Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Молекулярная биология


Характеристика генетичних та епігенетичних змін генів/локусів 3-ї хромосоми людини в епітеліальних пухлинах Код дисциплины диссертации: 03.00.03Гордіюк Василь Васильович2009
Натрій-залежний фосфатний транспортер NaPi2b як маркер раку яєчника Код дисциплины диссертации: 03.00.03Гришкова Віталіна Сергіївна2009
Експресія гена молекулярного шаперону HSP60 в тканині серця при дилятаційній кардіоміопатії Код дисциплины диссертации: 03.00.03Капустян Людмила Миколаївна2009
Нові гени-супресори росту епітеліальних пухлин Код дисциплины диссертации: 03.00.03Кашуба Володимир Іванович2009
Зміни експресії гена цитохрому Р450 2Е1 у печінці мишей за дії екзогенних стресових факторів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Максимчук Оксана Василівна2009
Дослідження властивостей рекомбінантних одноланцюгових антитіл, специфічних до інтерферону бета 1b людини Код дисциплины диссертации: 03.00.03Павлова Марина Валеріївна2009
Експресія інтерферону альфа, його рецептора та протеїнкінази Р на ранньому етапі регенерації печінки у щурів. Код дисциплины диссертации: 03.00.03Перепелюк Марина Миколаївна2009
Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку Код дисциплины диссертации: 03.00.03Дмитренко Володимир Володимирович2008
Ідентифікація білків-партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1/2 та характеристика виявлених взаємодій Код дисциплины диссертации: 03.00.03Маланчук Оксана Миколаївна2008
Структура і функції ГТФаз- модулюючих ділянок білка Bcr при Ph'- позитивних лейкеміях Код дисциплины диссертации: 03.00.03Мірошниченко Дар'я Олександрівна2008
Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії Код дисциплины диссертации: 03.00.03Бобик Василь Іванович2007
In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2 Код дисциплины диссертации: 03.00.03Голуб Андрій Григорович2007
Внутрішньомолекулярна конформаційна рухливість та РНК-зв'язувальні властивості С-модуля еукаріотної тирозил-тРНК синтетази і цитокіну ЕМАР II Код дисциплины диссертации: 03.00.03Кордиш Марія Олександрівна2007
Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6- азапіримідинів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Платонов Максим Олегович2007
Ідентифікація та характеристика білків-партнерів фосфатази PTEN Код дисциплины диссертации: 03.00.03Горбенко Олена Миколаївна2006
Шапероноподібні властивості компонентів апарату трансляції вищих еукаріотів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Лукаш Тетяна Олександрівна2006
Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2 Код дисциплины диссертации: 03.00.03Панасюк Ганна Григорівна2006
Вивчення властивостей продукту онкогена PTI-1 на моделі його аналога із сімейства eEF1A Код дисциплины диссертации: 03.00.03Погрібна Алла Петрівна2006
Пошук і характеристика пухлиноасоційованих антигенів раку щитовидної залози та меланоми людини Код дисциплины диссертации: 03.00.03Тихонкова Ірина Олександрівна2006
Влияние дистальных мутаций на конформационную подвижность ВИЧ-1 протеазы: исследование методом молекулярной динамики Код дисциплины диссертации: 03.00.03Ковальский Дмитрий Борисович2005
Вплив дистальних мутацій на конформаційну рухливість ВІЛ-1 протеази: дослідження методом молекулярної динаміки Код дисциплины диссертации: 03.00.03Ковальський Дмитро Борисович2005
Клонування гена та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка S6 коензим А-синтази Код дисциплины диссертации: 03.00.03Немазаний Іван Олексійович2005
Структурно-функціональні особливості кіназ рибосомного білка S6 - S6K1 та S6K2 Код дисциплины диссертации: 03.00.03Філоненко Валерій Вікторович2005
Розподіл і експресія ендогенних ретровірусів у геномі птахів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Борисенко Леонід Григорович2004
Клонування гена та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка S6 коензим А-синтази Код дисциплины диссертации: 03.00.03Немазаний Іван Олександрович2004
Клонування та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка S6 коензим А-синтази Код дисциплины диссертации: 03.00.03Немазаний Іван Олексійович2004
Особливості експресії альфа та бета ізоформ протеїнкінази рибосомного білка S6 при злоякісній трансформації в тканинах молочної залози людини Код дисциплины диссертации: 03.00.03Савінська Лілія Олексіївна2004
Особенности нарушения метаболизма гликолипидов в головном мозгу и эритроцитах аллоксандиабетических белых крыс и современные подходы по их нивелированию и коррекции Код дисциплины диссертации: 03.00.03Аганянц Микаэл Александрович2003
Порівняльне вивчення просторової структури тРНКser і тРНКleu із Thermus thermophilus і ділянок їхнього контакту з гомологічними аміноацил-тРНК синтетазами Код дисциплины диссертации: 03.00.03Коваленко Оксана Петрівна2003
Характеристика нових генів 21-ої хромосоми людини та виявлення їхніх гомологів у миші Код дисциплины диссертации: 03.00.03Скрипкіна Інесса Яківна2003

[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины