Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Генетика


Морфогенетичний аналіз раннього ембріогенезу свиней при одержанні зародків in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.15Куновський Юрій Володимирович2007
Екотоксикологічна оцінка поведінки важких металів у ланці зерно-просапної сівозміни на дерново-підзолистому ґрунті Полісся Код дисциплины диссертации: 03.00.15Кіщак Тетяна Степанівна2007
Внесок генетично детермінованої патології в частоту та спектр репродукційних втрат популяції Львівської області Код дисциплины диссертации: 03.00.15Маланчук Олександра Миколаївна2007
Особливості біохімічних змін та молекулярно-генетичний аналіз в сім'ях з високим ризиком хвороби Гоше Код дисциплины диссертации: 03.00.15Недобой Алла Миколаївна2007
Вроджені щілини губи і/або піднебіння: поширеність серед новонароджених і чинники ризику виникнення Код дисциплины диссертации: 03.00.15Приходько Тетяна Анатоліївна2007
Роль генетичних та середовищних факторів у розвитку патологічних станів на ранніх етапах онтогенезу Код дисциплины диссертации: 03.00.15Россоха Зоя Іванівна2007
"Генетичний аналіз схильності до ішемічного інсульту та остеохондрозу в харківській популяції" Код дисциплины диссертации: 03.00.15Тижненко Тетяна Василівна2007
Генетичні ефекти поверхневих і підземних вод Львівщини та корекція мутагенних фонів природними або синтетичними сорбентами Код дисциплины диссертации: 03.00.15Фединяк Анна Василівна2007
Генетичний контроль утворення сахаридної частини ландоміцину А Код дисциплины диссертации: 03.00.15Федоришин Марта Юріївна2007
Центромерна нестабільність та поліморфізм хромосом в нормі і при патології людини Код дисциплины диссертации: 03.00.15Акопян Гаяне Рубенівна2006
Хромосомна нестабільність в учасників Українських антарктичних експедицій Код дисциплины диссертации: 03.00.15Афанасьєва Катерина Сергіївна2006
Генетико-демографічні процеси як основа відтворення населення Код дисциплины диссертации: 03.00.15Бондарець Ірина Анатоліївна2006
Генетичний комбінований скринінг першого триместра вагітності як ранній метод пренатальної діагностики Код дисциплины диссертации: 03.00.15Бутенко Володимир Людвігович2006
Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe Код дисциплины диссертации: 03.00.15Волощук Сергій Іванович2006
Генетический анализ количественных признаков в связи со взаимодействием генотип-среда у озимых тритикале и пшеницы Код дисциплины диссертации: 03.00.15Герасименко Владимир Филиппович2006
Генетичний аналіз кількісних ознак у зв'язку із взаємодією генотип-середовище у озимих тритикале і пшениці Код дисциплины диссертации: 03.00.15Герасименко Володимир Пилипович2006
Мутації, індуковані рентгенівським опроміненням та деякими хімічними реагентами, що змінюють тривалість життя Drosophila melanogaster Код дисциплины диссертации: 03.00.15Голуб Наталія Ярославівна2006
Молекулярно-генетичні порушення, асоційовані з гострими лейкеміями у дітей Код дисциплины диссертации: 03.00.15Дмитренко Ірина Віталіївна2006
Роль генетичних маркерів спадкової схильності та факторів середовища у виникненні та перебігу бронхіальної астми Код дисциплины диссертации: 03.00.15Ебрахімі Мохаммад2006
Поліморфізм генів, асоційованих з господарсько-цінніми ознаками великої рогатої худоби Код дисциплины диссертации: 03.00.15Копилова Катерина Вячеславівна2006
Полиморфизм генов, ассоциированных с хозяйственно-ценными признаками крупного рогатого скота Код дисциплины диссертации: 03.00.15Копылова Екатерина Вячеславовна2006
Порівняльна характеристика ефективності пренатальної діагностики хромосомної патології у I та II триместрах вагітності Код дисциплины диссертации: 03.00.15Краснов Олександр Вікторович2006
Динаміка генетичної структури природних популяцій деяких видів родини Pinaceae Lindl. в Україні Код дисциплины диссертации: 03.00.15Мудрик Олена Анатоліївна2006
Соматичні та генетичні ефекти в дітей у віддалені строки після внутрішньоутробного опромінення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.15Мішаріна Жанна Анатоліївна2006
Проявление количественных признаков при внутрилинейных скрещиваниях в зависимости от условий содержания родительских особей Drosophila melanogaster Meig. и Bombyx mori L. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Навроцкая Валерия Владимировна2006
Прояв кількісних ознак при внутрішньолінійних схрещуваннях у залежності від умов утримання батьківських особин Drosophila melanogaster Meig. і Bombyx mori L. Код дисциплины диссертации: 03.00.15Навроцька Валерія Володимирівна2006
Успадкування ознак видів-полоноїдів у міжвидових гібридів пшениці Код дисциплины диссертации: 03.00.15Рожков Роман Вікторович2006
Генетические особенности мутагенеза, индуцированного новыми иммобилизованными соединениями Код дисциплины диссертации: 03.00.15Стрижельчик Нина Георгиевна2006
Генетичні особливості мутагенезу, індукованого новими іммобілізованими сполуками Код дисциплины диссертации: 03.00.15Стрижельчик Ніна Георгіївна2006
Полиморфизм фрагментов ДНК и особенности геномной организации у некоторых представителей млекопитающих и двудольных растений Код дисциплины диссертации: 03.00.15Тряпицына Наталия Васильевна2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины