Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Микробиология


Мікроорганізми як фактор гомеостазу техногенно порушених екосистем Верхнього Потисся. Код дисциплины диссертации: 03.00.07Бойко Надія Володимирівна2009
Особливості біологічних властивостей бактерійних збудників гострої кишкової інфекції у дітей та нові Код дисциплины диссертации: 03.00.07Воронкіна Ірина Анатоліївна2009
Таксономічне положення і біологічна активність ентерококів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Гармашева Інна Леонтіївна2009
Мікробіологічна характеристика кандидозної інфекції у вагітних жінок Код дисциплины диссертации: 03.00.07Голубнича Вікторія Миколаївна2009
Метаболічна інженерія початкових етапів катаболізму ксилози у дріжджів Hansenula polymorpha з метою конструювання покращених продуцентів етанолу Код дисциплины диссертации: 03.00.07Дмитрук Олена Валеріївна2009
Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептичних препаратів четвертинного амонію в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань сечовивідних шляхів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Зарицький Олександр Миколайович2009
Мікробіологічне обґрунтування розробки і застосування поживних середовищ для культивування мікобактерій туберкульозу Код дисциплины диссертации: 03.00.07Колодій Світлана Анатоліївна2009
Мікробіологічне обґрунтування деяких способів профілактики гнійно-запальних ускладнень, пов'язаних з використанням катетерів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Кондратюк Вячеслав Миколайович2009
Сучасні аспекти етіології та антибіотикорезистентність збудників запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів і ерозій шийки матки Код дисциплины диссертации: 03.00.07Конь Катерина Володимирівна2009
Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню Код дисциплины диссертации: 03.00.07Кіт Любов Ярославівна2009
Фізико-хімічні властивості і субстртна специфічність протеаз Bacillus sp. 27, Bacillus circulans 693 i Yarrowia lipolytica 2061 Код дисциплины диссертации: 03.00.07Левішко Алла Сергіївна2009
Мікробіоценоз слизової оболонки піднебінних мигдаликів та порожнини товстої кишки у хворих на ангіни Код дисциплины диссертации: 03.00.07Марусик Галина Петрівна2009
Еколого-фізіологічні та морфологічні особливості мікроскопічних грибів, виділених з приміщень 4-го блоку Чорнобильської АЕС Код дисциплины диссертации: 03.00.07Павличенко Анна Клаудіївна2009
Фітопатогенні і сапрофітні бактерії агроекосистем пшениці та вівса Код дисциплины диссертации: 03.00.07Пасічник Лідія Анатоліївна2009
Мікробіологічні основи підвищення родючості підзолистих і дерново-підзолистих ґрунтів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Патика Микола Володимирович2009
Функціонування корозійно активного мікробного угруповання ґрунту за присутності похідних триазолоазепіну. Код дисциплины диссертации: 03.00.07Приходько Світлана Валентинівна2009
Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов Код дисциплины диссертации: 03.00.07Рижкова Тетяна Анатоліївна2009
Протимікробна активність та фармакологічна дія гетероциклічних похідних хінолінію, що вміщують фрагменти аміноцукрів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Руденко Станіслав Станіславович2009
Структурна організація і дія на клітинні процеси лектинів Bacillus subtilis Код дисциплины диссертации: 03.00.07Сащук Олена Вікторівна2009
Поширення і характеристика криптичних плазмід Erwinia carotovora Код дисциплины диссертации: 03.00.07Сергєєва Жанна Юріївна2009
Особливості видового складу та чутливість до антибактеріальних препаратів мікроорганізмів, виділених від хворих на риносинусити, в різних регіонах АР Крим Код дисциплины диссертации: 03.00.07Тверезовський Михайло Володимирович2009
Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептиків у лікуванні хворих коростою Код дисциплины диссертации: 03.00.07Трет'яков Максим Сергійович2009
НТ-2 токсин: мікробіологічний метод визначення, розповсюдженість, токсичність та застосування препаратів Bacillus subtilis при НТ-2 токсикозі курей Код дисциплины диссертации: 03.00.07Труфанов Олег Вікторович2009
Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі проліків мікробоцидної дії Код дисциплины диссертации: 03.00.07Шакун Олена Анатоліївна2009
Біологічні властивості бацил та лактобактерій, перспективних для створення комплексного пробіотика Код дисциплины диссертации: 03.00.07Штанько Таїсія Вікторівна2009
Біологічні властивості ентерококів як збудників запальних процесах сечовивідних шляхів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Яновська Валентина Володимирівна2009
Формування біоплівки моно- та бінарною культурою Thiobacillus thioparus і Stenotrophomonas maltophilia. Код дисциплины диссертации: 03.00.07Борецька Марія Олександрівна2008
1. Збудники інфекцій групи TORCH та їх асоціації при ркпродуктивних втратах. Код дисциплины диссертации: 03.00.07Боровик Альона Петрівна2008
Біосинтез антипаразитарних і фітостимулюючих речовин Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2179 Код дисциплины диссертации: 03.00.07Білявська Людмила Олексіївна2008
Мікробіологічне обґрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри Код дисциплины диссертации: 03.00.07Герасимів Ігор Михайлович2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины