Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Биохимия


Молекулярні механізмі регуляції експресії 6-фосфофрукто-2-кінази/фрукт- озо-2,6-бісфосфатази в різних органах експериментальних тварин Код дисциплины диссертации: 03.00.04Михальченко Валентина Георгіївна2008
Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів. Код дисциплины диссертации: 03.00.04Першин Оксана Іванівна2008
Фізіологічний пріон і білки пріон-реплікуючих органів тварин залежно від віку та факторів годівлі Код дисциплины диссертации: 03.00.04Петрух Ірина Михайлівна2008
Вплив поліненасичених жирних кислот родини ?-3 і ?-6 на ліпогенез і холестериногенез в організмі морських свинок і білих щурів за нормальних умов і при холестериновому навантаженні. Код дисциплины диссертации: 03.00.04Покотило Олег Степанович2008
Ліпідний обмін в організмі страусів у віковому аспекті та за дії біологічно активних препаратів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Поліщук Віталій Миколайович2008
Внутрішньоклітинний метаболізм мікробних популяцій травного тракту тварин за дії екзогенних факторів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Руснак Надія Ігорівна2008
Рівень експресії та мікрогетерогенність а-кислого глікопротеїну при запаленні та онкотрансформації Код дисциплины диссертации: 03.00.04Стєклєньова Наталя Іванівна2008
Участь специфічних білків-акцепторів a-токоферолу в регуляції синтезу лейкотриєнів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Сілонов Сергій Борисович2008
Вікові особливості вільнорадикального окислення білків та ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного навантаження Код дисциплины диссертации: 03.00.04Хаддад Айхам Алі2008
Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин Код дисциплины диссертации: 03.00.04Хмель Тетяна Олексіївна2008
Метаболічна та продуктивна дія клітковини при підвищенні її рівня в раціоні відгодівельної худоби в літній період Код дисциплины диссертации: 03.00.04Шелевач Андрій Васильович2008
Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку. Код дисциплины диссертации: 03.00.04Шепельова Ірина Анатоліївна2008
Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних Код дисциплины диссертации: 03.00.04Шиманський Ігор Олександрович2008
Пероксидне окиснення ліпідів та показники обміну білків і нуклеїнових кислот в яєчнику перепілки залежно від періоду продуктивності та забезпечення вітаміном Е Код дисциплины диссертации: 03.00.04Єсьман Даря Володимирівна2008
Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву Код дисциплины диссертации: 03.00.04Іваннікова Світлана Валентинівна2008
Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Арнаута Олексій Володимирович2007
Ліпіди і ліпопротеїни крові та печінки за дії іонізуючого випромінювання та ксенобіотиків на організм Код дисциплины диссертации: 03.00.04Бабич Людмила Володимирівна2007
Особливості антиоксидантного захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури Код дисциплины диссертации: 03.00.04Байляк Марія Михайлівна2007
Зміни ліпідного складу, вмісту продуктів переокиснення компонентів плазматичних мембран кардіоміоцитів і формених елементів крові за умов експериментальної гіперхолестеринемії та стресу і можливості їх фармакологічної корекції. Код дисциплины диссертации: 03.00.04Василинчук Наталія Миколаївна2007
Вплив кислотно-лужного стану на показники мінерального обміну в організмі щурів різного віку, отруєних кадмієм Код дисциплины диссертации: 03.00.04Ворошилова Наталія Михайлівна2007
Структурно-функциональные свойства гемагглютинина и нейраминидазы некоторых штаммов вируса гриппа H9N2 Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гисина Ирина Леонидовна2007
1. Регуляція фібринолізу некаталітичними ділянками молекул плазміногену/плазміну Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гриненко Тетяна Вікторівна2007
Структурно-функціональні властивості гемаглютиніну і нейрамінідази різних штамів віруса грипу H9N2 Код дисциплины диссертации: 03.00.04Гісіна Ірина Леонідівна2007
Дослідження ефективності застосування антиоксидантів та ентеросорбентів за умов інтоксикації солями цинку та купруму Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кернична Іванна Зіновіївна2007
Інтенсивність окиснювальних процесів та активність компонентів системи детоксикації в мікросомній фракції карциноми Герена та печінки попередньо опромінених щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кеца Оксана Віталіївна2007
Ідентифікація та властивості іон-транспортувальних АТР-гідролаз сперматозоїдів чоловіків за умов олігозооспермії Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кочешкова Наталія Сергіївна2007
Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки Код дисциплины диссертации: 03.00.04Кузьменко Лариса Іванівна2007
Процеси пероксидного окислення в проростках кукурудзи за умов сольового стресу Код дисциплины диссертации: 03.00.04Куриленко Ірина Миколаївна2007
Ліпідний і жирно кислотний склад та перекисні процеси у тканинах ембріонів і гусенят за різного вмісту ліпідів і вітаміну Е в раціоні гусок Код дисциплины диссертации: 03.00.04Куткіна Любов Броніславівна2007
Поєданий вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень Код дисциплины диссертации: 03.00.04Лихацький Петро Григорович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины