Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Генетика


Генетичний контроль стійкості актиноміцетів до антибіотиків та його роль у біосинтезі антибіотиків Код дисциплины диссертации: 03.00.15Федоренко Віктор Олександрович2004
Различия эффектов генов фотопериодической реакции у озимой мягкой пшеницы Код дисциплины диссертации: 03.00.15Федорова Валентина Романовна2004
Відмінності ефектів генів фотоперіодичної реакції в озимої м'якої пшениці Код дисциплины диссертации: 03.00.15Федорова Валентина Романівна2004
Пристосованість і частота кросинговеру у мутантів Drosophila melanogaster залежно від віку та штучних перебудов генотипу Код дисциплины диссертации: 03.00.15Ал-Шиблі Нассер Мох'д Юсеф2003
Генетичний аналіз господарських ознак сортів озимої м'якої пшениці різних років селекції Код дисциплины диссертации: 03.00.15Бондар Людмила Пилипівна2003
Создание коллекции источников морфологических маркерных признаков подсолнечника и изучение их генетического контроля Код дисциплины диссертации: 03.00.15Ведмедева Екатерина Владиславовна2003
Вивчення молекулярно-генетичних механізмів пухлинної прогресії при Ph'- позитивних лейкеміях та їх діагностика Код дисциплины диссертации: 03.00.15Дубровська Анна Миколаївна2003
Цитогенетична оцінка мутагенної небезпеки урбанізованих територій України Код дисциплины диссертации: 03.00.15Клімкіна Ірина Іванівна2003
Аналіз генетичного різноманіття та спадковості господарських ознак сортів різних типів озимого тритикале Код дисциплины диссертации: 03.00.15Крайнов Олег Олександрович2003
Система клонування генів у штамах актиноміцетів-продуцентах канаміцину Streptomyces kanamyceticus та ландоміцину Е Streptomyces globisporus 1912 Код дисциплины диссертации: 03.00.15Лужецький Андрій Миколайович2003
Онтогенетическая приспособленность гибридов F1 баклажана, преобразующая функция мейоза и спектр генотипической изменчивости в F2 Код дисциплины диссертации: 03.00.15Монтвид Павел Юрьевич2003
Генетична детермінація ознаки стійкості озимих м'яких пшениць півдня України до збудника фузаріозу колоса (Fusarium graminearum Schwabe) Код дисциплины диссертации: 03.00.15Мірось Світлана Леонідівна2003
Приспособленность и частота кроссинговера у мутантов Drosophila melanogaster в зависимости от возраста и искусственных перестроек генотипа Код дисциплины диссертации: 03.00.15Нассер Мох'д Юсеф Ал-Шибли2003
Мутационные спектры у разных групп детей, подвергавшихся воздействию низкодозового ионизирующего излучения Код дисциплины диссертации: 03.00.15Настюкова Виктория Владимировна2003
Мутаційні спектри у різних груп дітей, які зазнали впливу низькодозового іонізуючого випромінення Код дисциплины диссертации: 03.00.15Настюкова Вікторія Володимирівна2003
Роль спадкових факторів в формуванні затримки статевого розвитку та опсоменореї Код дисциплины диссертации: 03.00.15Начьотова Тетяна Анатоліївна2003
Розробка трансгенних ліній Arabidopsis thaliana чутливих до хімічних мутагенів Код дисциплины диссертации: 03.00.15Орел Надія Олександрівна2003
Генетичний контроль окремих етапів біосинтезу ландоміцину E в Streptomyces globisporus 1912 Код дисциплины диссертации: 03.00.15Осташ Богдан Омелянович2003
Создание и цитогенетические особенности цитологически маркированных - моносомных линий хлопчатника Gossypium hirsutum L. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Петлякова Юлия Евгеньевна2003
Чинники ризику формування вроджених вад розвитку серед новонароджених (за даними генетичного моніторингу населення Київської області) Код дисциплины диссертации: 03.00.15Поканєвич Тетяна Михайлівна2003
Спадкова мінливість у льону олійного, індукована гамма-променями Код дисциплины диссертации: 03.00.15Полякова Ірина Олексіївна2003
Спонтанная и индуцированная изменчивость кукурузы in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.15Чеченева Татьяна Николаевна2003
Спонтанна та індукована мінливість кукурудзи in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.15Чеченєва Тетяна Миколаївна2003
Ефективність поєднання діалельних схрещувань та методу генетичного маркування для гібридологічного аналізу вівса посівного (Avena sativa L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.15Єгорова Тетяна Володимирівна2003
Генетическая характеристика мальчиков-подростков с конституциональной формой задержки полового развития Код дисциплины диссертации: 03.00.15Деменкова Инна Геннадьевна2002
Генетична диференціація доместикованих та диких видів копитних Код дисциплины диссертации: 03.00.15Димань Тетяна Миколаївна2002
Конструювання та селекція штаму Streptomyces peucetius subsp. caesius - продуцента даунорубіцину та доксорубіцину Код дисциплины диссертации: 03.00.15Дубицька Лідія Петрівна2002
Генетична характеристика хлопців-підлітків із конституціональною формою затримки статевого розвитку. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Дємєнкова Інна Генадієвна2002
Генетическое улучшение сегрегирующих популяций по способности к эмбриогенезу in vitro в культуре пыльников и соматических тканей кукурузы Код дисциплины диссертации: 03.00.15Замбриборщ Ирина Сергеевна2002
Генетичне поліпшення сегрегуючих популяцій зі здатності до ембріогенезу in vitro у культурі пиляків та соматичних тканин кукурудзи. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Замбріборщ Ірина Сергіївна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины