Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Иммунология


Відновлення кісткового мозку як органу імунітету у реципієнтів лімфомієлотрансплантату Код дисциплины диссертации: 03.00.09Романова Олена Анатоліївна2004
Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність Код дисциплины диссертации: 03.00.09Сенчило Наталія Василівна2004
Изучение психофизиологической устойчивости у спортсменов в процессе психорегуляторного воздействия Код дисциплины диссертации: 03.00.09Арутюнян Анаит Альбертовна2003
Изучение активности фагоцитирующих клеток мозга при экспериментальном аллергическом энцефаломиелите и его коррекции Код дисциплины диссертации: 03.00.09Бельская Людмила Николаевна2003
Вивчення активності фагоцитуючих клітин мозку при експериментальному алергічному енцефаломієліті та його корекції Код дисциплины диссертации: 03.00.09Бєльська Людмила Миколаївна2003
Особенности физического развития и кардиогемодинамики подростков Нагорного Карабаха Код дисциплины диссертации: 03.00.09Галстян Асмик Григорьевна2003
Вплив прогестерону та 17 бета-естрадіолу на функціональну активність фактора некрозу пухлин Код дисциплины диссертации: 03.00.09Грекова Світлана Петрівна2003
Значение произвольной регуляции внешнего дыхания при умственной и физической нагрузке Код дисциплины диссертации: 03.00.09Григорян Анаит Фабрицусковна2003
Імуногенетична характеристика дітей з нетоксичним дифузним зобом ІА-ІБ ступеня, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.09Дмитренко Олена Олександрівна2003
Исследование импульсной активности нейронов медиального вестибулярного ядра в условиях воздействия вибрации и лабиринтэктомии Код дисциплины диссертации: 03.00.09Егиазарян Марине Леваевна2003
Асоційовані з фенотипом HLA продукція інтерлейкіну-2 та експресія рецепторів до інтерлейкіну-2 у хворих з алогенною ниркою Код дисциплины диссертации: 03.00.09Порошина Тетяна Вікторівна2003
Вплив препарату Ербісол на функціональну активність імунокомпетентних клітин Код дисциплины диссертации: 03.00.09Фесенкова Валентина Йосипівна2003
Використання пластівцевоутворюючого фактора для діагностики інфекцій стафілококової етіології Код дисциплины диссертации: 03.00.09Іванова Вікторія Джанівна2003
Коллемболы (Collembola, Entognatha) лесов в Степи Юго-Востока Украины: фауна, экология Код дисциплины диссертации: 03.00.09Бондаренко-Борисова Ирина Викторовна2002
Колемболи (Collembola, Entognatha) лісів у степу південного сходу України: фауна, екологія Код дисциплины диссертации: 03.00.09Бондаренко-Борисова Ірина Вікторівна.2002
Розробка прийомів прогнозування і оптимізації життєздатності та продуктивності лускокрилих комах на прикладі шовковичного і непарного шовкопрядів Код дисциплины диссертации: 03.00.09Даньшина Олена Володимирівна2002
Гроздевая листовертка (Lobesia botrana Den. et Schiff) и факторы, ограничивающие ее численность в виноградных насаждениях предгорного Крыма Код дисциплины диссертации: 03.00.09Лебедев Сергей Николаевич2002
Гронова листовійка (Lobesia botrana Den. et Schiff) і чинники, що обмежують її чисельність у виноградних насадженнях передгірного Криму Код дисциплины диссертации: 03.00.09Лєбєдєв Сергій Миколайович2002
Морфо-функціональні характеристики яйцеклада бабок (Insecta, Odonata) Код дисциплины диссертации: 03.00.09Матушкіна Наталія Олександрівна2002
Жуки-мертвоїди (Coleoptera, Silphidae) фауни України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Пархоменко Олександр Вікторович2002
Основні шкідники троянди і гвоздики та захист від них у закритому грунті в Центральному Лісотепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Пащенко Ганна Вікторівна2002
Ефективність обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими препаратами проти бурякових блішок, листкової бурякової попелиці і мінуючих мух в умовах центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Пінчук Наталія Володимирівна2002
Двокрилі фітофаги овочевих культур та заходи для обмеження їх чисельності в приватних господарствах Центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Ткаленко Ганна Миколаївна2002
Оптимізація інтегрованого захисту помідорів у закритому грунті Західного Лісостепу і Полісся України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Боярин Василь Васильович2001
Функціональна морфологія фрикційних систем у комах Код дисциплины диссертации: 03.00.09Горб Станіслав Миколайович2001
Біоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодового саду від шкідників в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Дрозда Валентин Федорович2001
Листогрызущие чешуекрылые насекомые-вредители дуба в нагорных дубравах Харьковской области (экология, прогноз, вредоносность) Код дисциплины диссертации: 03.00.09Дунаев Александр Владимирович2001
Листогризучі лускокрилі шкідники дуба в нагірних дібровах Харківської області (екологія, прогноз, шкодочинність) Код дисциплины диссертации: 03.00.09Дунаєв Олександр Володимирович2001
Біологічні особливості та шкодочинність горохового зерноїда на різних сортах гороху і обгрунтування системи захисту культури від нього в умовах Центрального Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Зубко Павло Дмитрович2001
Шляхи підвищення ефективності ентомофагів основних шкідників гороху в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.09Лісовий Микола Михайлович2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины