Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биохимия


Антиоксидантний статус та вуглеводний обмін у відлученихпоросят за дії різного рівня цинку в раціоні Гормональний та антиоксидантний статус, показники обміну білків та ліпідів у поросят за дії хрому Код дисциплины диссертации: 03.00.04Cеньків Оксана Миколаївна2009
Механізми захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae від стресу під впливом слабких органічних кислот Код дисциплины диссертации: 03.00.04Абрат Олександра Богданівна2009
Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гайда Людмила Миколаївна2009
Порівняльна характеристика аденозинмонофосфатдезамінази з білих м'язів риб, толерантних до несприятливих умов існування Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гусак Віктор Васильович2009
Структурно-функціональний стан системи еритрону за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання. Код дисциплины диссертации: 03.00.04Дацюк Леонід Олексійович2009
Стан антиоксидантної системи і гуморального імунітету за токсичного ураження білих щурів етиловим спиртом на фоні тривалого введення солей свинцю і кадмію та їх корекція Код дисциплины диссертации: 03.00.04Демків Ірина Ярославівна2009
Молекулярні аспекти екзогенної регуляції метаболізму у клітинах мікроорганізмів-симбіонтів та тварини-господаря Код дисциплины диссертации: 03.00.04Калачнюк Лілія Григорівна2009
Вплив продуктів деградації фібрину на клітини лінії РС-12 Код дисциплины диссертации: 03.00.04Калашник Олена Миколаївна2009
Цитокіновий профіль і концентрація С-реактивного білку на різних стадіях канцерогенезу та при запаленні Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кармазіна Ірина Станіславівна2009
Характеристика цитоскелетного та мембранного нервовоспецифічних білків за умов експериментального діабету Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кириченко Світлана Василівна2009
Антиоксидантний захист у щурів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії біомаси каротиновмісних дріжджів Phaffia rhodozyma. Код дисциплины диссертации: 03.00.04Колісник Мар'яна Іванівна2009
Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції Код дисциплины диссертации: 03.00.04Коркач Юлія Петрівна2009
Вплив N-стеароїлетаноламіну на синтез оксиду азоту в нормі та за різних патологічних станів організму Код дисциплины диссертации: 03.00.04Косякова Галина Василівна2009
Структурно-метаболічна відповідь сполучної тканини на дію розтягуючого механічного навантаження Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кот Юрій Григорович2009
Роль Са2+-залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кравченко Ольга Олександрівна2009
Функціонування Na+,K+- та Ca2+-АТФаз колоректальної карциноми за пухлинної прогресії Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кудрявцева Алла Григоріївна2009
Імунний та антиоксидантний статус корів і телят за дії вітамінів А, D3, Е, селену та інтерферону. Код дисциплины диссертации: 03.00.04Лешовська Наталія Михайлівна2009
Участь антиоксидантних ферментів у модифікації відповіді дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітрозитивний стрес Код дисциплины диссертации: 03.00.04Лущак Олег Володимирович2009
Роль системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунку щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Максимович Ярослава Сергіївна2009
Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка Код дисциплины диссертации: 03.00.04Мандрик Сергій Ярославович2009
Стан азотистого обміну риб в умовах забруднення нітрозамінами і токсичними елементами Код дисциплины диссертации: 03.00.04Омельченко Світлана Олегівна2009
Біохімічні механізми протипухлинноїактивності вітаміну А Код дисциплины диссертации: 03.00.04Пасайлюк Марія Василівна2009
Роль іммобілізованих і мобільних буферних систем у світлозалежному зв'зуванні протонів тилакоїдними мембранами хлоропластів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Подорванов Володимир ВІкторович2009
Імунобіологічна реактивність і біохімічний профіль крові поросят, хворих на коліентеротоксемію та застосування гама-глобулінів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Рацький Маркіян Іванович2009
Особливості структурно-функціональних характеристик мембран еритроцитів та лімфоцитів при гіперепідермопоезі Код дисциплины диссертации: 03.00.04Семко Галина Олександрівна2009
Інтенсивність оксидативного стресу та склад вільних амінокислот крові при гальмуванні росту карциноми Герена сполуками ренію Код дисциплины диссертации: 03.00.04Скорик Олена Денисівна2009
Стан антиоксидантної ферментної системи крові чорноморських риб в умовах комплексного хронічного забруднення Код дисциплины диссертации: 03.00.04Скуратовська Катерина Миколаївна2009
Біохімічні особливості пріон-протеїну за норми та патології Код дисциплины диссертации: 03.00.04Стадник Віталій Віталійович2009
Стан антиоксидантної системи в організмі коропа за різного вмісту селену і сірки у воді та раціоні Код дисциплины диссертации: 03.00.04Станіславчук Ганна Вацлавівна2009
Кислотно-лужний стан та показники мінерального обміну в організмі вагітних щурів і плодів при отруєнні свинцем. Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ткаченко Тетяна Анатоліївна2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины