Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Физиология растений


Особливості росту і розвитку Brassica rapa var.Astroplants у змінних світлових полях різної інтенсивності та спектрального складу. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Герц Андрій Іванович2009
Загартування рослин короткочасною дією високих температур: особливості передачі сигналу і фізіологічної відповіді. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Карпець Юрій Вікторович2009
Фізіолого-біохімічні особливості накопичення азоту та формування якості зерна у різних генотипів озимої м'якої пшениці. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Починок Віталій Михайлович2009
Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Код дисциплины диссертации: 03.00.12Притуляк Руслан Миколайович2009
Вплив ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку озимого Код дисциплины диссертации: 03.00.12Рогач Віктор Васильович2009
Роль фотодихання в регуляції фотосинтезу, продуктивності та стійкості рослин до абіотичних стресів. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Стасик Олег Остапович2009
Фізіологічні особливості взаємодії сої та люпину з новими штамами бульбочкових бактерій (Bradyrhizobium), отриманими транспозоновим мутагенезом Код дисциплины диссертации: 03.00.12Василюк Вікторія Миколаївна2008
Вплив антиоксидантів на фізіолого-біохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої Код дисциплины диссертации: 03.00.12Герасько Тетяна Володимирівна2008
Нагромадження і розподіл іонів важких металів в органах кукурудзи Код дисциплины диссертации: 03.00.12Головач Олександра Мирославівна2008
Морфо-фізіологічні особливості гірчака земноводного (Persicaria amphibia (L.) Delarbre) за різних умов водозабезпечення. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Гуменюк Інна Дмитрівна2008
Поглинання і розподіл катіонів К+ і Са2+ в рослинах озимої пшениці за різних умов живлення Код дисциплины диссертации: 03.00.12Жукова Тетяна Володимирівна2008
Використання спектральних характеристик листків рослин для визначення їх фізіологічних показників Код дисциплины диссертации: 03.00.12Казанцев Тарас Анатолійович2008
Фізіолого-біохімічні механізми формування адаптивних реакцій рослин: роль активних форм кисню та іонів кальцію Код дисциплины диссертации: 03.00.12Колупаєв Юрій Євгенович2008
Залежність окремих фізіологічних процесів і продуктивності сільськогосподарських культур від дії металовмісних синтетичних регуляторів росту рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.12Приплавко Світлана Олександрівна2008
Фізіологічні особливості фосфорного живлення короткостеблових сортів озимої пшениці Код дисциплины диссертации: 03.00.12Стахів Мирослава Петрівна2008
Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп Код дисциплины диссертации: 03.00.12Тимошенко Вячеслав Володимирович2008
Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до нафтового забруднення Код дисциплины диссертации: 03.00.12Джура Наталія Миронівна2007
Біологічні процеси в рослинах і грунті та продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Базис 75, Зеастимуліну і Рексоліну в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.12Заболотний Олександр Іванович2007
Cинергічне посилення фітотоксичної дії гербіцидів - інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази Код дисциплины диссертации: 03.00.12Озерова Лідія Володимирівна2007
Синергічне посилення фітотоксичної дії гербіцидів-інгібіторів ацетил-КоА- карбоксилази Код дисциплины диссертации: 03.00.12Озерова Лідія Володимирівна2007
Фізіолого-біохімічні процеси і продуктивність картоплі залежно від застосування мікробіологічних препаратів і їх сумісної дії з мінеральними добривами на чорноземах Центрального Лісостепу Код дисциплины диссертации: 03.00.12Петренко Сергій Дмитрович2007
Фізіологія симбіозу систем Bradyrhyzobium sp. (Lupinus) - Lupinus L.: алелопатичний аналіз Код дисциплины диссертации: 03.00.12Пида Світлана Василівна2007
Взаємозв"язок азотфіксації і лектинової активності симбіотичної системи сої за різних рівнів її ефективності Код дисциплины диссертации: 03.00.12Ситніков Денис Михайлович2007
Взаимосвязь азотфиксации и лектиновой активности симбиотической системы сои при различных уровнях ее эффективности Код дисциплины диссертации: 03.00.12Сытников Денис Михайлович2007
Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі Код дисциплины диссертации: 03.00.12Ткачук Олеся Олександрівна2007
Фізіолого-біохімічне обгрунтування оптимізації марганцевого живлення сільськогосподарських культур Код дисциплины диссертации: 03.00.12Якуба Ірина Петрівна2007
Фітогормони в процесі росту харових водоростей (Chara contraria A.Braun ex Kutz. та Chara vulgaris L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.12Войтенко Леся Василівна2006
Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту Код дисциплины диссертации: 03.00.12Волкогон Микола Віталійович2006
Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Палагеча Роман Миколайович2006
Адаптаційні реакції соняшника до токсичної дії іонів свинцю та кадмію Код дисциплины диссертации: 03.00.12Пацула Остап Ігорович2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины