в Украинских Карпатах и Расточье Код дисциплины диссертации: 03.00.15Пирко Ярослав Васильевич2001
Использование молекулярно-генетических маркеров в генетико-селекционных исследованиях подсолнечника Код дисциплины диссертации: 03.00.15Попов Виталий Николаевич2001
популяційно-генетична мінливість трьох корінних видів роду Pinus L. в Українських Карпатах і Розточчі Код дисциплины диссертации: 03.00.15Пірко Ярослав Васильович2001
Генетические различия в изменчивости количественных признаков тутового шелкопряда и дрозофилы под влиянием физических факторов Код дисциплины диссертации: 03.00.15Ронкина Наталья Исааковна2001
Генетичні відмінності в мінливості кількісних ознак шовковичного шовкопряда і дрозофіли під впливом фізичних факторів Код дисциплины диссертации: 03.00.15Ронкіна Наталя Ісааківна2001
Особливості прояву хромосомної нестабільності при культивуванні лімфоцитів периферійної крові людини Код дисциплины диссертации: 03.00.15Рушковський Станіслав Ричардович2001
Імуногенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин Код дисциплины диссертации: 03.00.15Стоянов Руслан Олександрович2001
Генетичнi вiдмiни у порiд i гiбридiв шовковичного шовкопряда за стiйкiстю до хвороб, клiтинний iмунiтет i гетерозис Код дисциплины диссертации: 03.00.15Суханова Iрина Прохорiвна2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины