Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Ботаника


Діатомові водорості бентосу Чорного моря та суміжних водойм (морфологія, систематика, екологія, біогеографія) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гусляков Микола Омелянович2003
Біоекологічні особливості видів роду сосна (Pinus L.) в урбанізованому середовищі Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Драган Ніна Вікторівна2003
Анализ флоры гидроморфных местообитаний Тобыл-Есильского флористического округа Код дисциплины диссертации: 03.00.05Есеналинов Таир Амангалиевич2003
Структура популяцій основних домінантів трав'яно-чагарничкового ярусу в лісових масивах Деснянсько-Старогутського національного природного парку Код дисциплины диссертации: 03.00.05Коваленко Ігор Миколайович2003
Рід Scilla L. у флорі Українських Карпат (систематика, еколого- географічні, біологічні та популяційні особливості) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Колесник Анжела Володимирівна2003
Рослинність долини річки Рось: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.05Куземко Анна Аркадіївна2003
География рода Cousinia Cass. во флоре хребта Сырдарьинского Каратау Код дисциплины диссертации: 03.00.05Курмантаева Альфия Араловна2003
Флора і рослинність Добровеличківсько-Олександрівського геоботанічного округу та їх созологічне значення Код дисциплины диссертации: 03.00.05Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна2003
Систематика, фітогеографія та генезис родини Chenopodiaceae Vent. Код дисциплины диссертации: 03.00.05Мосякін Сергій Леонідович2003
Тератоморфы растений в условиях антропогенно трансформированной среды на юго-востоке Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.05Назаренко Анна Сергеевна2003
Биологические особенности и хозяйственно-ценные признаки dracocephalum moldavika L. в условиях нижнего Приднепровья Херсонской области Код дисциплины диссертации: 03.00.05Овечко Сергей Викторович2003
Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки Dracocephalum moldavika L. в умовах Нижнього Придніпров'я Херсонської області Код дисциплины диссертации: 03.00.05Овечко Сергій Вікторович2003
Флора Північного Присивашшя Код дисциплины диссертации: 03.00.05Павлов Валентин Володимирович2003
Бриофлора вулканического массива Араилер (Республика Армения) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Погосян Астхик Викторовна2003
Рід Cypripedium L. (Orchidaceae Juss.) в Україні (систематика, хорологія, фітоценологія та охорона його видів ex situ та in situ) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Решетюк Олеся Володимирівна2003
Біологія та особливості культури рододендронів (Rhododendron L.) на Західному Поділлі Код дисциплины диссертации: 03.00.05Тимчишин Галина Василівна2003
Camellia japonica L. (Theaceae D.Don): морфологія, біологія розвитку та технологія культивування в умовах оранжерейної культури Код дисциплины диссертации: 03.00.05Харченко Ігор Іванович2003
Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення Код дисциплины диссертации: 03.00.05Черняк Володимир Максимович2003
Синтаксономия и антропогенная динамика растительности устьевой области Днепра Код дисциплины диссертации: 03.00.05Чинкина Тамара Борисовна2003
Синтаксономія і антропогенна динаміка рослинності гирлової області Дніпра Код дисциплины диссертации: 03.00.05Чинкіна Тамара Борисівна2003
Рослинність східної частини Малого Полісся Код дисциплины диссертации: 03.00.05Юглічек Лілія Степанівна2003
Біологічні особливості інтродукованих таволг (Spiraea L.) і перспективи використання в Лісостепу та Поліссі України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Бонюк Зінаїда Григорівна2002
Біологічні осбливості інтродукованих таволг (Spiraea L.) і перспективи використання в Лісостепу та Поліссі України. Код дисциплины диссертации: 03.00.05Бонюк Зінаїда Григорівна2002
Флористичне та фітоценотичне різноманіття північно-східної частини Лісостепу України (Сумський геоботанічний округ) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гончаренко Ігор Вікторович2002
Диатомовые водоросли бентоса Черного моря и сопредельных водоемов (морфология, систематика, экология, биогеография) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гусляков Николай Емельянович2002
Структура основних типів рослинних угруповань західних районів Криворізького залізорудного басейну, стан та прогноз розвитку Код дисциплины диссертации: 03.00.05Дерполюк Світлана Віталіївна2002
Регенераційна здатність та стеблове живцювання інтродукованих деревних листяних рослин на південному сході України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Довбиш Ніна Федорівна2002
Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша Код дисциплины диссертации: 03.00.05Коломійчук Віталій Петрович2002
Рід Corylus L. в Україні. Біологія, інтродукція, поширення та господарське використання Код дисциплины диссертации: 03.00.05Косенко Іван Семенович2002
Онтогенез и биоморфологические особенности Ocimum basilicum L. при интродукции в Донбассе Код дисциплины диссертации: 03.00.05Кустова Ольга Константиновна2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины