Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Зоология


Штамова належність Echinococcus granulosus Північно-Східної України та особливості його циркуляції в умовах регіону Код дисциплины диссертации: 03.00.08Ємець Олександр Михайлович2003
Плазуни півдня Степової зони України (поширення, мінливість, систематика та особливості біології) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Кармишев Юрій Володимирович2002
Структура і особливості функціонування паразитарної системи трематоди Helicometra fasciata (Rud., 1819) в прибережній зоні Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.08Корнийчук Юлія Михайлівна2002
Еколого-фауністичний аналіз мікроспоридій кровосисних комарів України Код дисциплины диссертации: 03.00.08Кілочицький Петро Якович2002
Структура популяций и гибридизация зеленых лягушек (Rana esculenta complex) урбанизированных территорий Среднего Приднепровья Код дисциплины диссертации: 03.00.08Некрасова Оксана Дмитриевна2002
Структура популяцій та гібридизація зелених жаб Rana esculenta Complex урбанізованих територій Середнього Придніпров'я Код дисциплины диссертации: 03.00.08Некрасова Оксана Дмитрівна2002
Пізньоплейстоценові теріофауни степової зони півдня України Код дисциплины диссертации: 03.00.08СТАРКІН Андрій Володимирович2002
Структура зоны гибридизации краснобрюхой (bombina bombina L.) и желтобрюхой (bombina variegata L.) жерлянок в Прикарпатье Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.08Янчуков Алексей Валерьевич2002
Орлан-білохвіст в Україні: сучасний стан, біологія та охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.08Гаврилюк Максим Никандрович2001
Комплексне кардіологічне та морфологічне дослідження ставковиків фауни України Код дисциплины диссертации: 03.00.08Гарбар Олександр Васильович2001
Комплексне каріологічне та морфологічне дослідження ставковиків фауни України. Код дисциплины диссертации: 03.00.08Гарбар Олександр Васильович2001
Великі ссавці (Proboscidea, Perissodactyla, Tylopoda, Artiodactyla) пліоцену, еоплейстоцену та раннього плейстоцену України, їх біостратиграфічне і палеоекологічне значення Код дисциплины диссертации: 03.00.08Логвиненко Віталій Миколайович2001
Порівняльно-каріологічна характеристика родини перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) фауни України Код дисциплины диссертации: 03.00.08Мельниченко Руслана Костянтинівна2001
Орнітофауна приміських лісових зон, дендропарків та міських парків і скверів в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.08Містрюкова Леся Миколаївна2001
Пауки (Aranei) естественных и трансформированных территорий юго-востока Украины (фауна и экология) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Прокопенко Елена Васильевна2001
"Павуки (Aranei) природних та трансформованих територій південного сходу України (фауна та екологія)". Код дисциплины диссертации: 03.00.08Прокопенко Олена Василівна2001
Морфо-функциональные особенности, численность и пространственное распределение рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) в широколиственных лесах Среднего Приднепровья Код дисциплины диссертации: 03.00.08Семенюк Станислав Кузьмич2001
Морфо-функціональні особливості, чисельність та просторовий розподіл рудої полівки (Clethrionomys glareolus) в широколистяних лісах Середнього Придніпров,я Код дисциплины диссертации: 03.00.08Семенюк Станіслав Кузьмич2001
Розвиток та особливості розмноження лані європейської (Dama dama L.) в умовах напіввільного утримання в заповіднику "Асканія-Нова" Код дисциплины диссертации: 03.00.08Смаголь Віталій Миколайович2001
Позднеплейстоценовые териофауны степной зоны Юга Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.08Старкин Андрей Владимирович2001
Формирование скелета конечностей в эмбриогенезе птенцовых и выводковых птиц Код дисциплины диссертации: 03.00.08Шатковская Оксана Вениаминовна2001
Формування скелета кiнцiвок в ембрiогенезi нагнiздних та виводкових птахiв Код дисциплины диссертации: 03.00.08Шатковська Оксана Венiамiнiвна2001
Центрохелідні сонцевики (Centrohelea Cavalier-Smith, 1993) Київського та Чернігівського Полісся Код дисциплины диссертации: 03.00.08Гапонова Людмила Петрівна2000
Молюски родин Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae (Gastropoda, Pectinibranchia) Правобережної України (фауна, поширення, екологія) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Градовський Володимир Михайлович2000
Орнітофауна антропогенних екосистем північного Лівобережжя України (на прикладі Чернігівської області) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Кузьменко Людмила Петрівна2000
Водно- болотні птахи Паннонської низовини Код дисциплины диссертации: 03.00.08Потіш Людвіг Адальбертович2000
Структура й особливості формування фауни та населення птахів середнього міста (на прикладі Чернівців) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Скільський Ігор Васильович2000
Берегова ластівка на півдні України: територіальні зв'язки, демографія, колоніальність Код дисциплины диссертации: 03.00.08Черничко Раїса Миколаївна2000
Еколого- бiологiчнi особливостi осетра (Acipenser gueldstaedti colchicus V. Marti) та севрюги (Acipenser stellatus donensis Lovetzky) в пiвнiчнiй та пiвнiчно захiднiй частинах Азовського моря Код дисциплины диссертации: 03.00.08Дем'яненко Костянтин Володимирович1999
Эколого-биологические особенности осетра (Acipenser gueldenstaedti colchicus V.Marti) и севрюги (Acipenser stellatus donensis Lovetzky) в северной и северо-западной частях Азовского моря Код дисциплины диссертации: 03.00.08Демьяненко Константин Владимирович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины