Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Зоология


Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп Код дисциплины диссертации: 03.00.08Куртяк Федір Федорович2004
Структура комплекса щиповок родов Cobitis и Sabanejewia (Cypriniformes: Cobitidae) бассейна Среднего Днепра и реки Северский Донец Код дисциплины диссертации: 03.00.08Лисецкая Татьяна Юрьевна2004
Структура комплексу щипівок родів Cobitis i Sabanejewia (Cypriniformes: Cobitidae) басейну Середнього Дніпра та р. Сіверський Донець Код дисциплины диссертации: 03.00.08Лисецька Тетяна Юріївна2004
Кінь Пржевальського (Equus przewalskii Poljakov, 1881) в умовах Чорнобильської зони відчуження (еколого-паразитологічний аналіз) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Слівінська Катерина Андріївна2004
Коллемболы (Collembola, Entognatha) заповедных территорий юго-востока Украины: фауна и экология Код дисциплины диссертации: 03.00.08Старостенко Елена Валентиновна2004
Колемболи (Collembola, Entognatha) заповідних територій Південного Сходу України: фауна та екологія Код дисциплины диссертации: 03.00.08Старостенко Олена Валентинівна2004
Акантоцефалы настоящих тюленей тихоокеанского сектора Антарктики Код дисциплины диссертации: 03.00.08Стрюков Александр Алексеевич2004
Акантоцефали справжніх тюленів тихоокеанського сектору Антарктики Код дисциплины диссертации: 03.00.08Стрюков Олександр Олексійович2004
Морфобиологические особенности килек (род Clupeonella) у Азербайджанского побережья Каспийского моря в современных экологических условиях Код дисциплины диссертации: 03.00.08Эльчин Вагиф оглы Мамедов2004
Рецентные и неогеновые моллюски отряда Rissoiformes северной части Азово- Черноморского бассейна (фауна, систематика, морфологические аспекты эволюции и экологии) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Анистратенко Виталий Вячеславович2003
Рецептні та неогенові молюски ряду Rissoiformes північної частини Азово- Чорноморського басейну (фауна, систематика, морфологічні аспекты еволіції та екологія) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Аністратенко Віталій Вячеславович2003
Fasciola hepatica L. (Trematoda:Fasciolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості Код дисциплины диссертации: 03.00.08Житова Олена Петрівна2003
Мікротеріофауна Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів Код дисциплины диссертации: 03.00.08Кондратенко Олександр Вікторович2003
Лесные мыши Sylvaemus (Muridae) фауны Украины: распространение, морфометрическая изменчивость и идентификация Код дисциплины диссертации: 03.00.08Лашкова Елена Ивановна2003
Лісові миші Sylvaemus (Muridae) фауни України: поширення, морфометрична мінливість та ідентифікація Код дисциплины диссертации: 03.00.08Лашкова Олена Іванівна2003
Лисиця звичайна (vulpes vulpes L., 1758) в умовах Нижнього Подніпров'я (морфологія, екологія, практичне значення) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Лебедєва Наталія Іванівна2003
Лісові гризуни в антропогенно змінному середовищі (на прикладі трьох фонових видів грабової діброви) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Мякушко Станіслав Анатолійович2003
Влияние паразитического клеща Варроа на медоносную пчелу Apis mellifera L, 1758 и пути его минимизации в условиях Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.08Немкова Светлана Николаевна2003
Вплив паразитичного кліща Вароа на медоносну бджолу Apis mellifera L., 1758 та шляхи його мінімізації в умовах України Код дисциплины диссертации: 03.00.08Нємкова Світлана Миколаївна2003
Мухи-дзюрчалки (Diptera, Syrphidae) Кримського півострова (фауна, ареали, біотопічний розподіл, охорона) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Попов Георгій Владленович2003
Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) Крымского полуострова (фауна, ареалы, биотопическое распределение, охрана) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Попов Григорий Владленович2003
Мухи-дзюрчалки (Diptera, Syrphidae) Кримського півострова (фауна, ареали, біотопічний розподіл, охорона) Код дисциплины диссертации: 03.00.08Попов Григорій Владленович2003
Личинки жуков-скакунов (Coleoptera, Cicindelidae) мировой фауны и общий обзор подтрибы Cicindelina Палеарктики Код дисциплины диссертации: 03.00.08Пучков Александр Васильевич2003
Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби Cicindelina Палеарктики Код дисциплины диссертации: 03.00.08Пучков Олександр Васильович2003
Наездники-энциртиды (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) Украинских Карпат Код дисциплины диссертации: 03.00.08Симутник Сергей Анатольевич2003
"Їздці-енциртиди (Hymenoptera, Halcidoidea, Encyrtidae) Українських Карпат" Код дисциплины диссертации: 03.00.08Сімутнік Сергій Анатолійович2003
Миграции краснозобика как пример использования континентального пролетного пути арктическими куликами Код дисциплины диссертации: 03.00.08Хоменко Сергей Владимирович2003
Міграції червоногрудого побережника як приклад використання континентального пролітного шляху арктичними куликами Код дисциплины диссертации: 03.00.08Хоменко Сергій Володимирович2003
Міграціїї червоногрудого побережника як приклад використання континентального пролітного шляху арктичними куликами Код дисциплины диссертации: 03.00.08Хоменко Сергій Володимирович2003
"Структура зони гібридизації червоночеревої (Bombina bombina L. ) і жовточеревої (Bombina variegata L.) кумок в Прикарпатті України" Код дисциплины диссертации: 03.00.08Янчуков Олексій Валерійович2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины