Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биохимия


Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання Код дисциплины диссертации: 03.00.04Богданова Олена Вікторівна2005
Вплив аденозинтрифосфатвмісних сполук на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу за умов інтенсивного фізичного навантаження Код дисциплины диссертации: 03.00.04Вдовенко Наталія Володимирівна2005
Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Вихованець Вікторія Іванівна2005
Окиснення білків і ліпідів у дріжджів Saccharomyces Cerevisiae та можлива роль каталаз у його запобіганні Код дисциплины диссертации: 03.00.04Господарьов Дмитро Валерійович2005
Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гребіник Дмитро Миколайович2005
Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гринюк Ірина Іванівна2005
Кінетичні властивості Mg2+-залежної АТРази плазматичної мембрани гладеньком'язових клітин Код дисциплины диссертации: 03.00.04Данилович Ганна Вікторівна2005
Біологічна активність ліпосомних форм комплексних сполук ренію(III) з органічними лігандами Код дисциплины диссертации: 03.00.04Зеленюк Марина Анатоліївна2005
Каротиногенез у різних штамів дріжджів Phaffia rhodozyma та їх застосування у живленні курей-несучок Код дисциплины диссертации: 03.00.04Камінська Марта Володимирівна2005
Вплив іонізуючої радіації низької інтенсивності та вітаміну Е на систему антиоксидантного захисту тканин із високою проліферативною активністю Код дисциплины диссертации: 03.00.04Клевета Галина Ярославівна2005
Фізіолого-біохімічні та продуктивні показники карпатських бджіл за дії аліментарних чинників Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ковальський Юрій Володимирович2005
Фосфорні сполуки у тканинах курей за дії мікробної фітази та аліментарних чинників Код дисциплины диссертации: 03.00.04Копко Ірина Євгенівна2005
Механізми накопичення ергостерину в клітинах дріжджів Saccharomyces cerevisiae в залежності від умов культивування Код дисциплины диссертации: 03.00.04Леонова Ірина Сергіївна2005
Глікозильованість фібронектинів і їх біологічна активність у нормі та при патологічних станах Код дисциплины диссертации: 03.00.04Лутай Наталія Володимирівна2005
Механізми реалізації дії альфа-латротоксину як стимулятора нейросекреції Код дисциплины диссертации: 03.00.04Лінецька Марія Василівна2005
Склад жирних кислот за умов патологічних станів та можливість його корекції під впливом N-ацилетаноламінів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Маргітич Віктор Михайлович2005
Вміст ліпідів у тканинах щурів за дії хлоридів важких металів та в умовах профілактичного введення пентоксифіліну Код дисциплины диссертации: 03.00.04Оксененко Світлана Вячеславівна2005
Фрагменти фібронектину людини і їх імуноглобулін-зв'язуюча активність за норми і при запальних процесах в сполучній тканині Код дисциплины диссертации: 03.00.04Пелешенко Ганна Борисівна2005
Інтерферон-індукована система 2',5'-олігоаденілату в лімфоїдних клітинах щурів за умов опромінення Код дисциплины диссертации: 03.00.04Прокопова Катерина Василівна2005
Метаболізм пропіонової і лінолевої кислот в організмі великої рогатої худоби при додаванні до раціону різних форм сечовини Код дисциплины диссертации: 03.00.04Процик Ярослав Михайлович2005
Молекулярні механізми внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту та променевої терапії Код дисциплины диссертации: 03.00.04Раєцька Яна Борисівна2005
Окисно-відновні процеси в мітохондріях тканин телиць і корів за умов поліовуляції, викликаної гонадотропінами Код дисциплины диссертации: 03.00.04Сливчук Юрій Іванович2005
Деякі механізми біологічної дії нонілбензолів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Стеценко Світлана Олександрівна2005
Вільнорадикальні процеси в мозку і серці дорослих і старих щурів при іммобілізаційному стресі Код дисциплины диссертации: 03.00.04Суворова Ірина Миколаївна2005
Метаболічні процеси в організмі кролів за умов створення стану штучного вуглекислотного гіпобіозу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Сілонова Наталія Борисівна2005
Пероксидне окиснення ліпідів і показники білкового обміну у курчат- бройлерів при різних системах утримання і респіраторних захворюваннях Код дисциплины диссертации: 03.00.04Сімоненко Михайло Михайлович2005
Характеристика білка гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів за умов впливу іонів алюмінію та іонізучого опромінення Код дисциплины диссертации: 03.00.04Тихомиров Артем Олександрович2005
NADH-залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ткаченко Валентина Миколаївна2005
NADH-зависимая монооксигеназная система микросом печени животных при действии ионизирующего излучения и алиментарных факторов Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ткаченко Валентина Николаевна2005
Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus eschscholtz) в адаптації організму до забруднення водного середовища Код дисциплины диссертации: 03.00.04Фальфушинська Галина Іванівна2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины