Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Физиология растений


Алелопатичні особливості Syringa vulgaris L. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Павлюченко Наталія Анатоліївна2003
Структурно-функціональні маркери адаптації мікроводоростей при дії поверхнево-активних речовин Код дисциплины диссертации: 03.00.12Паршикова Тетяна Вікторівна2003
Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах Приазов'я України Код дисциплины диссертации: 03.00.12Пюрко Ольга Євгенівна2003
Фізіологічні особливості клонального мікророзмноження троянди ефіроолійної Код дисциплины диссертации: 03.00.12Пілунська Ольга Анатоліївна2003
Глутатіонзалежна антиоксидантна система і толерантність проростків кукурудзи, сої й гороху за дії кадмію та нікелю Код дисциплины диссертации: 03.00.12Сищиков Дмитро Валерійович2003
Вплив кореневої гіпоксії на фізіологічні процеси у плодових культур Код дисциплины диссертации: 03.00.12Тітаренко Тетяна Євгеніївна2003
Індукція синтетичними регуляторами росту органогенезу in vitro і на ранніх етапах онтогенезу рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.12Циганкова Вікторія Анатоліївна2003
Индукция синтетическими регуляторами роста органогенеза in vitro и на ранних этапах онтогенеза растений Код дисциплины диссертации: 03.00.12Цыганкова Виктория Анатольевна2003
Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості Код дисциплины диссертации: 03.00.12Артюшенко Петро Миколайович2002
Реакція етіольованих проростків озимої пшениці на дію гамма-радіації та високої температури Код дисциплины диссертации: 03.00.12Гудкова Наталія Володимирівна2002
Особливості симбіотичної азотофіксації і продуктивність козлятника східного Код дисциплины диссертации: 03.00.12Заболотна Віра Петрівна2002
Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу Код дисциплины диссертации: 03.00.12Капустян Андрій Васильович2002
Фотосинтез і розподіл асимілятів при зміні донорно-акцепторних відносин у рослин з недетермінованим типом росту Код дисциплины диссертации: 03.00.12Кірізій Дмитро Анатолійович2002
Фізіологічні основи застосування продуктів термофільного метанового бродіння як стимулятора росту та розвитку рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.12Маковейчук Тетяна Іванівна2002
Дія гібереліну на морфофізіологічні ознаки та плодоутворення винограду Код дисциплины диссертации: 03.00.12Мананкова Ольга Петрівна2002
Алелопатичні та біохімічні особливості видів роду Чорнобривці (Tagetes L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.12Машковська Світлана Петрівна2002
Азотофіксувальна активність і продуктивність люцерни за різного водозабезпечення та дії регуляторів росту Код дисциплины диссертации: 03.00.12Михалків Людмила Миронівна2002
Фізіологічні основи комплексного застосування гербіцидів Код дисциплины диссертации: 03.00.12Мордерер Євген Юлійович2002
Фізіологічно активні речовини грибів і їх вплив на ріст та розвиток вищих рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.12Перепелиця Людмила Олександрівна2002
Вміст тіобарбітуратреактивних речовин в насінні озимої пшениці в зв'язку з його життєздатністю за різних умов зберігання Код дисциплины диссертации: 03.00.12Ружицька Ольга Миколаївна2002
Спектральні характеристики індо-1 при зв'язуванні Са2+ в клітині і в білкових розчинах Код дисциплины диссертации: 03.00.12Семенов Юрій Володимирович2002
Сортові особливості індукції адаптивних реакцій озимої пшениці різних екотипів за умов посухи Код дисциплины диссертации: 03.00.12Серга Олеся Іванівна2002
Морфогенез вегетативных органов высших растений: молекулярно-генетические закономерности физиологической и структурной дифференцировки Код дисциплины диссертации: 03.00.12Тищенко Елена Николаевна2002
Морфогенез вегетативних органів вищих рослин: молекулярно-генетичні закономірності фізіологічної та структурної диференціації Код дисциплины диссертации: 03.00.12Тищенко Олена Миколаївна2002
Онтогенетичні зміни жаро-посухостійкості та продуктивність сортів і селекційних форм озимої м'якої пшениці Код дисциплины диссертации: 03.00.12Феоктістов Павло Олександрович2002
Регуляция физиологический процессов сахарной свеклы и колосовых злаков с помощью мембранно-активных соединений Код дисциплины диссертации: 03.00.12Варавкин Владимир Алексеевич2001
Регуляція фізіологічних процесів цукрових буряків і колосових злаків за допомогою мембранно-активних сполук. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Варавкін Володимир Олексійович2001
Фізіологічні та біохімічні особливості рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet): алелопатичний аналіз Код дисциплины диссертации: 03.00.12Дзюба Оксана Іванівна2001
Фiзiологiчна роль лектинiв у процесах дозрiвання i проростання насiння квасолi (Phaseolus vulgaris L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.12Ковальчук Наталiя Вiталiївна2001
Фізіологічна роль лектинів в процесах дозрівання і проростання насіння (Phaseolus vulgaris L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.12Ковальчук Наталія Віталіївна2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины