Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Микробиология


Наукове обгрунтування біологічної мобілізації фосфору в агроекосистемах південного Степу України Код дисциплины диссертации: 03.00.07Чайковська Людмила Олександрівна2004
Порівняльне дослідження антимікробної активності і властивостей нових антисептичних препаратів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Шевчук Наталя Миколаївна2004
Удосконалення системи мікробіологічного моніторингу за внутрішньолікарняними інфекціями у новонароджених Код дисциплины диссертации: 03.00.07Авдєєва Лілія Василівна2003
Лектинсинтезуюча здатність дріжджів, ізольованих з різних природних джерел Код дисциплины диссертации: 03.00.07Бабіч Тетяна Вікторівна2003
Мікробіоценоз шкіри стопи у хворих на цукровий діабет та його корекція А- бактерином Код дисциплины диссертации: 03.00.07Бойчак Олександр Володимирович2003
Mікробіоценоз шкіри стопи у хворих на цукровий діабет та його корекція А-бактерином Код дисциплины диссертации: 03.00.07Бойчак Олександр Володимирович2003
Альфа-N-ацетилгалактозамінідаза та альфа-галактозидаза Aspergillus niger 185ш Код дисциплины диссертации: 03.00.07Борзова Наталія Вікторівна2003
Альфа-N-ацетилгалактозамінід- аза та альфа-галактозидаза Aspergillus niger 185ш Код дисциплины диссертации: 03.00.07Борзова Наталія Вікторівна2003
Мікробіологічне обгрунтування сумісного використання антибіотиків з антисептиками групи четвертинного амонію Код дисциплины диссертации: 03.00.07Дідик Віталій Степанович2003
Особливості формування мікробоценозів ризосфери рослин Українського степового природного заповідника Код дисциплины диссертации: 03.00.07Елланська Наталія Едуардівна2003
Екологічна характеристика мікроміцетів, що виявили ознаку позитивного радіотропізму Код дисциплины диссертации: 03.00.07Карпенко Юлія Вікторівна2003
Синтез мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Коваленко Марина Олексіївна2003
Протимікробна активність і фармакологічні ефекти четвертинних солей акридину та фенантридину Код дисциплины диссертации: 03.00.07Крестецька Світлана Леонідівна2003
Трансформація протопластів Streptomyces globisporus 1912 за допомогою векторів, сконструйованих на основі ендогенної плазміди Код дисциплины диссертации: 03.00.07Мацелюх Андрій Богданович2003
Таксономія та антибіотична активність alteromonas-подібних бактерій Чорного моря Код дисциплины диссертации: 03.00.07Онищенко Ольга Михайлівна2003
Выделение и изучение экстремофильных форм микроорганизмов с участков с термальными и геохимическими аномалиями на территории Армении Код дисциплины диссертации: 03.00.07Паносян Овик Арутюнович2003
Экология, биологические особенности фототрофных бактерий Армении и перспективы их использования Код дисциплины диссертации: 03.00.07Паронян Аракси Хачатуровна2003
Склад бактерій в 10-км зоні ЧАЕС і їх стійкість до гама-випромінювання та інших стресових факторів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Рокитко Павло Васильович2003
Дослідження структурно-функціональної організації плазміди pSM1 та створення вектора для ціанобактерії Plektonema boryanum Код дисциплины диссертации: 03.00.07Самойленко Вадим Анатолійович2003
Частота виділення і чутливість збудників мікробактеріозів та опортуністичних інфекцій органів дихання до відомих і новосинтезованих препаратів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Сибірний Андрій Володимирович2003
Взаємозв'язки у регуляції біосинтезу рибофлавіну та асиміляції заліза у флавіногенних дріжджів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Федорович Дарія Василівна2003
Мікробіологічне обгрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з антибіотиками Код дисциплины диссертации: 03.00.07Філімонова Наталія Ігорівна2003
Мікробіологічне обґрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з антибіотиками Код дисциплины диссертации: 03.00.07Філімонова Наталія Ігорівна2003
Хемотаксисні властивості Bradyrhizobium japonicum Код дисциплины диссертации: 03.00.07Чуйко Неля Віталіївна2003
Колагеназа і кератиназа стрептоміцетів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Іванко Олена Вікторівна2003
Мікробіоценоз шкіри стопи у хворих на цукровий діабет та його корекція А- бактерином Код дисциплины диссертации: 03.00.07Бойчак Олександр Володимирович2002
Залежність біологічної активності ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) від їх складу та структури Код дисциплины диссертации: 03.00.07Вінарська Наталія Вікторівна2002
Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний субстрат синьогнійної палички Код дисциплины диссертации: 03.00.07Гейдеріх Ольга Григорівна2002
Изменчивость продуцента литических ферментов Streptomyces recifensis var. lyticus и его селекция Код дисциплины диссертации: 03.00.07Жерносекова Ирина Владимировна2002
Мінливість продуцента літичних ферментів Streptomyces recifensis var. lyticus та його селекція Код дисциплины диссертации: 03.00.07Жерносєкова Ірина Володимирівна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины