Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Ихтиология


Динаміка вмісту 137Cs у рибах (на прикладі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС) Код дисциплины диссертации: 03.00.10Зарубін Олег Леонідович2003
Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів Код дисциплины диссертации: 03.00.10Курант Володимир Зіновійович2003
Рыбы подводных гор тропической зоны Мирового океана: состав фауны, поведение и экологическая классификация Код дисциплины диссертации: 03.00.10Пахоруков Николай Павлович2003
Стан популяцій ляща і плітки в трансформації водної екосистеми Канівського водосховища Код дисциплины диссертации: 03.00.10Цедик Вікторія Валентинівна2003
Структурно-функціональний стан печінки у коропа в умовах тепловодного вирощування Код дисциплины диссертации: 03.00.10Єсіпова Наталія Борисівна2003
Накопичення та виведення цезію-137 з організму гідробіонтів Код дисциплины диссертации: 03.00.10Беляєв Володимир Володимирович2001
Вплив стрес-факторів водного середовища на адаптивні функції нервової системи коропа Код дисциплины диссертации: 03.00.10Кривопиша Вікторія Вікторівна2001
Шельфо-неритическая ихтиофауна Аравийского моря (состав, биоразнообразие, зоогеография, рыболовство) Код дисциплины диссертации: 03.00.10Манило Леонид Георгиевич2001
Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості раннього онтогенезу кефалей (род. Mugilidae) Азово-Чорноморського басейну Код дисциплины диссертации: 03.00.10Буллі Любов Іванівна2000
Внутрішньовидова диференціація чорноморського шпроту Sprattus sprattus phalericus (Risso) (Pisces: Clupeidae) та оцінка його стану в сучасних умовах Код дисциплины диссертации: 03.00.10Мельнікова Олена Борисівна2000
Влияние токсикантов (Cr6+, Ni2+, Pb2+)на биопродукционные параметры молоди рыб Код дисциплины диссертации: 03.00.10Ахмад Ашфак1999
Вплив токсикантів (Cr6+,Ni2+,Pb2+) на біопродукційні параметри молоді риб Код дисциплины диссертации: 03.00.10Ахмад Ашфак1999
Фактори, якi обумовлюють формування промислової рибопродукцiї водойми-охолоджувача Змiївської ДРЕС (озера Лиман) Код дисциплины диссертации: 03.00.10Бузевич Iгор Юрiйович1999
Фактори, що обумовлюють формування промислової рибопродукції водойми- охолоджувача Зміївської ДРЕС (озера Лиман) Код дисциплины диссертации: 03.00.10Бузевич Ігор Юрійович1999
Эколого-физиологическиие основы устойчивости вегетирующих растений кукурузы (Zea mays L.) к низким положительным ночным температурам Код дисциплины диссертации: 03.00.10Черноусова Наталья Михайловна1993
Роль молоди рыб различных экологических групп в формировании ихтиофауны опресненного эстуария: На примере Сасыкского водохранилища Код дисциплины диссертации: 03.00.10Ткаченко Валерий Алексеевич1992

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины