Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Микробиология


Стійкість мікробних угруповань грунту до генотоксичного впливу деяких пестицидів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Ямборко Надія Анатоліївна2005
Экология и биосинтетические особенности галофильных спорообразующих бактерий Код дисциплины диссертации: 03.00.07Адамян Мариам Орджоникидзевна2004
Взаємодія сульфатредукуючих бактерій з металом у біоплівці Код дисциплины диссертации: 03.00.07Асауленко Лариса Григорівна2004
Біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх вплив на формування бобово-ризобіального симбіозу у рослин сої Код дисциплины диссертации: 03.00.07Булавенко Людмила Валеріївна2004
Влияние соединений йода на биологические свойства микроорганизмов, продуцирующих водород пероксид Код дисциплины диссертации: 03.00.07Вальчук Сергей Иванович2004
Вплив з'єднань йоду на біологічні властивості мікроорганізмів, продукуючих водень пероксид Код дисциплины диссертации: 03.00.07Вальчук Сергій Іванович2004
Вплив сполук йоду на біологічні властивості мікроорганізмів, продукуючих водень пероксид Код дисциплины диссертации: 03.00.07Вальчук Сергій Іванович2004
Антимутагенна і протипухлинна активність Pseudomonas syringae pv. atrofaciens і Pseudomonas syringae pv. coronafaciens Код дисциплины диссертации: 03.00.07Ващенко Людмила Миколаївна2004
Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Войцеховський Валерій Григорович2004
Регуляція процесів формоутворення у ряду мікроміцетів в умовах глибинного культивування Код дисциплины диссертации: 03.00.07Громозова Олена Миколаївна2004
Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками Код дисциплины диссертации: 03.00.07Дубініна Наталія Владиславівна2004
Вплив біотичних та абіотичних факторів на персистенцію та біологічні властивості збудника дифтерії Код дисциплины диссертации: 03.00.07Ждамарова Лариса Анатоліївна2004
Дослідження бактерій роду Pseudomonas методами поліфазного таксономічного аналізу Код дисциплины диссертации: 03.00.07Коцофляк Ольга Іванівна2004
Дріжджі-сорбенти деяких іонів важких металів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Лозова Ольга Георгіївна2004
Комбинированное действие антимикробных средств и иммуномодуляторов при протейной инфекции (экспериментальное исследование) Код дисциплины диссертации: 03.00.07Мишина Марина Митрофановна2004
Комбінована дія протимікробних засобів і імуномодуляторів при протейній інфекції (експериментальне дослідження) Код дисциплины диссертации: 03.00.07Мішина Марина Митрофанівна2004
Комбінована дія протимікробних засобів і імуномодуляторів при протейній інфекції (експериментальне дослідження). Код дисциплины диссертации: 03.00.07Мішина Марина Мітрофанівна2004
Микробиологическая характеристика легионелл, циркулирующих на территории Украины, и некоторые подходы к решению проблемы легионеллеза Код дисциплины диссертации: 03.00.07Пушкина Валентина Александровна2004
Мікробіологічна характеристика легіонел, які циркулюють на території України, та деякі підходи щодо вирішення проблеми легіонельозу Код дисциплины диссертации: 03.00.07Пушкіна Валентина Олександрівна2004
Обгрунтування мікробіологічних критеріїв важкості перебігу поєднаної травми опорно-рухової системи і головного мозку Код дисциплины диссертации: 03.00.07Піддубна Олена Миколаївна2004
Антифунгальні властивості цербідену Код дисциплины диссертации: 03.00.07Рибальченко Наталія Павлівна2004
Регуляція гомеостазу мікротілець дріжджів роду Сandida Код дисциплины диссертации: 03.00.07Русин Ірина Богданівна2004
Частота виділення і чутливість збудників мікобактеріозів та опортуністичних інфекцій органів дихання до відомих і новосинтезованих препаратів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Сибірний Андрій Володимирович2004
Роль мікроорганізмів техногенно забруднених грунтів в біопошкодженні сталі Код дисциплины диссертации: 03.00.07Смикун Наталія Василівна2004
Физиолого-биохимические особенности стимулирования некоторых штаммов микромицетов продуцентов липолитических ферментов Код дисциплины диссертации: 03.00.07Сырбу Тамара2004
Удосконалення молекулярно-генетичних методів внутрішньовидового епідеміологічного типування клінічно-значущих мікроорганізмів різних таксономічних груп Код дисциплины диссертации: 03.00.07Тимченко Олена Миколаївна2004
Протимікробна активність, токсичність і фармакологічна дія гетероциклічних сполук, що вміщують фрагменти металоценів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Толстанов Олександр Костянтинович2004
Механизмы реализации иммуносупрессивных свойств условно-патогенных бактерий - этиологических агентов гнойно-воспалительных заболеваний Код дисциплины диссертации: 03.00.07Флегонтова Вероника Валентиновна2004
Механізми реалізації імуносупресивних властивостей умовно-патогенних бактерій - етіологічних агентів гнійно-запальних захворювань Код дисциплины диссертации: 03.00.07Флегонтова Вероніка Валентинівна2004
Наукове обґрунтування біологічної мобілізації фосфору в агроекосистемах південного Степу України. Код дисциплины диссертации: 03.00.07Чайковская Людмила Александровна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины