Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Зоология


Поширення та біологія норців в природних та антропогенних ландшафтах Західної України Код дисциплины диссертации: 03.00.08Кучинська Ірина Василівна1999
Пигментные клетки как характерный элемент гемопоэтической системы наземных пойкилотермных позвоночных Код дисциплины диссертации: 03.00.08Акуленко Наталья Михайловна1998
Молюски родини Lymnaeidae Українського Полісся (фауна, екологія, біологія) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Астахова Лариса Євгенівна1998
Панцирні безщелепні (Agnatha) раннього девону Поділля (морфологія, систематика, особливості тафокомплексів та стратиграфічне значення) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Войчишин Віктор Казимирович1998
Населення дрібних ссавців заповідних екосистем Східних Карпат Код дисциплины диссертации: 03.00.08Киселюк Олександр Іванович1998
Клеточный состав крови и кроветворных органов у пойкилотермных позвоночных Код дисциплины диссертации: 03.00.08Лобода Елена Ивановна1998
Птахи родини Синицеві (Paridae) в умовах Поділля (структура популяцій, біологія розмноження, міжвидові зв'язки) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Матвєєв Микола Дмитрович1998
Мыши- Muridae Северной Евразии: систематика и сравнительная молекулярная эволюция Код дисциплины диссертации: 03.00.08Межжерин Сергей Витальевич1998
Комплекси кліщів агроценозу плодового саду в Україні Код дисциплины диссертации: 03.00.08Погребняк Святослав Григорович1998
Фауна и систематика почвенных хищных нематод надсемейства Mononchoidea Палеарктики Код дисциплины диссертации: 03.00.08Сусуловский Андрей Степанович1998
Розмноження перлівницевих (Bivalvia: Unionidae) в умовах Центрального Полісся України Код дисциплины диссертации: 03.00.08Янович Лариса Миколаївна1998
Регуляторний зв"язок Na,К-насоса мембран нервових клітин з нейромедіаторними системами ацетилхоліну і ГАМК при радіаційному ураженні організму Код дисциплины диссертации: 03.00.08Ананьєва Таміла Володимирівна1997
Структурнофункціональний стан плазматичної мембрани ентероцитів тонкого кишечника після дії іонізуючої радіації Код дисциплины диссертации: 03.00.08Ващенко Ірина Володимирівна1997
Електромагнітна механоемісія компонентів крові тварин після впливу іонізуючої радіації Код дисциплины диссертации: 03.00.08Кадюк Ігор Миколайович1997
Морфофункціональні особливості порового апарату деяких груп Bivalvia Код дисциплины диссертации: 03.00.08Киричук Галина Євгеніївна1997
Пострадиационные изменения функционального взаимодействия Nа, К- транспорта с моноаминергическими системами головного мозга Код дисциплины диссертации: 03.00.08Куликова Ирина Арнольдовна1997
Структурні особливості та транспортні властивості плазматичної мембрани ентероцитів тонкої кишки після впливу іонізуючої радіації Код дисциплины диссертации: 03.00.08Хижняк Світлана Володимирівна1997
Закономірності надходження цезію-137 в організм козулі європейської в лісових екосистемах Центрального Полісся Код дисциплины диссертации: 03.00.08Шелест Зоя Михайлівна1997
Центральная и периферическая гемодинамика при комбинированном радиационно- термическом поражении и пути ее коррекции Код дисциплины диссертации: 03.00.08Белогурова Лариса Васильевна1996
Вплив постійного опромінення в Чорнобильській зоні відчуження на імунну систему експериментальних тварин та їх нащадків Код дисциплины диссертации: 03.00.08Воєйкова Ірина Михайлівна1996
Радиобиологические последствия аварии на ЧАЭС в популяциях диких животных зоны отчуждения Код дисциплины диссертации: 03.00.08Гайченко Виталий Андреевич1996
Тритий в пресных водах Украины и его действие на гидробионтов Код дисциплины диссертации: 03.00.08Гудков Дмитрий Игоревич1996
Орнітофауна населених пунктів центру України та її зміни Код дисциплины диссертации: 03.00.08Лопарев Сергій Олександрович1996
Дозові навантаження від інкорпорованих радіонуклідів та порушення процесів перекисного окислення ліпідів у тварин Код дисциплины диссертации: 03.00.08Мойсеєнко Микола Іванович1996
Морфофункціональна характеристика епітеліальних клітин тонкої кишки після впливу іонізуючої радіації Код дисциплины диссертации: 03.00.08Нагнибедюк Василь Васильович1996
Оценка роли изотопов стронция в формировании доз внутреннего облучения населения после аварии на ЧАЭС (на примере Житомирской области) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Новак Наталия Юрьевна1996
Влияние Чернобыльской аварии на содержание дозообразующих радионуклидов в среде и пищевых цепях организмов Киевского, Каневского и Кременчугского водохранилищ Код дисциплины диссертации: 03.00.08Сикоренко- Гусар Варвара Валентиновна1996
Иммуномодулирующее действие лазерного излучения красной области спектра Код дисциплины диссертации: 03.00.08Федорчук Александр Григорьевич1996
Влияние малых доз ионизирующей радиации на показатели адренергической регуляции при физической нагрузке Код дисциплины диссертации: 03.00.08Бакай Татьяна Станиславовна1995
Вплив рідкоіонізуючого опромінення з різною потужністю дози та постійного опромінення у 30-км зоні ЧАЕС на активність ферментів плазматичної мембрани печінки щурів та його модифікація Код дисциплины диссертации: 03.00.08Божок Ольга Василівна1995

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины