Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Ботаника


Cyanophyta морской каменистой супралиторали Крыма Код дисциплины диссертации: 03.00.05Садогурская Светлана Александровна2005
Cyanophyta морської кам'янистої супраліторалі Криму Код дисциплины диссертации: 03.00.05Садогурська Світлана Олександрівна2005
Взаимодействия между растениями в сообществах галофитной растительности Крыма: аллелопатический аспект Код дисциплины диссертации: 03.00.05Симагина Наталья Олеговна2005
Біологічні особливості видів родини Taxodiaceae F.W.Neger у зв'язку з інтродукцією в Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Слюсар Станіслав Ігорович2005
Взаємодії між рослинами в угрупованнях галофітної рослинності Криму: алелопатичний аспект Код дисциплины диссертации: 03.00.05Сімагіна Наталя Олегівна2005
Флоры техногенных экотопов и их развитие (на примере юго-востока Украины) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Тохтарь Валерий Константинович2005
Флори техногенних екотопів та їх розвиток (на прикладі південного сходу України) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Тохтарь Валерій Костянтинович2005
Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспекти Код дисциплины диссертации: 03.00.05Устименко Павло Митрофанович2005
Біологічні особливості тропічних і субтропічних рослин в умовах інтер'єрів різного типу Код дисциплины диссертации: 03.00.05Харитонова Ірина Прокопівна2005
Паліноморфологія представників родини Chenopodiaceae Vent. (для цілей систематики й спорово-пилкового аналізу) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Цимбалюк Зоя Миколаївна2005
Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м.Києва та його охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.05Цуканова Ганна Олександрівна2005
Структура ценопопуляцій степових видів на південному сході України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Ібатуліна Юлія Валеріївна2005
Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Правобережного степного Приднепровья Код дисциплины диссертации: 03.00.05Бараева Татьяна Эдуардовна2004
Ресурси дикоростучих лікарських рослин Правобережного степового Придніпров'я Код дисциплины диссертации: 03.00.05Бараєва Тетяна Едуардівна2004
Морфобіологічні особливості інтродукованих сортів астильби (Astilbe Buch. - Ham. ex D. Don) в умовах Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Буйдін Юрій Валерійович2004
Маслинка багатоквіткова (Elaeagnus multiflora Thunb.) в Лісостепу України (ріст, розвиток, розмноження) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Васюк Євген Анатолійович2004
Цитологические исследования видов и гибридов мяты в связи с задачами селекции на высокую масличность Код дисциплины диссертации: 03.00.05Вишневский Станислав Олегович2004
Цитологічні дослідження видів та гібридів м'яти в зв'язку з завданнями селекції на високу олійність Код дисциплины диссертации: 03.00.05Вишневський Станіслав Олегович2004
Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південної частині Східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Віннікова Ольга Іванівна2004
Ґрунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частні Східного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Віннікова Ольга Іванівна2004
Біолого-екологічні особливості Maclura pomifera (Rafin.) Schneid. при інтродукції в умовах Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Вітенко Володимир Анатолійович2004
Флористичне та ценотичне різноманіття регіонального ландшафтного парку "Кременчуцькі плавні" і його созологічне значення Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гальченко Надія Павлівна2004
Гідрофільна флора Придніпровської височини: структура, антропогенна трансформація, охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.05Голуб Надія Петрівна2004
Рослинність долини річки Хорол та її флористичні і созологічні особливості Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гомля Людмила Миколаївна2004
Біологічні особливості видів роду Viburum L. в зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Демченко Олена Олександрівна2004
Staphylea pinnata L. (клокичка периста) у Буковинському Передкарпатті і Прут-Дністровькому межиріччі Код дисциплины диссертации: 03.00.05Деревенко Тетяна Олександрівна2004
Водоросли водоемов Ирана Код дисциплины диссертации: 03.00.05Зареи Бехруз Дараки2004
Водорості водойм Ірану Код дисциплины диссертации: 03.00.05Зареї Даракі Бехруз2004
Флора Кам'янецького Придністров'я Код дисциплины диссертации: 03.00.05Ковтун Ірина Володимирівна2004
Біоекологічні особливості видів роду Cercis L. інтродукованих в правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Колдар Лариса Антонівна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины