Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биохимия


Функціональна роль міоглобіну та карнозину в циклі оксиду азоту за умов гіпоксії Код дисциплины диссертации: 03.00.04Коробова Ольга Вячеславівна2004
Вплив стрептокінази на активаційну ланку системи фібринолізу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Краснобрижа Євгенія Миколаївна2004
Механизмы накопления эргостерина в клетках дрожжей Saccharomyces cerevisiae в зависимости от условий культивирования Код дисциплины диссертации: 03.00.04Леонова Ирина Сергеевна2004
Молекулярні механізми утворення фібрину та фібринолізу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Луговськой Едуард Віталійович2004
Роль іонів кальцію, калію, натрію і транспортних АТФаз у збереженні біологічної повноцінності сперматозоїдів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Максим'юк Ганна Василівна2004
Изменение состава фосфолипидов хроматина и интенсивности процессов свободнорадикального окисления в митохондриальной фракции печени и крови у белых крыс после ваготомии, соларэктомии Код дисциплины диссертации: 03.00.04Манукян Ашхен Леваевна2004
Изучение гликосфинглолипидов и сфингозина в печени и сердце белых крыс при аллоксановом диабете и при его лечении Код дисциплины диссертации: 03.00.04Мартиросян Егнар Ашотович2004
Молекулярні механізми дії вуглекислоти на розвиток та підтримання гіпобіотичного стану тварин Код дисциплины диссертации: 03.00.04Мельничук Сергій Дмитрович2004
Вплив амінокислотного та енергетичного живлення на інтенсивність обміну речовин та продуктивність поросят-сисунів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Микитин Юрій Васильович2004
Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж Код дисциплины диссертации: 03.00.04Мисик Анатолій Васильович2004
Особливості метаболізму вуглеводів змішаною мікробною популяцією сліпої кишки кролів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Мотько Наталія Романівна2004
Вплив етанолу на властивості Na+,K+-АТР-ази кори головного мозку щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Міщук Дар'я Олегівна2004
Порушення окисного гомеостазу у хворих на хронічний холецистит, які зазнали впливу факторів Чорнобильської аварії, та їх корекція Код дисциплины диссертации: 03.00.04Носач Олена Василівна2004
Антиоксидантная система эритроцитов и гемоксигеназная активность в сердце, сосудах и легких крыс в условиях развития гемолитической анемии Код дисциплины диссертации: 03.00.04Павиченко Ольга Владимировна2004
Антиоксидантна система еритроцитів та гемоксигеназна активність в серці, судинах і легенях щурів за умов розвитку гемолітичної анемії Код дисциплины диссертации: 03.00.04Павиченко Ольга Володимирівна2004
Мембранные аспекты поражения почек при ионизирующем облучении и механизмы коррекции под действием ВАС-195 Код дисциплины диссертации: 03.00.04Пепанян Армине Александровна2004
Активація систем зсідання крові та фібринолізу за розвитку солідних пухлин Код дисциплины диссертации: 03.00.04Петік Андрій Владиславович2004
Білок-білкові взаємодії при утворенні надмолекулярних структур фібринового згустку в системі зсідання крові Код дисциплины диссертации: 03.00.04Платонова Тетяна Миколаївна2004
Ідентифікація та характеристика сайтів зв'язування у гамаC-домені фібриногену з тромбоцитарними інтегринами Код дисциплины диссертации: 03.00.04Подольнікова Наталія Петрівна2004
Роль ацетальдегида в механизмах метаболической адаптации организма к алкогольной интоксикации Код дисциплины диссертации: 03.00.04Пронько Павел Сергеевич2004
Зміни активності процесів переокиснення ліпідів та стану антиоксидантної системи в еритроцитах і шляхи їх немедикаментозної корекції у хворих на хронічний обструктивний бронхіт Код дисциплины диссертации: 03.00.04Решетар Олександр Іванович2004
Механизмы комбинированной устойчивости к действию тяжелых металлов и высокой температуры Код дисциплины диссертации: 03.00.04Седова Кристина Владимировна2004
Роль мінеральних речовин у процесах вовноутворення Код дисциплины диссертации: 03.00.04Седіло Григорій Михайлович2004
Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Сибірна Наталія Олександрівна2004
Влияние хлоридов кобальта и ртути на перекисное окисление липидов, систему тиолов и активность глутатионзависимых антиоксидантных ферментов Код дисциплины диссертации: 03.00.04Соколик Виктория Васильевна2004
Вплив хлоридів кобальту і меркурію на пероксидне окислення ліпідів, систему тіолів та активність глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Соколік Вікторія Василівна2004
РНК-зв'язувальна активність білка оболонки вірусу мозаїки люцерни в тригібридній системі Saccharomyces cerevisiae Код дисциплины диссертации: 03.00.04Спиридонов Владислав Геннадійович2004
Метаболічна та продуктивна дія бікарбонату амонію при його використанні в годівлі телят Код дисциплины диссертации: 03.00.04Стецько Тарас Іванович2004
Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків Код дисциплины диссертации: 03.00.04Столяр Оксана Борисівна2004
Біохімічні механізми цитотоксичної та промітогенної дії активних форм кисню та оксиду азоту Код дисциплины диссертации: 03.00.04Сумбаєв Вадим В'ячеславович2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины