Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Генетика


Поліморфізм фрагментів ДНК та особливості геномної організації деяких видів ссавців і дводольних рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.15Тряпіцина Наталія Василівна2006
Генетический анализ предрасположенности к ишемическому инсульту и остеохондрозу в Харьковской популяции Код дисциплины диссертации: 03.00.15Тыжненко Татьяна Васильевна2006
Генетична диференціація культурного ячменю (Hordeum vulgare L.) за альтернативними біохімічними ознаками Код дисциплины диссертации: 03.00.15Чапля Андрій Євгенович2006
Структурно-функциональная организация политенных хромосом Drosophila Melanogaster Meig. в связи с эффектом гетерозиса, изогенизацией и влиянием плотности культуры Код дисциплины диссертации: 03.00.15Шакина Любовь Александровна2006
Структурно-функціональна організація політенних хромосом Drosophila melanogaster Meig. у зв’язку з ефектом гетерозису, ізогенізацією та впливом щільності культури Код дисциплины диссертации: 03.00.15Шакіна Любов Олександрівна2006
Генетично змінені штами мікроорганізмів у системі етапної оцінки мутагенної активності косметичних засобів і їхніх інгредієнтів Код дисциплины диссертации: 03.00.15Яловенко Олена Ігорівна2006
Успадкування деяких маркерних ознак гороху та їх взаємозв'язок із продуктивністю Код дисциплины диссертации: 03.00.15Баташова Марія Евгенівна2005
Успадкування деяких маркерних ознак гороху та їх взаємозв'язок із продуктивністю Код дисциплины диссертации: 03.00.15Баташова Марія Євгенівна2005
Популяційно-генетичний моніторинг формування генофонду української чорно- рябої молочної породи Код дисциплины диссертации: 03.00.15Бірюкова Ольга Дмитрівна2005
Функціональна активність політенних хромосом і прояв кількісних ознак у Drosophila melanogaster Meig. у зв'язку з генотипом та дією ювенільного гормону Код дисциплины диссертации: 03.00.15Бєлоусова Ірина Борисівна2005
Функционирование политенных хромосом слюнных желез Drosophila melanogaster Meig. при действии инбридинга, гибридизации и аналогов экдизона Код дисциплины диссертации: 03.00.15Горенская Ольга Владимировна2005
Функціонування політенних хромосом слинних залоз Drosophila melanogaster Meig. за впливу інбридингу, гібридизації і аналогів екдизону Код дисциплины диссертации: 03.00.15Горенська Ольга Володимирівна2005
Діагностичні критерії симптоматичних епілепсій, що сполучаються з хромосомними порушеннями Код дисциплины диссертации: 03.00.15Гречаніна Юлія Борисівна2005
Мінливість геному буряків (Beta Vulgaris L.) за інбридингу та в культурі in Vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.15Дубровна Оксана Василівна2005
Система перинатального прогнозирования, диагностики и профилактики внутриутробных инфекций на основе изучения клинико-генетических особенностей семьи Код дисциплины диссертации: 03.00.15Жадан Ирина Андреевна2005
Система перинатального прогнозування, діагностики і профілактики внутрішньоутробних інфекцій на основі вивчення клініко-генетичних особливостей сім'ї Код дисциплины диссертации: 03.00.15Жадан Ірина Андріївна2005
Генетична компонента агроекосистем на прикладі різних порід великої рогатої худоби Код дисциплины диссертации: 03.00.15Копилов Кирило Вячеславович2005
Генетическая компонента агроэкосистем на примере различных пород крупного рогатого скота Код дисциплины диссертации: 03.00.15Копылов Кирилл Вячеславович2005
Отримання трансгенних рослин яблуні шляхом генетичної трансформації за допомогою Agrobacterrium tumefaciens Код дисциплины диссертации: 03.00.15Корховий Віталій Іванович2005
Популяционно-генетические механизмы адаптации и распространение полулетальных рецессивных мутаций на примере BLAD у крупного рогатого скота Код дисциплины диссертации: 03.00.15Мариуца Алла Эргашовна2005
Принципи генетичного аналізу жита посівного (Secale cereale L.) за генетично моно- або поліморфними ознаками Код дисциплины диссертации: 03.00.15Мартиненко Вікторія Сергіївна2005
Популяційно-генетичні механізми адаптації і розповсюдження напівлетальних рецесивних мутацій на прикладі BLAD у великої рогатої худоби Код дисциплины диссертации: 03.00.15Маріуца Алла Ергашівна2005
Варіабельність pДНК деяких видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.15Мельник Віталій Миколайович2005
Варіабельність рДНК деяких видів роду Gentiana L. у природі та в культурі in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.15Мельник Віталій Миколайович2005
Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю Код дисциплины диссертации: 03.00.15Можаренко Михайло Миколайович2005
Еколого-генетичні аспекти репродукційного здоров'я жінок в умовах забруднення довкілля Код дисциплины диссертации: 03.00.15Нечай Оксана Сергіївна2005
Еколого-генетичні аспекти репродукційного здоров'я жінок в умовах забруднення довкілля Код дисциплины диссертации: 03.00.15Нечай Олена Сергіївна2005
Радіоіндукований цитогенетичний ефект і його модифікація in vitro в лімфоцитах периферичної крові осіб, які постраждали від дії факторів Чорнобильської аварії Код дисциплины диссертации: 03.00.15Педан Людмила Ростиславівна2005
Популяційно-генетична мінливість ялиці білої (Abies Alba Mill.) в Українських Карпатах Код дисциплины диссертации: 03.00.15Пірко Надія Миколаївна2005
Проявления и значение гетерозиса при трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота Код дисциплины диссертации: 03.00.15Шеховцов Сергей Юрьевич2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины