Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Ихтиология


Біологiчнi особливостi та видове різноманіття річкової iхтiофауни Центрально-Подiльського Приднiстров'я України. Код дисциплины диссертации: 03.00.10Гоч Інна Вікторівна2009
Моделювання змін популяцій та запасів основних промислових видів риб Канівського та Кременчуцького водосховищ. Код дисциплины диссертации: 03.00.10Діденко Олександр Володимирович2009
Умови та ефективність відтворення основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища. Код дисциплины диссертации: 03.00.10Котовська Ганна Олександрівна2009
Особливості метаболічних адаптацій риб до нафтового забруднення водного середовища Код дисциплины диссертации: 03.00.10Миронюк Марина Олександрівна2009
Біологічні особливості та промислове вилучення ляща (Abramis brama Linneus, 1758) Кременчуцького водосховища. Код дисциплины диссертации: 03.00.10Христенко Дмитро Сергійович2009
Харчові взаємовідносини тюльки та товстолобів Каховського водосховища. Код дисциплины диссертации: 03.00.10Гейна Костянтин Миколайович2008
Сучасний стан рибного населення басейну річки Рось Код дисциплины диссертации: 03.00.10Куцоконь Юлія Костянтинівна2008
Продуктивні властивості та фізіолого-біохімічні характеристики ляща (Аbramis brama L.) і плітки (Rutilus rutilus L.) Сулинської затоки Кременчуцького водосховища Код дисциплины диссертации: 03.00.10Рудик-Леуська Наталія Ярославівна2008
Метаболічні механізми адаптації чорноморсь-ких риб до гіпоксичних станів Код дисциплины диссертации: 03.00.10Солдатов Олександр Олександрович2008
Біологічна дія похідних піридину (препарат "Івін") на ранні стадії онтогенезу риб Код дисциплины диссертации: 03.00.10Худияш Юрій Миколайович2008
Метаболические механизмы адаптации черноморских рыб к гипоксическим состояниям Код дисциплины диссертации: 03.00.10Солдатов Александр Александрович2007
Биологическая характеристика популяции судака (Stizostedion lucioperca (L.)) Каховского водохранилища и его промысловое значение Код дисциплины диссертации: 03.00.10Захарченко Ирина Леонидовна2006
Біологічна характеристика популяції судака(Stizostedion lucioperca (L.)) Каховського водосховища та його промислове значення Код дисциплины диссертации: 03.00.10Захарченко Ірина Леонідівна2006
Трофічні взаємовідносини білого (Hypophthalmichthys molitrix Val.) і строкатого (Aristichthys nobilis Rich.) товстолобів та молоді промислових видів риб Кременчуцького водосховища Код дисциплины диссертации: 03.00.10Кружиліна Світлана Володимирівна2006
Плітка (Rutilus rutilus L.) Каховського водосховища та її промислове значення Код дисциплины диссертации: 03.00.10Спесівий Тимофій Васильович2006
Ихтиопланктон Черного моря как индикатор экологического состояния шельфовых вод Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.10Климова Татьяна Николаевна2005
Вплив пестицидного забруднення водного середовища на іхтіологічні показники та метаболічні перетворення в організмі коропа Код дисциплины диссертации: 03.00.10Мехед Ольга Борисівна2005
Стан іхтіофауни Дністровського водосховища за дії факторів антропогенної природи Код дисциплины диссертации: 03.00.10Худий Олексій Ігорович2005
Енергозабезпечення організму коропа при адаптації до змін концентрації іонів важких металів у водному середовищі Код дисциплины диссертации: 03.00.10Арсан Віктор Орестович2004
Возраст, рост и особенности репродуктивной биологии массовых видов светящихся анчоусов (Pisces, Myctophidae) тропической зоны Атлантического океана Код дисциплины диссертации: 03.00.10Гирагосов Виталий Евгеньевич2004
Вік, ріст і особливості репродуктивної біології масових видів світних анчоусів (Pisces, Myctophidae) тропічної зони Атлантичного океану Код дисциплины диссертации: 03.00.10Гірагосов Віталій Євгенович2004
Іхтіофауна та показники якості води Молочного лиману в зв'язку з рибогосподарським використанням водойми Код дисциплины диссертации: 03.00.10Демченко Віктор Олексійович2004
Сріблястий карась та краснопірка в промисловій іхтіофауні Каховського водосховища Код дисциплины диссертации: 03.00.10Кузьменко Юлія Григорівна2004
Берш Stizostedion volgense (Gmelin, 1789) (Pisces, Percidae) Днепровского водохранилища Код дисциплины диссертации: 03.00.10Новицкий Роман Александрович2004
Берш Stizostedion volgense (Gmelin, 1789) (Pisces, Percidae) Дніпровського водосховища Код дисциплины диссертации: 03.00.10Новіцький Роман Олександрович2004
Эколого-морфологические особенности размножения, развития и роста кефали пиленгаса (Mugil soiuy Basilewsky, 1855) в Азово-Черноморском бассейне Код дисциплины диссертации: 03.00.10Чесалина Татьяна Леонардасовна2004
Еколого-морфологічні особливості розмноження, розвитку і росту кефалі піленгаса (Mugil soiuy Basilewsky, 1855) в Азово-Чорноморському басейні Код дисциплины диссертации: 03.00.10Чесаліна Тетяна Леонардасівна2004
Структурно-функциональное состояние печени у карпа в условиях тепловодного выращивания Код дисциплины диссертации: 03.00.10Есипова Наталья Борисовна2003
Мінливість морфологічних ознак і активності травлення у коропа залежно від умов існування Код дисциплины диссертации: 03.00.10Забитівський Юрій Михайлович2003
Динамика содержания 137Cs в рыбах (на примере водоема-охладителя Чернобыльской АЭС) Код дисциплины диссертации: 03.00.10Зарубин Олег Леонидович2003

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины