Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Иммунология


Стан Т- і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів Код дисциплины диссертации: 03.00.09Баланнік Зоя Тимофіївна2009
Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.09Зубов Дмитро Олександрович2009
Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі Код дисциплины диссертации: 03.00.09Мамонтова Тетяна Василівна2009
Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 при пухлинному рості. Код дисциплины диссертации: 03.00.09Позур Валентина Володимирівна2009
Значення генетичних факторів крові у формуванні імунореактивності організму за умов психоемоційного навантаження. Код дисциплины диссертации: 03.00.09Соколенко Світлана Вікторівна2009
Експериментальне обґрунтування доцінольності комбінованого застосування протипухлинної вакцини з інтерфероном різного походження Код дисциплины диссертации: 03.00.09Трохименко Ндія Вікторівна2009
Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит Код дисциплины диссертации: 03.00.09Беспалова Олена Ярославівна2008
АНТИФОСФОЛІПІДНІ АНТИТІЛА ТА ЇХНЯ РЕГУЛЯЦІЯ СИСТЕМОЮ ІДІОТИП-АНТИІДІОТИП Код дисциплины диссертации: 03.00.09ДОНСЬКОЙ БОРИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ2008
Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон Код дисциплины диссертации: 03.00.09Лич Інна Валентинівна2008
Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів Код дисциплины диссертации: 03.00.09Галицька Світлана Миколаївна2007
Жуки-листоеды рода PSYLLIODES LATREILLE,1825 (COLEOPTERA:CHRYSOMELIDAE:GALERUCINAE) России и сопредельнных стран Код дисциплины диссертации: 03.00.09Надеин Константин Сергеевич2007
Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля Код дисциплины диссертации: 03.00.09Татарчук Оксана Михайлівна2007
Вплив нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулеренів на стан імунної системи у інтактних тварин і пухлиноносіїв Код дисциплины диссертации: 03.00.09Дворщенко Олег Станіславович2006
Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції Код дисциплины диссертации: 03.00.09Лазаренко Людмила Миколаївна2006
Лазаренко Л.М. Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції. Код дисциплины диссертации: 03.00.09Лазаренко Людмила Миколаївна2006
Імунореактивність у щурів з експериментальним геморагічним інсультом при стафілококовій інфекції та циклофосфан-індукованій супресії Код дисциплины диссертации: 03.00.09Миронюк Юрій Миколайович2006
Роль серотонинергической системы мозга в некоторых поведенческих реакциях Код дисциплины диссертации: 03.00.09Арутюнян Арменуи Михайловна2005
Розробка та експериментальне вивчення властивостей вуглецевих ДНК-вмісних імуносорбентів з підвищеною потужністю Код дисциплины диссертации: 03.00.09Бардахівська Квітослава Ігорівна2005
Электрофизиологическое и поведенческое исследование механизмов акустического стресса Код дисциплины диссертации: 03.00.09Геворкян Армине Паркевовна2005
Екологічне обгрунтування методів контролю каліфорнійської щитівки в плодових насадженнях України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Корнієнко Ольга Андріївна2005
Закономірності багаторічної динаміки популяцій і прогноз розмноження найголовніших шкідників озимої пшениці в Лівобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Писаренко Світлана Валеріївна2005
Функціональний стан лімфоцитів жінок із звичним невиношуванням вагітності за умов імунізації алогенними лейкоцитами Код дисциплины диссертации: 03.00.09Радиш Тетяна Володимирівна2005
Функціональна активність імунокомпетентних клітин здорових та хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз в умовах імунотропного впливу in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.09Савченко Вікторія Станіславівна2005
Вивчення функціонального стану лейкоцитів за допомогою кількісної люмінесценції із застосуванням акридинового оранжевого в комплексі імунологічних методів при різних патологіях Код дисциплины диссертации: 03.00.09Федотов Євген Рудольфович2005
Імуномодулюючі властивості противірусного препарату ізатізон Код дисциплины диссертации: 03.00.09Болсунова Ольга Ігорівна2004
Імуномодулюючі властивості противірусногот препарату ізатізон Код дисциплины диссертации: 03.00.09Болсунова Ольга Ігорівна2004
Характеристика активованих лімфоцитів у експерименті та клініці Код дисциплины диссертации: 03.00.09Копійка Віра Вікторівна2004
Физиологическое значение и возможности применения некоторых лекарственных растений Арцаха (Glycyrrhiza glabra L.) Код дисциплины диссертации: 03.00.09Марченко Зоя Ивановна2004
Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну астму та особливості його змін в умовах застосування імунокоригуючих препаратів Код дисциплины диссертации: 03.00.09Матвієнко Юлія Олександрівна2004
Изменение вегетативных функций и показателей обмена веществ организма при применении солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) в условиях воздействия вибраций Код дисциплины диссертации: 03.00.09Оганесян Карине Рубеновна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины