Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биохимия


Поєднаний вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень Код дисциплины диссертации: 03.00.04Лихацький Петро Григорович2007
Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах Код дисциплины диссертации: 03.00.04Лянна Ольга Леонідівна2007
Видові особливості антиоксидантного статусу у птахів та способи його корекції у ранньому постнатальному періоді Код дисциплины диссертации: 03.00.04Мартинюк Уляна Андріївна2007
Афінно-хроматографічний аналіз шаперонінів у нормі та під впливом іонів кадмію Код дисциплины диссертации: 03.00.04Марченко Наталія Юріївна2007
Вікові особливості проявлення оксидативного стресу при гіпотиреозі в нормі та при фізичному навантаженні. Код дисциплины диссертации: 03.00.04Мохамад Салем Джазаерлі2007
Возрастные особенности проявления оксидативного стресса при гипотиреозе в норме и при физической нагрузке Код дисциплины диссертации: 03.00.04Мохамад Салем Джазаэрли2007
Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм, нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції Код дисциплины диссертации: 03.00.04Острівка Оксана Іванівна2007
Активність амінотрансфераз та аргінази в деяких органах щурів при дії хлориду кобальту та ртуті Код дисциплины диссертации: 03.00.04Охріменко Світлана Михайлівна2007
Вплив насіння амаранту на склад та пероксидне окиснення ліпідів у підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Пономаренко Наталія Вікторівна2007
Вплив насіння амранту на склад та пероксидне окиснення ліпідів у підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Пономаренко Наталія Вікторівна2007
Вплив сперміну на транспорт іонів Са в мітохондріях міометрія Код дисциплины диссертации: 03.00.04Пономаренко Ольга Вікторівна2007
Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Прилуцька Світлана Володимирівна2007
Структурні ліпіди кератину вовни овець у зв'язку з ростом, процесами пожовтіння, фізико-хімічними властивостями та годівельними факторами Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ткачук Віталій Мирославович2007
Вміст мРНК, активність ключових ферментів антиоксидантної системи та швидкість газообміну при старінні дрозофіл, мишей і щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Утко Наталія Олександрівна2007
Зміни обміну оксиду азоту в організмі щурів при його гіперпродукції та можливості їхньої корекції (ЕПР спектроскопічні дослідження) Код дисциплины диссертации: 03.00.04Шандренко Сергій Григорович2007
Білки казеїнового комплексу коров'ячого молока та продукти їх протеолізу за дії ферментів молочнокислих бактерій Код дисциплины диссертации: 03.00.04Юкало Володимир Глібович2007
Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ярошенко Тетяна Ярославівна2007
Кінетичні закономірності транспорту іонів Ca в мітохондріях міометрія та вплив кофеїну на цей процес Код дисциплины диссертации: 03.00.04Вадзюк Ольга Богданівна2006
Кінетичні закономірності траснпорту іонів Са в мітохондріях міометрія та вплив кофеїну на цей процес Код дисциплины диссертации: 03.00.04Вадзюк Ольга Богданівна2006
Изменения липидного состава, содержания продуктов переокисления компонентов плазматических мембран кардиомиоцитов и форменных элементов крови при экспериментальной гиперхолестеринемии и стрессе и возможности их фармакологической коррекции Код дисциплины диссертации: 03.00.04Василинчук Наталия Николаевна2006
Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування засобів репаративної терапії на основі фосфоліпідів молока при ентеропатології телят Код дисциплины диссертации: 03.00.04Грищенко Вікторія Анатоліївна2006
Мінливість рДНК рослин та її використання в якості молекулярного маркера Код дисциплины диссертации: 03.00.04Давидюк Юрій Миколайович2006
Стан біологічних мембран та вміст макро- і мікроелементів в організмі тварин і людини при дії етанолу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Дереча Лариса Миколаївна2006
Вплив антиоксидантів на міграцію та накопичення кадмію в організмі щурів різного віку Код дисциплины диссертации: 03.00.04Деркач Євген Анатолійович2006
Участь протеїназ та системи полі-АДФ-рибозилювання у радіаційно- індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Драган Людмила Петрівна2006
Стан глутатіон-залежної ферментної системи та вплив на неї омега-3 поліненасичених жирних кислот при експериментальній бронхолегеневій патології Код дисциплины диссертации: 03.00.04Жадан Вікторія Миколаївна2006
Роль альфа-2-антиплазміну на різних етапах фібринолітичного процесу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Задорожна Марина Борисівна2006
Вплив нікотину на функції клітин В-лімфоцитарного походження Код дисциплины диссертации: 03.00.04Коваль Людмила Миколаївна2006
Окисне фосфорилювання і активність ферментів антиоксидантного захисту в тканинах щурів за дії аліфатичних амінів та селену Код дисциплины диссертации: 03.00.04Курбатова Інна Миколаївна2006
Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А, D, E і селену в його корекції Код дисциплины диссертации: 03.00.04Куртяк Богдан Михайлович2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины