Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Микробиология


Антимикробная активность композиционных препаратов и перспективы их применения Код дисциплины диссертации: 03.00.07Бурая Тамара Александровна1997
Исследование влияния антисигнатурных олигонуклеотидов и их аналогов на жизнедеятельность молликутов Код дисциплины диссертации: 03.00.07Егоров Олег Владимирович1997
Биология и систематика подвижных энтерококков Код дисциплины диссертации: 03.00.07Еремина Алла Кузьминична1997
Таксономическое исследование некоторых промышленно важных видов дрожжей рода Candida Berkhout Код дисциплины диссертации: 03.00.07Игнатова Елена Андреевна1997
Безклітинна система білкового синтезу як модель для вивчення трансляції у молікутів і відбору специфічних інгібіторів їх життєдіяльності Код дисциплины диссертации: 03.00.07Коробкова Катерина Серіївна1997
Нова тест- система для серологічної експрес- діагностики активного туберкульозу легень на основі реакції аглютинації латексу Код дисциплины диссертации: 03.00.07Лонич Лариса Іллівна1997
Азотфиксирующие микроорганизмы ризосферы гречихи и их влияние на продуктивность растений Код дисциплины диссертации: 03.00.07Лохова Валентина Ивановна1997
Етіологічна діагностика післятравматичної кістково- гнійної інфекції та експериментальна розробка специфічних імунотерапевтичних препаратів при нагноєннях, обумовлених бактеріями роду Proteus Код дисциплины диссертации: 03.00.07Лютко Ольга Борисівна1997
Разработка приемов и создание микробиологических препаратов улучшения фосфатного питания и повышения продуктивности сахарной свеклы Код дисциплины диссертации: 03.00.07Токмакова Любовь Николаевна1997
Лектини молікутів: одержання, властивості та їх можливі функції Код дисциплины диссертации: 03.00.07Токовенко Ірина Петрівна1997
Исследование ростстимулирующих свойств лизоэнзимного препарата Streptomyces recifensis variant lyticus Код дисциплины диссертации: 03.00.07Черногор Наталья Павловна1997
Влияние оксидазного метаболизма на антагонизм аэрококков Код дисциплины диссертации: 03.00.07Юргель Лариса Георгиевна1997
Контаминация пневмококком слизистой оболочки верхних дыхательных путей у детей дошкольного возраста Код дисциплины диссертации: 03.00.07Абдо Саид Саад1996
Утворення етилового спирту лактозозасвоючими дріжджами та його роль в регуляції синтезу ферментів обміну вуглеводів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Гнатуш Світлана Олексіївна1996
Биологические особенности морских цитофагоподобных бактерий Код дисциплины диссертации: 03.00.07Елинская Наталья Алексеевна1996
Використання засобів спрямованого транспортування антибіотиків (ліпосом і внутришньотканинного діадинамофорезу) та нітазолу при гнійно- септичній інфекції (експериментальне дослідження) Код дисциплины диссертации: 03.00.07Коваленко Наталія Іллівна1996
Эндофитный штамм Bacillus subtilis 26Д - основа микробиологического средства защиты растений Код дисциплины диссертации: 03.00.07Козачко Ирина Александровна1996
Картування хромосом Streptomyces antibioticus - продуцента олеандроміцину за допомогою злиття протопластів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Лук'янчук Віталій Владиславович1996
Особенности биологии молочнокислых бактерий пищеварительного тракта телят Код дисциплины диссертации: 03.00.07Немировская Людмила Николаевна1996
Противомикробная активность новых гетероциклических хинолиновых соединений Код дисциплины диссертации: 03.00.07Сехам Хасан Ахмед Хатер1996
Микрофлора уретры при трихомонадных уретритах Код дисциплины диссертации: 03.00.07Тарек Мохаммад Аль- Санори1996
Мікрофлора канального сома та її зміни при патологічних процесах за умов його вирощування в тепловодних рибних господарствах Код дисциплины диссертации: 03.00.07Вовк Надія Іллівна1995
Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди в нормі та при патології Код дисциплины диссертации: 03.00.07Климнюк Сергій Іванович1995
Функціональна роль полісахаридів Rhizobium leguminosarum bv. viciae в бобово- ризобіальному симбіозі Код дисциплины диссертации: 03.00.07Косенко Лариса Вікторівна1995
Принципы иммунодиагностики лептоспироза и разработка иммунодиагностических и иммунопрофилактического препаратов Код дисциплины диссертации: 03.00.07Мельницкая Елена Васильевна1995
Бактеріальна деструкція катіонних поверхнево-активних речовин при анаеробній очистці стічних вод Код дисциплины диссертации: 03.00.07Патраучан Маріанна Аркадіївна1995
Позахромосомна спадковість Streptomyces globisporus 1912 Код дисциплины диссертации: 03.00.07Поліщук Людмила Василівна1995
Мікобактеріози: бактеріологія, імунодіагностика та терапія (експериментальне дослідження) Код дисциплины диссертации: 03.00.07Сибірна Рома Іллінічна1995
Стан та мінливість мікробних ценозів морських екосистем Код дисциплины диссертации: 03.00.07Іваниця Володимир Олексійович1995
Консервирующий комплекс вспомогательных веществ для нестерильных детских лекарственных форм Код дисциплины диссертации: 03.00.07Кобзарь Анна Ивановна1994

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины