Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Биологические науки / Молекулярная биология


Функциональная компартментализация аппарата трансляции у высших эукариот Код дисциплины диссертации: 03.00.03Негруцкий Борис Сергеевич1999
Функціональна компартменталізація апарату білкового синтезу у вищих еукаріот Код дисциплины диссертации: 03.00.03Негруцький Борис Сергійович1999
Регенерация печени у крыс: молекулярно- биологические процессы, их регуляция и временная шкала Код дисциплины диссертации: 03.00.03Оболенская Мария Юрьевна1999
Регенерація печінки у щурів: молекулярно-біологічні процеси, їх регуляція та часова шкала Код дисциплины диссертации: 03.00.03Оболенська Марія Юріївна1999
Рибосомная АТРаза высших эукариот Код дисциплины диссертации: 03.00.03Серебряник Александр Ильич1999
Pибосомна АТРаза вищих еукаріот Код дисциплины диссертации: 03.00.03Серебряник Олександр Ілліч1999
Тирозил-тРНК синтетаза із екстремального термофіла Thermus thermophilus HB-27: фізико-хімічна характеристика фермента і взаємодія з тРНКTyr. Код дисциплины диссертации: 03.00.03Єгорова Світлана Павлівна1999
Клонування та секвенування кДНК, що кодує тирозил- тРНК синтетазу ссавців Код дисциплины диссертации: 03.00.03Леванець Оксана Володимирівна1998
Експресія генів транскрипційних факторів і В2 послідовностей ДНК в регенеруючій печінці щурів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Новікова Леся Василівна1998
Дослідження АТРазної активності субчастинок рибосом печінки кролів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Пальчевський Сергій Станіславович1998
Вивчення взаємодії фактора елонгації трансляції 1альфа з еукаріотичними аміноацил-тРНК синтетазами Код дисциплины диссертации: 03.00.03Шалак В'ячеслав Федорович1998
Дослідження крупноблокової фрагментації ДНК в препаратах клітинних ядер Код дисциплины диссертации: 03.00.03Андрєєв Ігор Олегович1997
Характеристика розщеплення in vitro tatРНК ВІЛ-1 рибозимом моделі "головка молотка" Код дисциплины диссертации: 03.00.03Бур"яновський Леонід Миколайович1997
Створення векторної системи внутрішньоклітинного синтезу антисенсових РНК проти вірусу імунодефіциту людини Код дисциплины диссертации: 03.00.03Кухаренко Олександр Петрович1997
Дослідження антиген- антитіло взаємодії при використанні біоафінних та біомімічних полімерів Код дисциплины диссертации: 03.00.03Панасюк Тетяна Леонідівна1997
Поліморфізм міні- та мікросателітних локусів ДНК свині Код дисциплины диссертации: 03.00.03Почерняєв Костянтин Федорович1997
Вивчення взаємодії антиген- антитіло з використанням ферментативних та електрохімічно- активних міток Код дисциплины диссертации: 03.00.03Сергеєва Тетяна Анатоліївна1997
Структурнофункціональна організація геномів бакуловірусів і гена поліедрину та створення експресійної системи на базі вірусу ядерного поліедрозу Malacosoma neustria Код дисциплины диссертации: 03.00.03Строковська Людмила Іванівна1997
Изучение генов протеолитически активируемых рецепторов человека Код дисциплины диссертации: 03.00.03Шмидт Валентина Александровна1997
Структурнофункциональная организация фермент- субстратного комплекса сайт- специфической рекомбиназы FLP из дрожжей S.cerevisiae Код дисциплины диссертации: 03.00.03Возиянов Юрий Анатольевич1996
Построение программы реабилитации лиц после травмы плечевого сплетения с использованием физических упражнений и электромиостимуляции Код дисциплины диссертации: 03.00.03Зунейбири Нажиб1996
Исследование молекулярно-генетического полиморфизма генома ячменя (Hordeum vulgare L.) методом полимеразной цепной реакции Код дисциплины диссертации: 03.00.03Календарь Руслан Николаевич1996
Вивчення структурних особливостей окремих штамів та ізолятів вірусу класичної чуми свиней Код дисциплины диссертации: 03.00.03Кириленко Сергій Дмитрович1996
Изучение специфического взаимодействия карбоксильной группы аминокислот с нуклеотидными основаниями, нуклеозидами и их метилпроизводными методами оптической спектроскопии Код дисциплины диссертации: 03.00.03Коломиец Ирина Николаевна1996
Дослідження фізико-хімічної природи елементарних процесів молекулярного розпізнавання методами ЯМР, коливальної спектроскопії та комп'ютерного моделювання Код дисциплины диссертации: 03.00.03Кондратюк Ігор Васильович1996
Структура і функціональні властивості полінуклеотидних інгибіторів вірусної репродукції (алкілованих нуклеїнових кислот, антисенсових РНК та рибозимів) Код дисциплины диссертации: 03.00.03Швед Анатолій Давидович1996
Изучение факторов, влияющих на стабильность рекомбинантных конструкций, содержащих гены RIF-оперона энтеробактерий Код дисциплины диссертации: 03.00.03Вудмаска Мария Ивановна1995
Структурнофункциональное исследование эукариотической тирозил- тРНК синтетазы Код дисциплины диссертации: 03.00.03Корнелюк Александр Иванович1995
Молекулярно-генетический анализ интрогрессии элементов генома эгилопса в геном мягких пшениц Код дисциплины диссертации: 03.00.03Чеботарь Сабина Витальевна1995
Изучение репрессии- активации трансляции мРНК белками информосом ретикулоцитов кролика Код дисциплины диссертации: 03.00.03Майдебура Игорь Петрович1994

[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины