Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Микробиология


Функціонування симбіотичної системи люпин - Bradyrhizobium sp. (Lupinus) залежно від впливу грунтових грибів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Горбань Віра Петрівна2008
Біологічні властивості бактерій - деструкторів вуглеводнів нафти Код дисциплины диссертации: 03.00.07Думанська Тетяна Улянівна2008
Використання нового біологічного препарату комплексної дії біограну як засобу оптимізації продукційного процесу рослин картоплі Код дисциплины диссертации: 03.00.07Дімова Світлана Борисівна2008
Мутація rib1-86 як інструмент для виявлення генів, задіяних у регуляції біосинтезу рибофлавіну та гомеостазу заліза у дріжджів pichia guilliermondii. Код дисциплины диссертации: 03.00.07Капустяк Костянтин Євгенович2008
Порівняння ефективності застосування мікробіологічних методів діагностики туберкульозу різної локалізації Код дисциплины диссертации: 03.00.07Кондратюк Наталія Володимирівна2008
Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Кузьменко Андрій Євгенович2008
Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження Код дисциплины диссертации: 03.00.07Куцик Роман Володимирович2008
Одержання і властивості мутантів Streptomyces globisporus 1912 - продуцентів антибіотиків, каротиноїдів та флавоноїдів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Лутченко Віталій Анатолійович2008
Сучасні аспекти терапії експериментальної ентерококової інфекції Код дисциплины диссертации: 03.00.07Мозгова Юлія Анатоліївна2008
ГМікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином. Код дисциплины диссертации: 03.00.07П’ятковський Тарас Іванович2008
Морфо-фізіологічні властивості бактерій родів Chromatium і Thiocystis, виділених з водойм збагачених сірководнем Код дисциплины диссертации: 03.00.07Павлова Юлія Олександрівна2008
Біологічні властивості та медичне значення ентеробактерій видів Rahnella aquatilis, Pragia fontium, Budvicia aquatica. Код дисциплины диссертации: 03.00.07Похил Сергій Іванович2008
Характеристика антифунгальної активності синтетичних порфіринів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Русакова Марія Юріївна2008
Мікроорганізми ризосфери пшениці озимої за біооргано-мінеральної системи удобрення Код дисциплины диссертации: 03.00.07Чайковська Вікторія Вікторівна2008
Ліпополісахариди Pragia fontium: хімічна характеристика та біологічна активність Код дисциплины диссертации: 03.00.07Шубчинський Володимир Володимирович2008
Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини в біопаливо Код дисциплины диссертации: 03.00.07Ястремська Лариса Сергіївна2008
Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних залоз Код дисциплины диссертации: 03.00.07Большакова Галина Михайлівна2007
Возбудители инфекций группы TORCH и их ассоциации при репродуктивных потерях Код дисциплины диссертации: 03.00.07Боровик Алена Петровна2007
Ліпополіцукриди та позаклітинні глікополімери Ralstonia solanacearum: склад, структура і біологічна активність Код дисциплины диссертации: 03.00.07Броварська Оксана Степанівна2007
Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри Код дисциплины диссертации: 03.00.07Герасимів Ігор Михайлович2007
Формування та функціонування симбіозу Mesorhizobium ciceri - Cicer arietinum в агроценозах південного Степу України Код дисциплины диссертации: 03.00.07Дідович Світлана Віталіївна2007
Бактеріоциногенні і пробіотичні властивості лактобацил Код дисциплины диссертации: 03.00.07Дімова Марія Іванівна2007
Штам-продуцент антистафілококового антибіотика батуміну і його біосинтетична активність Код дисциплины диссертации: 03.00.07Клочко Віталій Вікторович2007
Оптимізація функціонування симбіотичної системи Rhizobium - Trifolium поліфункціональним комплексом мікроорганізмів Код дисциплины диссертации: 03.00.07Коваленко Тетяна Мефодіївна2007
Взаємодія регуляторних генів біосинтезу рибофлавіну і конструювання штамів- надсинтетиків цього вітаміну у дріжджів Pichia guilliermondii Код дисциплины диссертации: 03.00.07Куцяба Василь Іванович2007
Антимікробні, біологічні властивості препаратів, що містять чотирьохвалентний азот, хіноліній і ментол Код дисциплины диссертации: 03.00.07Липко Павло Михайлович2007
Мікробіологічне обгрунтування принципу створення комплексних антимікробних препаратів з упереджувальними властивостями щодо формування антибіотикорезистентності Код дисциплины диссертации: 03.00.07Остапенко Вікторія Миколаївна2007
Мікробіологічне обґрунтування принципу створення комплексних антимікробних препаратів з упереджувальними властивостями щодо формування антибіотико-резистентності Код дисциплины диссертации: 03.00.07Остапенко Вікторія Миколаївна2007
Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептиків четвертинного амонію в медицині Код дисциплины диссертации: 03.00.07Палій Віктор Гордійович2007
Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри Код дисциплины диссертации: 03.00.07Покришко Олена Володимирівна2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины