Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Ботаника


Рослинність природного заповідника "Медобори" Код дисциплины диссертации: 03.00.05Онищенко Віктор Алімович2000
Ейдологічні, популяційні і ценотичні основи фітосозології (на прикладі флори Південного Сходу України) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Остапко Володимир Михайлович2000
Флора, рослинність та популяції модельних видів Старогутського лісового масиву (Сумська область) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Панченко Сергій Михайлович2000
Біоморфологія видів роду Corydalis DC. Закарпаття Код дисциплины диссертации: 03.00.05Пекар Ярославна Петрівна2000
Фіторізноманітність Лівобережного Придніпров'я Код дисциплины диссертации: 03.00.05Смоляр Олена Миколаївна2000
Биологические особенности видов семейства Hydrangeaceae Dum. в связи с интродукцией в Правобережной Лесостепи Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.05Счепицкая Татьяна Степановна2000
Біологічні особливості видів родини Hydrangeaceae Dum. в зв'язку з інтродукцією у Правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Счепіцька Тетяна Степанівна2000
Адаптивна мінливість сосни кримської (Pinus pallasiana D.Don) в насадженнях Кривбасу Код дисциплины диссертации: 03.00.05Терлига Наталія Святославівна2000
Флороценотичні комплекси Нижньодніпровських арен в умовах антропогенного впливу Код дисциплины диссертации: 03.00.05Тимошенко Павло Андрійович2000
Ефемероїдні геофіти Східної Словаччини Код дисциплины диссертации: 03.00.05Туленко Марія Іванівна2000
Структурнопорівняльна оцінка диференціації ценофлор Київського плато Код дисциплины диссертации: 03.00.05Фіцайло Тетяна Василівна2000
Структурно-порівняльна оцінка диференціації ценофлор Київського плато Код дисциплины диссертации: 03.00.05Фіцайло Тетяна Василівна2000
Биология интродуцированных цветочно- декоративных однолетних растений разных систематических групп в условиях загрязнения окружающей среды хромом Код дисциплины диссертации: 03.00.05Яковлева Светлана Олеговна2000
Біологія інтродукованих квітково-декоративних однорічних рослин різних систематичних груп в умовах забруднення оточуючого середовища хромом Код дисциплины диссертации: 03.00.05Яковлєва Світлана Олегівна2000
Диференціація рослинного покриву степів південної частини Лівобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Бабко Ірина Андріївна1999
Мiрмекохорiя в широколистяному лiсi (адаптацiї,механiзми,селекти- внi переваги) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Горб Олена Володимирiвна1999
Мірмекохорія в широколистяному лісі (адаптації, механізми, селективні переваги) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Горб Олена Володимирівна1999
Адвентивна флора залiзниць Луганської областi (загальний аналiз та проблеми натуралiзацiї) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Дрель Вiктор Федорович1999
Еколого-бiологiчнi особливостi iнтродукованих квiтниково-декоративних рослин в умовах промислових пiдприємств Донбасу Код дисциплины диссертации: 03.00.05Зурнаджи Тетяна Георгiївна1999
Диференціація рослинності нижньої частини межиріччя Десна- Сейм, її флористична та созологічна цінність Код дисциплины диссертации: 03.00.05Карпенко Юрій Олександрович1999
Аккумуляционно- денудационные процессы как фактор ценозообразования (на примере некоторых растительных сообществ Крыма) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Корженевская Юлия Владиславовна1999
Акумуляційно-денудаційні процеси як фактор ценозоутворювання (на прикладі деяких рослинних угруповань Криму) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Корженевська Юлія Владиславівна1999
Культивована дендрофлора Волині та перспективи її використання Код дисциплины диссертации: 03.00.05Коцун Лариса Олександрівна1999
Синантропна рослиннiсть територiї Великої Ялти Код дисциплины диссертации: 03.00.05Левон Олександр Федорович1999
Рослинність, флористичні та созологічні особливості межиріччя Десна- Остер Код дисциплины диссертации: 03.00.05Лукаш Олександр Васильович1999
Біологічні особливості північноамериканських шпилькових у зв'язку з їх культурою в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Маринич Ігор Степанович1999
Бiологiчнi особливостi пiвнiчноамериканських шпилькових у зв"язку з їх культурою в Лiсостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Маринич Ігор Степанович1999
Урбанофлора Херсона Код дисциплины диссертации: 03.00.05Мойсієнко Іван Іванович1999
Эйдологические, популяционные и ценотические основы фитосозологии (на примере флоры юго- востока Украины) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Остапко Владимир Михайлович1999
Рід Medicago L. (Fabaceae) у флорі України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Пидюра Олександр Іванович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины