Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биохимия


Возрастные особенности витаминной и коферментной регуляции 2- оксоглутаратдегидрогеназного комплекса в печени и двенадцатиперстной кишке крыс Код дисциплины диссертации: 03.00.04Федорко Наталья Леонидовна2005
Активность ферментов утилизации эндогенных альдегидов в окислительно- восстановительных реакциях у крыс разного возраста при иммобилизации Код дисциплины диссертации: 03.00.04Фомина Елена Викторовна2005
Механізми участі трансформуючого фактора росту бета у відповіді ракових клітин на дію деяких протипухлинних препаратів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Філяк Оксана Степанівна2005
Механізми трансдукції сигналу в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці Код дисциплины диссертации: 03.00.04Чайка Віра Олександрівна2005
Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Чайковська Ганна Богданівна2005
Активность протеолитических ферментов в тканях тела матки женщин без новообразований и при онкозаболеваниях Код дисциплины диссертации: 03.00.04Чернадчук Снежана Сергеевна2005
Мінорні компоненти та жирнокислотний склад поверхневих ліпідів деяких видів рослин Код дисциплины диссертации: 03.00.04Шепеленко Вадим Миколайович2005
Морфобиологические изменения клеток крови при лейкозе у коров и нейрогормональная регуляция Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ширванян Ашхен Юрьевна2005
Процеси синтезу та деградації ядерної ДНК при онкогенезі в попередньо опромінених тварин Код дисциплины диссертации: 03.00.04Шмараков Ігор Олександрович2005
Структурно-функціональні властивості молекул середньої маси в плазмі крові людей з ішемічною хворобою серця Код дисциплины диссертации: 03.00.04Абдуллах Діка Абдулгані2004
Иммуногистохимическое исследование кардиоактивных нейрогормонов и новых цитокинов мoзга в условиях нормы и патологии Код дисциплины диссертации: 03.00.04Абрамян Сильва Самсоновна2004
Структурні характеристики та шаперон-подібна функція альфа-кристаліну кришталика ока Код дисциплины диссертации: 03.00.04Авілов Сергій Валентинович2004
Состояние метаболизма мембранных липидов при ионизирующем облучении и после применения производного пиразолона (ВАС-195) Код дисциплины диссертации: 03.00.04Асоян Анаит Усиковна2004
Корекція порушень антиоксидантної системи крові та клітин кісткового мозку нікотинамідом за умов стрептозотоцинового діабету Код дисциплины диссертации: 03.00.04Біронт Надія Володимирівна2004
Новые механизмы нейрогормональной регуляции в условиях нейродегенерации Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ваградян Асмик Гургеновна2004
Ендогенні механізми формування стійкості рослин до дії свинцю за участю аскорбат-глутатіонової системи Код дисциплины диссертации: 03.00.04Воробець Наталія Миколаївна2004
Сравнительная характеристика структурных свойств гемоглобинов и показателей эритроцитарного метаболизма у представителей класса млекопитающих и класса рыб Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гидулянов Антон Александрович2004
Антиоксидантна система та метаболічний профіль крові корів залежно від фізіологічного стану та вмісту цинку в раціоні Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гложик Ірина Зіновіївна2004
Активність системи антиоксидантного захисту та ферментів травлення у тонких кишках молодняку худоби за дії стресу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гуфрій Андрій Дмитрович2004
Порівняльна характеристика структурних властивостей гемоглобінів та показників еритроцитарного метаболізму у представників класу ссавців і класу риб Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гідулянов Антон Олександрович2004
Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та індукція хромосомних аберацій за умов дії ксенобіотиків Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гірін Сергій Володимирович2004
Біохімічні механізми антиоксидантної дії екстракту родіоли рідкого Код дисциплины диссертации: 03.00.04Давидова Наталія Валентинівна2004
Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно- антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах і гепатоцитах in vitro Код дисциплины диссертации: 03.00.04Дворщенко Катерина Олександрівна2004
Вікові особливості розвитку метаболічних порушень у постраждалих з травмою опорно-рухового апарату (діагностика і прогнозування) Код дисциплины диссертации: 03.00.04Донченко Людмила Іванівна2004
Метаболізм ксенобіотиків-субстратів цитохрому Р450 в умовах голодування, введення індукторів та інгібіторів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Качула Сергій Олександрович2004
Ліпідний та жирнокислотний склад тканин курей, ембріонів і добових курчат за різного складу раціону Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кирилів Богдан Ярославович2004
Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ковальова Вікторія Анатоліївна2004
Зміна рівня нервовоспецифічних білків під впливом експериментального соматогенного болю та фармакокорекції Код дисциплины диссертации: 03.00.04Козубенко Наталія Василівна2004
Закономірності перебігу процесів перекисного окислення ліпідів і системи антиоксидантного захисту організму курей Код дисциплины диссертации: 03.00.04Коломоець Олена Вячеславівна2004
Закономірності перебігу процесів перекисного окислення ліпідів і системи антиоксидантного захисту організму курей Код дисциплины диссертации: 03.00.04Коломоєць Олена Вячеславівна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины