Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Ботаника


Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах природи та культури. Код дисциплины диссертации: 03.00.05Дідух Микола Якович2008
ЕНОМЕН ФЛОРИСТИ-ЧЕСКОГО ЭНДЕМИЗМА И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В КРЫМУ Код дисциплины диссертации: 03.00.05ЕНА Андрей Васильевич2008
Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss. при інтродукції у захищений ґрунт Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та перспективи їх використання Код дисциплины диссертации: 03.00.05Коломієць Тетяна Василівна2008
Діатомові водорості озер Шацького національного природного парку Код дисциплины диссертации: 03.00.05Кривенда Анастасія Анатоліївна2008
Рідкісні степові ефемероїди Лівобережного Придніпров'я (стан популяцій та наукові основи охорони). Код дисциплины диссертации: 03.00.05Криворучко Тетяна Володимирівна2008
Флора Волинської височини, її антропічна трансформація та охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.05Кузьмішина Ірина Іванівна2008
Заплавна рослинність басейну верхів'я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона. Код дисциплины диссертации: 03.00.05Кузярін Олександр Тимофійович2008
Морфологія пагонових систем драцен (DRACAENA VAND. EX L. - DRACAENACEAE SALISB.) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Мальцов Ігор Юрійович2008
Ембріологія та особливості природного відновлення Adonis vernalis L. і Paeonia tenuifolia L. в Криму Код дисциплины диссертации: 03.00.05Марко Наталя Володимирівна2008
Кизил (Cornus mas L.) у природі і культурі Закарпаття (біологія, екологія, формове різноманіття) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Мельничук Отілія Андріївна2008
Дендрофлора міста Одеси (формування, сучасний стан, перспективи оптимізації) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Немерцалов Володимир Володимирович2008
Біологічні основи збереження раритетних видів рослин ex situ на південному сході України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Птиця Вікторія Вікторівна2008
Біоморфологічні особливості Lilium hybridum hort. при інтродукції на південний схід України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Пугачова Аліна Юріївна2008
Луки Північного лівобережного геоботанічного округу: флора, синтаксономія, охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.05Тертишний Анатолій Петрович2008
Морфолого-анатомічна будова листків та стебел псамофітів флори України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Футорна Оксана Андріївна2008
Дикорослі лікарські рослини Тернопільської області (еколого-ценотичні особливості, ресурси та раціональне використання) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Храбра Світлана Збігнівна2008
Будова антиподального комплексу представників роду Hordeum L. Код дисциплины диссертации: 03.00.05ШЕСТОПАЛ Оксана Леонідівна2008
Морфолого-анатомічні та біологічні особливості трансгеномних рослин родини Solanaceae Juss. Код дисциплины диссертации: 03.00.05Шевченко Валентина Григорівна2008
Природні кормові угіддя Лісостепу України: флора рослинність, динаміка, оптимізація. Код дисциплины диссертации: 03.00.05Якубенко Борис Євдокимович2008
Сучасний стан рослинного покриву м. Сімферополя Код дисциплины диссертации: 03.00.05Єпіхін Дмитро Васильович2008
Урбанофлора Кіровограда Код дисциплины диссертации: 03.00.05Аркушина Ганна Феліксівна2007
Рід Festuca L.(Poaceae) у флорі західних регіонів України Код дисциплины диссертации: 03.00.05Беднарська Ірина Олександрівна2007
Теоретические основы оптимизации интродукционного процесса Код дисциплины диссертации: 03.00.05Булах Петр Евгеньевич2007
Теоретичні основи оптимізації інтродукційного процесу. Код дисциплины диссертации: 03.00.05Булах Петро Євгенович2007
Рослини Бернської конвенції в Україні (поширення, екологія, ценологія та охорона) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Вініченко Тетяна Сергіївна2007
Лучні степи Київського плато: флора, рослинність, популяції рідкісних видів та охорона Код дисциплины диссертации: 03.00.05Гриценко Вікторія Володимирівна2007
Види роду Fritillaria L. (Liliaceae) в Україні (еколого-ценотичні особливості та охорона) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Діденко Інна Петрівна2007
Рід Juglans L. (Juglandaceae) в Україні (морфолого-біологічні та географічні особливості, систематичне положення та народногосподарське значення) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Жигалова Світлана Леонідівна2007
Популяційний аналіз бобових на заплавних луках річки Псел в умовах господарського користування Код дисциплины диссертации: 03.00.05Кирильчук Катерина Сергіївна2007
Інтродукція унабі (Zizyphus jujuba Mill.) в Лісостепу України (біоекологічні особливості, розмноження, вирощування) Код дисциплины диссертации: 03.00.05Красовський Володимир Васильович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины