Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Ботаника


Взаємодії між рослинами в угрупованнях галофітної рослинності Криму: алелопатичний аспект Код дисциплины диссертации: 03.00.05Сімагіні Наталя Олегівна2006
Природна флора судинних рослин Карпат, її особливості та генезис Код дисциплины диссертации: 03.00.05Тасєнкевич Лідія Олексіївна2006
Раритетний компонент флори Буковинського Прикарпаття, його аналіз та охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.05Токарюк Алла Іларіонівна2006
Родина Caryophyllaceae Juss. у флорі України: систематика, географія, історія розвитку Код дисциплины диссертации: 03.00.05Федорончук Микола Михайлович2006
Адвентивна флора м. Чернівців Код дисциплины диссертации: 03.00.05Хлистун Неоніла Ярославівна2006
Біологічні особливості видів роду Iris L. у зв'язку з інтродукцією в умови Правобережного Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Швець Тетяна Анатоліївна2006
Флора та популяції рідкісних видів Кремінського лісового масиву (Луганська область) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Шевченко Димтро Юрійович2006
Флора та популяції рідкісних видів Кремінського лісового масиву (Луганська область) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Шевченко Дмитро Юрійович2006
Рідкісні та зникаючі види флори Волинського Полісся (хорологія, еколого- ценотичні особливості, охорона) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Баранський Олександр Ростиславович2005
Популяції ценозоутворюючих видів злакових рослин на заплавних луках р.Сули в її верхній та середній течії (Сумська область) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Бондарєва Людмила Миколаївна2005
Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор'я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Войтюк Богдан Юрійович2005
Флора и растительность бассейна реки Азат, ее охрана и перспективы рационального использования Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гаспарян Армен Санасарович2005
Еколого-ценотична та ресурсна характеристика видів роду Thymus L. на території Лівобережного Лісостепу Код дисциплины диссертации: 03.00.05Глущенко Людмила Анатоліївна2005
Біологічні основи інтродукції витких деревних рослин у Правобережному Лісостепу України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Дойко Наталія Михайлівна2005
Влияние конкурентных взаимодействий между растениями на анатомо- морфологическое строение, рост и продуктивность некоторых эугалофитов Код дисциплины диссертации: 03.00.05Жалдак Светлана Николаевна2005
Вплив конкурентних взаємодій між рослинами на анатомо-морфологічну будову, ріст і продуктивність деяких еугалофітів Код дисциплины диссертации: 03.00.05Жалдак Світлана Миколаївна2005
Рід Paeonia L. природної флори України (біологія, кількісно-популяційний аналіз, охорона) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Журавель Наталія Михайлівна2005
Интродукция видов рода Echinacea Moench на юго-восток Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.05Журавель Татьяна Александровна2005
Інтродукція видів роду Echinacea Moench на південний схід України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Журавель Тетяна Олександрівна2005
Структура ценопопуляций степных видов на юго-востоке Украины Код дисциплины диссертации: 03.00.05Ибатулина Юлия Валериевна2005
Флора та рослинність Нижньодніпровських арен Код дисциплины диссертации: 03.00.05Карнатовська Маргарита Юріївна2005
Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.05Кириленко Наталя Анатоліївна2005
Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.05Кириленко Наталія Анатоліївна2005
Интродукция видов и сортов рода Hemerocallis L. (Hemerocallidaceae R.BR.) в Донбасс и перспективы их использования в декоративном садоводстве Код дисциплины диссертации: 03.00.05Крохмаль Ирина Игоревна2005
Інтродукція видів і сортів роду Hemerocallis L. (Hemerocallidaceae R.BR.) у Донбас та перспективи їх використання у декоративному садівництві Код дисциплины диссертации: 03.00.05Крохмаль Ірина Ігорівна2005
Биологические особенности шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.) в Предгорном Крыму Код дисциплины диссертации: 03.00.05Кутько Сергей Прохорович2005
Біологічні особливості шавлії лікарської (Salvia officinalis L.) у Передгірному Криму Код дисциплины диссертации: 03.00.05Кутько Сергій Прохорович2005
Фіторізноманіття та структура популяцій рудеральних рослин на урбанізованих територіях (на прикладі м.Суми) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Мельник Тетяна Іванівна2005
Інтродукція в Лісостеп України видів квітниково-декоративних рослин родини Scrophulariaceae Juss Код дисциплины диссертации: 03.00.05Прокопчук Валентина Мар'янівна2005
Эколого-фитоценотические особенности субальпийских высокотравий северной Армении Код дисциплины диссертации: 03.00.05Саакян Гаяне Робертовна2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины