Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Ботаника


Флора Луганської області (сучасний стан, структурно-порівняльний аналіз та охорона) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Конопля Ольга Миколаївна2004
Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охорони) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Корінько Олена Миколаївна2004
Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотичні особливості, наукові основи охорони) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Корінько Олена Миколаївна2004
Ріст та формування генеративних органів Quercus robur L. в умовах Правобережного Лісостепу України внаслідок стимулювання репродуктивного процесу Код дисциплины диссертации: 03.00.05Красноштан Ігор Васильович2004
Морфобіологічні особливості однорічних видів роду Trifolium L. в зв'язку з введенням у культуру в центральній частині Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Криклива Світлана Дмитрівна2004
Ембріологія видів триби Potentilleae (Rosaceae) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Крч Христина Людвигівна2004
Морской фитобентос Крымского побережья Код дисциплины диссертации: 03.00.05Маслов Иван Игоревич2004
Морський фітобентос Кримського узбережжя Код дисциплины диссертации: 03.00.05Маслов Іван Ігорович2004
Тератоморфи рослин в умовах антропогенно трансформованого середовища на південному сході України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Назаренко Ганна Сергіївна2004
Интродукция декоративных дикорастущих луковичных геофитов в Донбассе Код дисциплины диссертации: 03.00.05Павлова Марина Александровна2004
Інтродукція декоративних дикорослих цибулинних геофітів у Донбас Код дисциплины диссертации: 03.00.05Павлова Марина Олександрівна2004
Биологические особенности и сравнительная оценка действующих веществ видов рода Pastinaca L. Код дисциплины диссертации: 03.00.05Паламарчук Елена Павловна2004
Біологічні особливості та порівняльна оцінка діючих речовин видів роду Pastinaca L. Код дисциплины диссертации: 03.00.05Паламарчук Олена Павлівна2004
Флора і рослинність кам'янистих відслонень Гірського Криму Код дисциплины диссертации: 03.00.05Рифф Любов Едуардівна2004
Біоекологічні особливості північноамериканських видів глоду (Crataegus L.) у зв'язку з їх використанням в озелененні в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Рубіс Вікторія Леонідівна2004
Біохімічні основи філогенетичних зв'язків у підродині Prunoideae Focke Код дисциплины диссертации: 03.00.05Ріхтер Олександр Олександрович2004
Біологічні особливості представників родини Myrtaceae R.Br., інтродукованих на Південний берег Криму Код дисциплины диссертации: 03.00.05Ситнік Світлана Анатоліївна2004
Trifolium ambiguum Bieb.(Fabaceae): біоморфологічні та екологічні особливості, інтродукція в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Солоненко Валерій Іванович2004
Порівняльна морфологія та організація провідної системи квітки миртових (Myrtaceae Juss.) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Степанова Анастасія Валеріївна2004
Биологические особенности представителей семейства Myrtaceae R.Br., интродуцированных на Южный берег Крыма Код дисциплины диссертации: 03.00.05Сытник Светлана Анатольевна2004
Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав'янистої рослинності Західного Лісостепу (Україна) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Абдулоєва Оксана Сафараліївна2003
Біолого-екологічна характеристика та питання охорони Fritillaria meleagris L. (Liliaceae Juss.) на Притисянській низовині Код дисциплины диссертации: 03.00.05Андрик Єва Йожефівна2003
Біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) та перспективи їх використання в Україні Код дисциплины диссертации: 03.00.05Березкіна Валентина Іванівна2003
Порівняльна морфологія квітки видів роду Anemone L. (Ranunculaceae Juss.) у зв'язку з систематикою Код дисциплины диссертации: 03.00.05Булах Олена Вікторівна2003
Антропічна трансформація видового складу флори осушених територій у зв'язку з процесами її синантропізації Код дисциплины диссертации: 03.00.05Володимирець Віталій Олександрович2003
Рід Eria Lindlеу (Orchidaceae Juss.) у флорі В"єтнаму: морфологічна еволюція і таксономія Код дисциплины диссертации: 03.00.05Ву Лонг Нгок2003
Cerasus avium (L.) Moench в Українських Карпатах: морфолого-біологічні особливості та поширення Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гамор Андрій Федорович2003
Культивована дендрофлора покритонасінних Передкарпаття та перспективи її використання Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гнєзділова Вікторія Ігорівна2003
Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гончаренко Віталій Іванович2003
Біологічні основи інтродукції видів роду Platanus L. в Правобережному Лісостепу України та перспективи використання в культурі Код дисциплины диссертации: 03.00.05Грабовий Володимир Миколайович2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины