Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Иммунология


Динамiка популяцiй i прогноз розвитку попелиць на баштанних культурах в Лiвобережному Лiсостепу Украєни Код дисциплины диссертации: 03.00.09Черненко Володимир Леонiдович2000
Биологические основы оптимизации жизнедеятельности культур насекомых действием переменных температур на примере чешуекрылых Код дисциплины диссертации: 03.00.09Бондаренко Юлия Викторовна1999
Яблонный цветоед и яблонная плодожорка в Восточной Лесостепи Украины (фенология, вредоносность, прогноз) Код дисциплины диссертации: 03.00.09Вассилис Андреа Вассилиу1999
Яблуневий квіткоїд та яблунева плодожерка у Східному Лісостепу України (фенологія, шкодочинність, прогноз) Код дисциплины диссертации: 03.00.09Вассіліс Андреа Вассіліу1999
Агробіологічне обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно- західному Лісостепу і Поліссі України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Гадзало Ярослав Михайлович1999
Агробіологічні обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у північно-західному Лісостепу і Поліссі України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Гадзало Ярослав Михайлович1999
Молі іпономеутиди (Yponomeutidae s. str.) Палеарктики (фауна, систематика, екологія, особливості видоутворення) Код дисциплины диссертации: 03.00.09Гершензон Злата Сергіївна1999
Вибірковість дії інсектицидів в системі комах фітофаг - ентомофаг в агробіоценозах. Код дисциплины диссертации: 03.00.09Захарова Теияна Володимирівна1999
Шкідлива черепашка та інтегровані заходи регулювання її чисельності на посівах озимої і ярої пшениці в північному Степу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Карнаухова Наталія Валеріївна1999
Жуки- туруни (Coleoptera, Carabidae) навколоводних біотопів Полісся та Лісостепу Лівобережної України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Кириченко Марина Борисівна1999
Многолетняя динамика и прогноз вредоносности грушевой плодожорки в восточной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.09Лукьянченко Андрей Петрович1999
Особенности биологии табачного трипса (Thrips tabaci Lind.) в Крыму и усовершенствование защитных мероприятий на табаке Код дисциплины диссертации: 03.00.09Лунгул Аркадий Александрович1999
Теоретическое и экспериментальное обоснование приемов комплексной оптимизации культур насекомых по жизнеспособности и продуктивности на примере чешуекрылых Код дисциплины диссертации: 03.00.09Маркина Татьяна Юрьевна1999
Аналого-статистичний метод прогнозу масового розмноження основних шкідників пшениці в Полтавській області Код дисциплины диссертации: 03.00.09Піщаленко Марина Анатоліївна1999
Мурашки (Hymenoptera, Formicidae) Палеарктики (еволюція, систематика, фауногенез) Код дисциплины диссертации: 03.00.09Радченко Олександр Григорович1999
Структура популяций и социальная организация осполистов (Hymenoptera: vespidae) в Нижнем Приднепровье Код дисциплины диссертации: 03.00.09Русина Лидия Юрьевна1999
Методы многолетнего прогноза массового размножения озимой совки Код дисциплины диссертации: 03.00.09Хуссейн Мустафа Худжейри1999
Биологические особенности основных вредителей винограда и совершенствование системы защитных мероприятий в западной предгорно- приморской зоне Крыма Код дисциплины диссертации: 03.00.09Чаусов Виктор Данилович1999
Біологічні особливості основних шкідників винограду і вдосконалення системи захисних заходів у західній передгірно-приморській зоні Криму. Код дисциплины диссертации: 03.00.09Чаусов Віктор Данилович1999
Динаміка популяцій і прогноз розвитку попелиць на баштанних культурах в лівобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Черненко Володимир Леонідович1999
Попелиці (Homoptera, Aphidinea) Українських Карпат Код дисциплины диссертации: 03.00.09Чумак Василь Олександрович1999
Попелицi (Homoptera, Aphidinea) Украiнських Карпат Код дисциплины диссертации: 03.00.09Чумак Василь Олександрович1999
Шкідники озимої пшениці та фактори, що обмежують їх чисельність в умовах передгірського Криму. Код дисциплины диссертации: 03.00.09Шармагій Ірина Миколаївна1999
Ентомологічний комплекс на сходах цукрових буряків та його контроль у центральному Лісостепу Правобережної України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Яковенко Олександр Миколайович1999
Динамика популяций и прогноз массового размножения яблонной моли Код дисциплины диссертации: 03.00.09Абу Шибли Мансур1998
Токсикологічне обгрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів Код дисциплины диссертации: 03.00.09Власова Ольга Григорівна1998
Бджоли роду Osmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливості їх біології, екології та промислового розведення і використання в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Гукало Віктор Миколайович1998
Їздці-ентедоніни (Hymenoptera: Eulophidae, Entedoninae) України: морфо- біологічний аналіз та еколого-фауністичний огляд Код дисциплины диссертации: 03.00.09Гумовський Олексій Васильович1998
Закономерности многолетней динамики популяций и прогноз массового размножения саранчовых Код дисциплины диссертации: 03.00.09Закари Мусса Усман1998
Вибірковість дії інсектицидів в системі комах фітофаг- ентомофаг в агробіоценозах Код дисциплины диссертации: 03.00.09Захарова Тетяна Володимирівна1998

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины