Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Физиология растений


Особливості організації гран хлоропластів Код дисциплины диссертации: 03.00.12Бондаренко Оксана Юріївна2005
Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.12Голубенко Анастасія Володимирівна2005
Регуляція адаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження Код дисциплины диссертации: 03.00.12Ситар Оксана Володимирівна2005
Активність антиоксидантної системи хлоропластів пшениці при водному дефіциті та засоленні грунту Код дисциплины диссертации: 03.00.12Стороженко Володимир Олександрович2005
Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків Код дисциплины диссертации: 03.00.12Шевчук Оксана Анатоліївна2005
Роль білкової системи у формуванні адаптивних реакцій до посухи на ранніх етапах онтогенезу озимої пшениці Код дисциплины диссертации: 03.00.12Авксентьєва Ольга Олександрівна2004
Характеристика гліколіпідів за умов оксидного стресу, індукованого пероксидом водню, в листках озимої пшениці Код дисциплины диссертации: 03.00.12Бацманова Людмила Михайлівна2004
Пирофосфатазы хлопчатника и их роль в фосфорно-минеральном обмене Код дисциплины диссертации: 03.00.12Бекназаров Бегал Очилович2004
Фізіологічні особливості сортів озимої пшениці за умов різного водозабезпечення та живлення Код дисциплины диссертации: 03.00.12Вайда Петро Васильович2004
Рецепція і первинні етапи трансдукції сигналу лазерного світла насінням та проростками крес-салату Код дисциплины диссертации: 03.00.12Величко Оксана Іванівна2004
Зміни компонентів ліпідного обміну за умов дії на рослини кукурудзи іонів важких металів та гербіцидів Код дисциплины диссертации: 03.00.12Глубока Вікторія Миколаївна2004
Ріст і врожайність моркви і пастернака за дії регуляторів росту івіну та емістиму С Код дисциплины диссертации: 03.00.12Думанчук Наталія Ярославівна2004
Кінетика ростових процесів пшениці і кукурудзи в умовах водного та високотемпературного стресів Код дисциплины диссертации: 03.00.12Жук Ольга Іванівна2004
Адаптація кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу: вплив регуляторів росту Код дисциплины диссертации: 03.00.12Калініна Наталя Олексіївна2004
Фізіологічні реакції проростків Pinus Sylvestris L. на інфекцію Heterobasidion Annosum (Fr.) Bref Код дисциплины диссертации: 03.00.12Кудінова Олеся Володимирівна2004
Особливості функціонування водоростей-макрофітів Чорного моря в умовах забруднення водного середовища детергентами Код дисциплины диссертации: 03.00.12Куцин Олена Борисівна2004
Лектини бобових і їхня фізіологічна роль у формуванні і функціонуванні симбіозу Код дисциплины диссертации: 03.00.12Маменко Павло Миколайович2004
Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України Код дисциплины диссертации: 03.00.12Одинцова Валентина Анатоліївна2004
Водний режим сортів аличі в зв'язку з їх посухостійкістю Код дисциплины диссертации: 03.00.12Пількевич Руслана Адольфівна2004
Метаболизм сахарозы и его регуляция в растениях с различным составом запасных углеводов Код дисциплины диссертации: 03.00.12Сакало Валентина Дмитриевна2004
Метаболізм сахарози і його регуляція в рослинах з різним складом запасних вуглеводів Код дисциплины диссертации: 03.00.12Сакало Валентина Дмитрівна2004
Фізіологічні особливості культурних та природних форм лядвенця рогатого (Lotus corniculatus L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.12Фекета Ірина Юріївна2004
Біологічно активні речовини лікарських рослин за впливу івіну, емістиму С та агростимуліну Код дисциплины диссертации: 03.00.12Шувар Наталія Мирославівна2004
Алелопатичні властивості інтродукованих видів роду Ехінацея (Echinacea Moench) Код дисциплины диссертации: 03.00.12Щербакова Тетяна Олександрівна2004
Роль змін внутрішньоклітинної концентрації Ca2+ в індукції хітиназної активності та накопиченні калози в культурі клітин томатів (Lycopersicon esculentum L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.12Ємельянов Володимир Ігорович2004
Фізіологічні реакції перцю (Capsicum annuum L.) на вірусну інфекцію Код дисциплины диссертации: 03.00.12Дьячкова Ольга Олександрівна2003
Адаптація рослин кукурудзи та сої до токсичної дії іонів кадмію Код дисциплины диссертации: 03.00.12Кобилецька Мирослава Степанівна2003
Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L. за умов свинцевого навантаження Код дисциплины диссертации: 03.00.12Косик Оксана Іванівна2003
Фізіолого-біохімічні особливості ксерофітів родів Aloe L. та Agave L. Код дисциплины диссертации: 03.00.12Маргітай Любов Григорівна2003
Роль аскорбінової кислоти та ферментів її метаболізму в адаптації рослин до токсичної дії іонів свинцю Код дисциплины диссертации: 03.00.12Микієвич Іоланта Михайлівна2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины