Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Физиология растений


Фізіологічні основи високоефективного функціонування симбіотичних систем люцерни в агроценозах Код дисциплины диссертации: 03.00.12Коць Сергій Ярославович2001
Действие гиббереллина на морфофизиологические признаки и плодообразование винограда Код дисциплины диссертации: 03.00.12Мананкова Ольга Петровна2001
Морфо-фізіологічні аспекти стійкості мохів до токсичної дії іонів важких металів Код дисциплины диссертации: 03.00.12Маєвська Софія Михайлівна2001
Видова специфічність реакцій рослин на дію органічних ксенобіотиків. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Мильнікова Ольга Олександрівна2001
Видовая специфичность реакций растений на действие органических ксенобиотиков Код дисциплины диссертации: 03.00.12Мыльникова Ольга Александровна2001
Фізіологічні основи та способи підвищення стійкості картоплі до посухи Код дисциплины диссертации: 03.00.12Нижник Тетяна Павлівна2001
Реакції рослин кукурудзи на дію гіпо- і гіпертермії, іонів важких металів та регуляторів росту Код дисциплины диссертации: 03.00.12Терек Катерина Василівна2001
Фізіологічні основи регулювання активності гербіцидів за допомогою хімічних сполук Код дисциплины диссертации: 03.00.12Швартау Віктор Валентинович2001
Взаємодія мембранних фосфопротеїнів з фотосистемою 1 у хлоропластах вищих рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.12Шевченко Віктор Валентинович2001
Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини Dryopteridaceae Ching з різними ритмами сезонного розвитку Код дисциплины диссертации: 03.00.12Вашека Олена Володимирівна2000
Суспензійна культура пшениці triticum aestivum L. та її використання в генетико-селекційних дослідженнях Код дисциплины диссертации: 03.00.12Волощук Ганна Дмитрівна2000
Вплив пониженої температури на метаболізм вуглеводів, ліпідів, білка та активність дегідрогеназ у проростках сої Код дисциплины диссертации: 03.00.12Джамєєв Вадим Юрійович2000
Фізіолого-біохімічні аспекти фотоперіодичного і яровизаційного контролю розвитку рослин. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Жмурко Василь Васильович2000
Фотосинтетична діяльність та продуктивність різних сортів картоплі залежно від умов вирощування Код дисциплины диссертации: 03.00.12Жук Тетяна Миколаївна2000
Енергетичний стан і стійкість сортів озимої пшениці до посухи Код дисциплины диссертации: 03.00.12Михальський Микола Федорович2000
Алелопатичні особливості нових плодових культур Код дисциплины диссертации: 03.00.12Осипова Ірина Юріївна2000
Ліпід-пігментний комплекс та екзогенні біорегулятори у формуванні адаптивних реакцій пшениці до посухи Код дисциплины диссертации: 03.00.12Свєтлова Наталія Борисівна2000
Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи Код дисциплины диссертации: 03.00.12Таран Наталія Юріївна2000
Стероїдні сапоніни цибулі пониклої (Allium nutans L.) та їх біологічна активність Код дисциплины диссертации: 03.00.12Ахов Леонід Сергійович1999
Фітогормони та структура листків деревних видів, адаптованих до різних екологічних умов Код дисциплины диссертации: 03.00.12Большакова Марія Олексіївна1999
Влияние пониженной температуры на метаболизм углеводов, липидов, белка и активность дегидрогеназ в проростках сои Код дисциплины диссертации: 03.00.12Джамеев Вадим Юрьевич1999
Влияние мембрано- активных адаптогенов на ферменты углеводного обмена сахарной свеклы Код дисциплины диссертации: 03.00.12Кожукало Валентина Евгеньевна1999
Вплив мембрано-активних адаптогенів на ферменти вуглеводного обміну цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 03.00.12Кожукало Валентина Євгенівна1999
Оптимізація сірчаного живлення часнику (Allium sativum L.) як спосіб регуляції накопичення фармакологічно активних сполук Код дисциплины диссертации: 03.00.12Косян Анатолій Михайлович1999
Фізіолого- біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів на рослини ягідних культур Код дисциплины диссертации: 03.00.12Кур'ята Володимир Григорович1999
Фізіолого- біохімічні властивості та функціональна роль запасних білків буряків Код дисциплины диссертации: 03.00.12Лісневич Лариса Олексіївна1999
Вплив гіпоксії на життєздатність насіння та фізіологічний стан проростків озимої пшениці різних сортів Код дисциплины диссертации: 03.00.12Майор Павло Степанович1999
Вплив холоду на динаміку деяких компонентів фосфатидилінозитольного циклу та загальних фосфоліпідів на ранньому етапі онтогенезу рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.12Нохріна Катерина Петрівна1999
Симбіотичні властивості, фотосинтез та продуктивність рослин гороху, інокульованих стійкими до мінерального азоту клонами бульбочкових бактерій Код дисциплины диссертации: 03.00.12Охріменко Світлана Михайлівна1999
Адаптація мохів до токсичної дії важких металів Код дисциплины диссертации: 03.00.12Речевська Наталія Ярославівна1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины